4.3.2020 klo 11:38
Uutinen

Muista nämä 10 asiaa kun palkkaat ensimmäisen työntekijän – ”Opin, että älä ikinä sekoita ystävyyttä ja bisnestä”

Työsopimus, palkka ja sivukulut, lakipykälät – Suomen Yrittäjät on julkaissut oppaan siitä, mitä pitää ottaa huomioon ensimmäistä työntekijää palkatessa. Millaisia kokemuksia yrittäjä Willem van Schevikhovenilla on palkkaamisesta?

Willem van Schevikhoven palkkasi ensimmäisen työntekijän keväällä 2008, kun muutti toiminimen osakeyhtiöksi. Willem oli tuolloin parikymppinen.

– Liiketoiminta kasvoi ja minulla oli myös kasvuhalua. Töitä oli enemmän kuin ehdin yksin tehdä.

Nykyään van Schevikhovenin autojen vara- ja viritysosia myyvä yritys Race Performance työllistää hänen itsensä lisäksi kaksi kokopäiväistä ja yhden osa-aikaisen työntekijän.

Yrityksen myymälä on Uudellamaalla Pornaisissa, mutta se toimittaa kahden verkkokaupan kautta osia ympäri Eurooppaa.

Willem mietti aika pitkään palkkaamista – ja keskusteli myös pitkään tulevan työntekijänsä kanssa.

– Palkkasin hyvän ystäväni, jonka olen tuntenut 8-vuotiaasta saakka. Jos olisi pitänyt palkata täysin tuntematon kynnys olisi ollut paljon korkeampi.

– Kyllähän jokainen yrittäjä varmaan miettii tuntemattoman palkatessaan, että mitä tapahtuu kun koeaika on ohi ja arki alkaa, van Schevikhoven toteaa.

Ongelmatonta ei ystävän palkkaaminenkaan ollut. Kun Willem joutui vaikeiden aikojen koittaessa irtisanomaan ystävänsä, oli se kova paikka.

– Nyt olemme taas ystäviä, Willem van Schevikhoven kertoo.

– Älä ikinä sekoita ystävyyttä ja bisnestä. Bisneksessä pitää toimia ammattimaisesti, Willem neuvoo.

– Aina kannattaa miettiä kahden askeleen päähän, ja pohtia myös eteen mahdollisesti tulevia haasteita, vaikka ne alussa varmasti tuntuvat etäisiltä, hän jatkaa.

Hän kehottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamista miettiviä pohtimaan ja laskemaan ennakkoon, että mitä arki on sitten kun kulut tuplaantuvat.

– Minulla oli karkea käsitys muun muassa palkan sivukuluista, mutta en ollut ikinä tehnyt palkkalaskelmaa.

– Jälkikäteen ajateltuna minun olisi pitänyt kysyä neuvoja kokeneilta yrittäjiltä. Enpä kauheasti kysellyt, olen tekemällä oppii -tyyppi. En tiedä olisiko siinä vaiheessa oikein ollutkaan yrittäjätuttua keneltä kysyä – nykyään yrittäjäjärjestön kautta on paljon kontakteja, Willem van Schevikhoven kertoo.

1. Suunnittele työnkuva ennakkoon

Mitä ensimmäinen työntekijäsi tekee? Varmaankin osin samoja töitä kuin sinä, mutta mieti työnjakoa huolella etukäteen. Jatkossa sinulla jää toivottavasti enemmän aikaa esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin.

2. Palkan lisäksi maksat työnantajamaksut

Jos kokoaikaisen työntekijän palkka on 2500 euroa kuukaudessa, työnantajamaksujen kanssa summa nousee noin 3000 euroon.

Yrittäjien verkkosivuilta löytyvällä palkkalaskurilla voit arvioida, mitkä ovat todelliset kustannukset työnantajana ja onko palkkaaminen kannattavaa.

Työnantajamaksut ovat toimialasta riippuen noin 20–25 prosenttia lisää maksamaasi palkkaan. Työnantajamaksuja ovat muun muassa työeläke-, sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. (Kts. kohta 9)

3. Kaikki kustannukset: kerro bruttopalkka 1,5:llä

Todellisten kustannusten selvittämiseksi työntekijän bruttopalkka tulee kertoa 1,5–1,6:lla. Tällöin esimerkiksi 2500 euron bruttokuukausipalkka tarkoittaa, että työntekijästä koituu työnantajalle keskimäärin 3750 euron kulut kuukaudessa.

Työnantajamaksujen lisäksi muita kuluja ovat muun muassa vuosilomapalkka, lomarahat sekä TES:n perusteella arkipyhävapaista maksettavat palkat. Lisäksi kuluja voi aiheutua esimerkiksi koulutuksista sekä vaate-, työkalu- tai toimitilakuluista. Työsuhteen kestäessä kuluja voi tulla työterveyshuollosta, sairauspoissaoloista ja sijaiskustannuksista.

4. Voit saada tukea palkkaamiseen

Yleisin taloudellisen tuen muoto on palkkatuki, jota työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle työttömän henkilön palkkauskustannuksiin. TE-palvelut tarjoaa apua yrittäjille myös uuden työntekijän etsimiseen ja palkkaukseen. Voit hyödyntää esimerkiksi maksutonta Työllistä taidolla -palvelua.

5. Tunnetko lakipykälät?

Keskeisimmät työnantajan ja työntekijän väliseen suhteeseen vaikuttavat lait ovat työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Muita työsuhteeseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä lakeja ovat mm. yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, työturvallisuuslaki sekä työterveyshuoltolaki. Työelämän lait löydät maksutta finlex.fi-palvelusta.

6. Työehtosopimuksissa määrätään palkat ja iltalisät

Työnantajaksi ryhtyvän on syytä jo ennen työsopimuksen tekemistä selvittää, mitä työehtosopimusta työntekijän tekemään työhön sovelletaan. On myös mahdollista, ettei mikään työehtosopimus sovellu.

Työehtosopimuksissa on yleensä määrätty lakia yksityiskohtaisemmin työsuhteessa noudatettavista työehdoista. Tärkeimpiä ovat palkkausta ja työaikoja koskevat määräykset, esimerkiksi iltalisät.

7. Työehtosopimus voi olla yleissitova

Työsopimuslaissa on säädetty työehtosopimusten yleissitovuudesta. Se tarkoittaa, että kaikkien työnantajien on noudatettava oman toimialansa yleissitovaa työehtosopimusta, jos sellainen on olemassa. Tämä velvollisuus ei riipu siitä, kuuluuko työnantaja työehtosopimuksen neuvotelleeseen työnantajaliittoon. Epäselvissä tilanteissa on hyvä kysyä neuvoa esimerkiksi Suomen Yrittäjien neuvontapalvelusta.

8. Työterveyshuolto pitää järjestää

Sinun pitää järjestää työntekijöillesi työterveyshuolto, joka on työntekijöille maksutonta. Voit sopia työterveyshuollon järjestämisestä kunnan terveyskeskuksen kanssa. Sen on tarjottava työterveyshuollon palvelut niitä haluaville työnantajille. Voit ostaa palvelut myös yksityiseltä lääkäriasemalta.

Kela korvaa osan työterveyshuollon kuluista, maksimissaan 50 tai 60% kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä.

9. Järjestä lakisääteiset sosiaalivakuutukset

Sinun tulee järjestää myös työntekijän sosiaaliturvaan liittyvät vakuutukset, jotka voit ottaa haluamastasi eläkevakuutusyhtiöstä. Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut ovat työeläkevakuutusmaksu, työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, työnantajan sairausvakuutusmaksu ja vakuutetun (työntekijän) sairausvakuutusmaksu. Lisäksi lakisääteisten maksujen lisäksi tulee usein maksettavaksi työehtosopimuksiin perustuva työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksu.

10. Tee kirjallinen työsopimus

Tee työsopimus aina kirjallisesti. Sopimuksesta tulee ilmetä onko se vakituinen vai määräaikainen, täysiaikainen vai osa-aikainen ja mitä työehtosopimusta mahdollisesti noudatetaan. Perusasioita ovat tietysti palkka, työaika ja työtehtävien sisältö sekä koeaika.

Työsopimuksessa on syytä sopia sairausajan palkasta, irtisanomisajasta, vuosiloman määräytymisestä sekä mahdollisista työsuhde-etuuksista ja muista työsuhteen ehdoista.

Työsopimuksiin ja muihin tärkeisiin asiakirjoihin saat Yrittäjien jäsenenä valmiit pohjat asiakirjapankistamme.

Lisää tietoa ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen löydät oppaastamme. Aiheesta järjesteään myös webinaari 21.4.2020 klo 9.30 alkaen.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi