4.5.2017 klo 09:05
Uutinen

Monikanavainen markkinointi pk-yrityksissä

Yliopettaja Heli Aaltonen Xamkin liiketalouden koulutuksen yksiköstä on työstänyt hankkeessa monikanavaisuustutkimusta. Selvityksen tavoitteena on tuottaa ja koota konkreettista tietoa monikanavaisuuden hyödyntämisestä pk-yritysten liiketoiminnassa.

”Asiakkaiden monikanavainen palvelu on yritysten onnistuneen markkinoinnin pe-
rusta. Digitaalisuus on luonut yrityksille mahdollisuuksia vastata asiakkaiden muut-
tuneisiin palveluodotuksiin. Paineita palvelun kehittämiseen tulee paitsi asiakkaiden,
myös kilpailijoiden, yhteistyökumppaneiden ja uusien liiketoimintamallien suunnal-
ta. Mitä turbulenttisemmilla markkinoilla yritys toimii, sitä tärkeämpää on kanava-
ratkaisujen tarkastelu”.

Lue koko julkaisu: