3.4.2020 klo 16:25
Uutinen

Näin isot vuokraisännät reagoivat yritysten ahdinkoon: Ilmarinen ja Sponda avokätisimmät

Ilmarinen on sopinut vuokranmaksun keskeyttämisestä myös muiden kuin kahvila- ja ravintolayrittäjien kanssa.

Yrittäjämediat kysyi isoilta vuokranantajilta, miten ne ovat tulleet vastaan yrityksiä koronakriisissä.

Työeläkevakuuttaja Elo kertoi aikaisemmin tällä viikolla keskeyttävänsä ravintola- ja kahvilatoimijoiden vuokrien veloittamisen huhtikuun ensimmäisestä päivästä lähtien toukokuun viimeiseen päivään asti.

Elon tiedotteen mukaan perusteena on eduskunnan päätös ravintoloiden ja kahviloiden sulkemisesta. Vuokrien veloittamisen keskeytys koskee ravintoloita ja kahviloita Elon kokonaan omistamissa liiketiloissa. Vuokria ei peritä takaisin kyseiseltä ajanjaksolta.

Elon muita toimenpiteitä ovat olleet maksuaikojen pidentäminen seuraavien kuukausien vuokrista sekä vähimmäisaukioloaikojen lyhentäminen kauppakeskuksissa.

Varma ei peri vuokria touko- ja kesäkuussa

Eläkevakuutusyhtiö Varma on päättänyt olla perimättä kahvila- ja ravintolavuokralaisiltaan vuokria touko- ja kesäkuussa. Vuokravapautuksen taustalla on lakimuutos sulkea kahviloiden ja ravintoloiden asiakaspaikat koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Varma on ollut yhteydessä kaikkiin vuokralaisiin, joita vuokravapautus koskee.

– Tuemme myös muita liiketilojemme vuokralaisia, joiden liiketoimintaan poikkeuksellinen tilanne on vaikuttanut erityisen paljon. Näillä yrittäjillä on mahdollisuus keskeyttää vuokrien laskutus kahden kuukauden ajaksi touko–kesäkuussa. Laskuttamatta jätettäville vuokrille tehdään erillinen maksusuunnitelma vuokralaisten kanssa, Varman viestintäpäällikkö Marjut Tervola sanoo.

Varma neuvottelee tapauskohtaisesti myös muiden vuokralaistensa kanssa. Kauppakeskuksissa toimenpiteet ovat kuitenkin painottuneet aukioloaikoja koskeviin joustoihin.

– On hyvä muistaa, että vuokrakassavirta on ammattimaiselle vuokranantajalle sama asia kuin myyntitulo ravintoloitsijalle tai kauppiaalle. Vuokratuloilla pitää pystyä kattamaan niin työntekijöiden palkat, huoltoyhtiön laskut, rahoituskustannukset kuin monet muut juoksevat kulut, ja viime kädessä myös muiden sidosryhmien vaateet, vaikkapa edunsaajien eläkkeet, Tervola jatkaa.

Ilmariselta joustoa myös muille kuin ravintoloille

Ilmarinen noudattaa Varman ja Elon linjaa ja on lopettanut vuokrien perimisen ravintolatoimijoilta 30.3.-31.5.2020 väliseksi ajaksi. Päätös koskee ravintoloita, jotka toimivat vuokralla Ilmarisen kokonaan omistamissa liikehuoneistoissa. Ravintolayrittäjien ei tarvitse maksaa vuokria takaisin Ilmariselle siltä ajalta, jolloin ravintolat ovat eduskunnan päätöksellä suljettuna.

– Ilmarinen on sopinut myös muiden liiketilavuokralaisten kanssa vuokranmaksun keskeyttämisestä toistaiseksi. Olemme olleet yhteydessä kaikkiin liiketilavuokralaisiin heti kriisin kärjistyttyä ja tarjonneet maksuaikaa. Sitä saa tarvittaessa jopa 1-2 vuotta ja vuokrat voi maksaa pienissä erissä, ilman viivästyskorkoa, Ilmarisen viestinnästä kerrotaan.

Ilmarisesta painotetaan, että yritystoiminnan ja palkanmaksun jatkuminen on myös eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta äärimmäisen tärkeää.

Citycon harkitsee tapauskohtaisesti

Citycon ei ole vielä tehnyt laajaa ratkaisua esimerkisi vuokrien tauottamisesta.

– Joihinkin vuokralaisiin kriisi vaikuttaa pahemmin kuin toisiin ja vuokralaisten lähtötilanne voi poiketa oleellisesti. Meillä on vuokralaisina niin pienyrittäjiä, pörssiyhtiöitä kuin suuria kansainvälisiä ketjujakin. Siksi meillä ei ole yhtä kaikille tarjottavaa vaihtoehtoa, vaan pyrimme löytämään yksilöllisiä ratkaisuja niiden tueksi, jotka kärsivät kriisistä eniten. Joissakin tapauksissa esimerkiksi vuokranalennukset voivat tulla kyseeseen, Cityconin viestintäpäällikkö Maiju Röysky sanoo.

Cityconin kauppakeskuksissa myymälät saavat vapaasti valita omat aukioloaikansa. Muista toimista päätetään tapauskohtaisesti.

– Käymme parhaillaan tiiviisti keskusteluja satojen vuokralaisten kanssa ratkaisujen löytämiseksi.

Spondalta tarjoaa korotonta maksuaikaa

Sponda on käynnistänyt vuokravapaiden myöntämisen Ilmarisen, Varman ja Elon tavoin. Muitakin toimia on sovellettu.

– Tarjoamme kahden kuukauden vuokravapautta kaikille kauppakeskuksissamme ja toimitilakiinteistöissämme toimiville ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen vuokralaisillemme tästä päivästä toukokuun loppuun asti. Tämän lisäksi olemme jo aikaisemmin tarjonneet eniten tukea tarvitseville asiakkaillemme korotonta lisäaikaa vuokranmaksuun suojataksemme heitä välittömiltä maksuvalmiuden ongelmilta. Lisäksi olemme helpottaneet kauppakeskuksissamme toimivien yrittäjien arkea vapauttamalla kauppakeskustemme liikkeiden aukioloajat, Spondan markkinointi- ja brändipäällikkö Anita Riikonen sanoo.

”Kaikkia vaikeuksissa olevia yrityksiä tultava vastaan”

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää isojen vuokranantajien toimia tervetulleina.

– Kaikkien etu on, että vuokralaiset pysyvät hengissä tämän kriisin yli. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kriisi koskee lähes kaikkia toimialoja ja yrityksiä. Sen takia helpotuksia ei pitäisi rajata koskemaan vain ravintoloita ja kahviloita, vaan mukaan pitää saada kaikki ahtaalla olevat yritykset.

Hän muistuttaa, että kriisi koskee laajasti kaupan ja palvelualan yrityksiä, muun muassa kampaamoja ja partureita.

– Niitä kaikkia pitää tulla vastaan.

Pentikäinen on saanut kuulla lukuisista kannustavista esimerkeistä viime päivinä.

– Tiedän, että on paljon toimitilayrittäjiä, jotka ovat tulleet reilulla kädellä vastaan vuokralaisiaan. Näistä toimitilayrittäjistä pitää myös kantaa huolta. Heillä pitää olla pääsy tukijärjestelmien piiriin.

Myös kunnat ovat antaneet helpotuksia vuokralaisilleen. Näin on toimittu muun muassa Helsingissä.

Kuva: Citycon

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi