12.8.2020 klo 14:13
Uutinen

Näillä koronaohjeilla pyritään turvalliseen työpaikoille paluuseen – Työnantaja, riskienarviointi on tarpeen päivittää

Työpaikalla on edelleen rajoitettava työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien lähikontakteja turvallisia työkäytäntöjä soveltamalla, jotta paluu töihin sujuisi mahdollisimman turvallisesti. Näin muistuttaa Työterveyslaitos.

Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä etäisyyksistä on pidettävä kiinni ja oireilevat työntekijät on ohjattava nopeasti testiin.

– Työnantajan on päivitettävä laatimiaan riskienarviointia, ohjeita ja menettelytapoja ottamalla huomioon viranomaisten määräykset ja suositukset. Tartuntatilanne voi muuttua nopeastikin, ja työpaikalla kannattaa olla mietittynä toimintatavat erilaisiin tilanteisiin, Työterveyslaitos muistuttaa tiedotteessaan.

Tarkasteltavia asioita työpaikoilla ovat esimerkiksi hygienia- ja siivouskäytännöt, työvälineiden yhteiskäyttö, suojautuminen, työaikojen ja työvuorojen järjestäminen, kokous- ja taukokäytännöt, työpaikalla vierailevien ulkopuolisten henkilöiden tapaamiset sekä matkustaminen. Näihin liittyviä toimintatapoja voi olla tarpeen muuttaa.

– Työpaikan ja kodin välisillä matkoilla julkista liikennettä olisi käytettävä mieluiten ruuhka-aikojen ulkopuolella. Mahdollisuuksien mukaan työmatkat olisi hyvä taittaa kävellen tai pyöräillen, Työterveyslaitos ohjeistaa.

Mitä työnantajan tulisi tehdä, jos työntekijä kuuluu riskiryhmään?

– Jos työntekijä kuuluu esimerkiksi ikänsä tai perussairautensa puolesta riskiryhmään, työnantajan on tarvittaessa syytä pyrkiä järjestämään työtehtäviä niin, että tartuntavaara voidaan minimoida työn suorittamisesta huolimatta, ohjeistaa Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen.

– Lisäksi työpaikalla on syytä pyrkiä käymään läpi, voidaanko erilaisilla työaika- tai vapaajärjestelyillä helpottaa riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden työskentelyä, Rytkönen kertoo.

Etätyön toimivat käytännöt – Monipaikkainen työnteko lisääntynyt

Vaikka valtioneuvoston etätyösuositus päättyi 1. elokuuta 2020, monella työpaikalla etätyö saattaa jatkua vähintään porrastetusti. Etätyön on havaittu toimivan hyvin ja vähentävän tartuntoja tehokkaasti.

Etätyö voi asettaa haasteita erityisesti johtamiselle. Etätyö asettaa johtajille uudenlaisia vaatimuksia, sillä töiden järjestely, tiedonkulku ja yhteydenpito vaativat uudenlaisia järjestelyjä.

– On tärkeää, että yrityksissä pyritään löytämään kyseisen työpaikan tarpeisiin toimivat ratkaisut myös etätyön ja siihen liittyvien käytäntöjen osalta. Etätyön sekä monipaikkaisen työn tekeminen on kevään ja kesän aikana selvästi lisääntynyt ja on tärkeää, että jatkossa löydetään keinoja myös etä- ja lähityön yhdistämiseen, SY:n Rytkönen korostaa.

Työterveyslaitos kannustaa jakamaan toimivia käytäntöjä työpaikoille ilmoittamalla ne esimerkiksi Työelämän selviytymistarinoita -sivustolle.

Oireilevien työntekijöiden on syytä mennä nopeasti testiin. On tärkeää, että koronavirustartunnat selvitetään ja jäljitetään.

– Työntekijöiden, joilla on koronavirusoireita, ei pidä tulla töihin, vaan heidän kannattaa tehdä oireiden arviointi Omaolo-palvelussa tai ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai muuhun terveydenhuoltoon, josta ohjataan näytteenottoon.

Ohjeet ja uudet käytännöt koko työyhteisön tietoon

Työnantajan täytyy tiedottaa ohjeista ja varmistaa, että kaikki tietävät uudet toimintatavat ja noudattavat niitä.

Toisen työnantajan palveluksessa olevia tai vierailevat työntekijät pitää myös ohjeistaa. Myös työterveyshuollon palveluista on hyvä muistuttaa.

Työterveyslaitos kertoo työnantajille suunnatussa ohjeessaan, mitä koronatartuntataudille altistumisen riskienarvioinnissa ja toimenpidesuunnitelmassa pitäisi huomioida.

Riskien arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon myös henkinen hyvinvointi ja psykososiaaliset tekijät.

Lähde: Työterveyslaitoksen ohjeet työpaikoille paluuseen

Lue lisää: Mikä on työnantajan vastuu, jos maskisuositus tulee?

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi