27.9.2017 klo 09:18
Uutinen

Nopeat kokeilut Ison Omenan palvelutorilla: Tule kehittämään yhdessä uutta Palvelutorille!

Espoon kaupungin Nopeiden kokeilujen ohjelma hankkii arvoltaan pieniä (1 000-8 000 euroa) ja ketteriä kokeiluja, jotka tuovat innovatiivisia palveluja ja tuotteita Ison Omenan palvelutorin asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Espoon Nopeiden kokeilujen ohjelmalla halutaan edistää monen toimijan yhteisiä kokeiluja ja kiihdyttää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi.

Ohjelmassa haetaan tarjouksia kokeiluista, jotka ovat toteutettavissa 1–3 kuukaudessa. Kokeilujen tulisi luoda uusia palveluita tai niiden aihioita Ison Omenan palvelutorin kehittämiseksi.

Nopeissa kokeiluissa haetaan aidosti innovatiivisia ratkaisuja, joita voidaan kokeilla ja kehittää yhdessä Palvelutorin yksiköiden kanssa loppusyksyn 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana.

Mahdollisuus testata palveluja aidossa ympäristössä

Kokeilut perustuvat yhteiskehittämisen malliin, johon osallistuu Palvelutorin lisäksi yrityksiä, yhteisöjä, oppilaitoksia sekä eri-ikäisiä palvelujen käyttäjiä, kuten nuoria, aikuisia, perheitä ja ikäihmisiä. Sosiaaliset innovaatiot ovat mahdollisia yhteiskehittämisen kohteita.

Nopeat kokeilut eivät ole väylä valmiiden tuotteiden hankinnalle, vaan niillä halutaan auttaa palvelun kehittäjiä saamaan aitoja käyttökokemuksia, luomaan uutta liiketoimintaa sekä keräämään käyttäjäpalautetta palvelun toimivuudesta ja kehitystarpeista.

Toivomme, että kokeilujen toteuttamiseen osallistuu enemmän kuin yksi toimija. Esimerkiksi siten, että kokeilussa on mukana useampi yritys ja/tai yhdistys tai korkeakoulu. Tärkeintä on, että kokeilun aikana kehittyy uutta ymmärrystä, joka vie palvelua kohti laajempaa käyttöä.

Tarjouspyyntö julkaistu Hilmassa

Yhden kokeilun hinta voi olla maksimissaan 8 000 euroa (alv 0 %). Tarjouskierroksella valitaan 3–5 kokeilua, jotka vastaavat tarjouspyynnössä esitettyihin kehittämistarpeisiin 1–2 (ks. alla). Kokeilujen yhteenlaskettu arvo on yhteensä enintään 40 000 euroa.

Hankinta toteutetaan Espoon kaupungin hankintaohjeen mukaisella tarjouspyynnöllä, joka on julkaistu Hilmassa. Hankinnan arvo on alle kansallisen kynnysarvon, joten siihen ei sovelleta hankintalakia.

Kokeilut käynnistyvät marraskuussa 2017.

Tarjouksia nopeiden kokeilujen ohjelmaan voi jättää 6.10.2017 asti. Järjestämme kiinnostuneille infon
Palvelutorin Stagella tiistaina 3.10. klo 14–16.

Eri asia kuin digikokeilut

Huomaathan, että nopeat kokeilut eivät ole sama asia kuin digikokeilut, joita Espoon kaupunki on niin ikään hakenut tänä syksynä. Digikokeiluissa etsimme valmiimpia tuotteita kuin nopeissa
kokeiluissa, ja nopeisiin kokeiluihin voi tarjota muitakin kuin digitaalisia palveluja.

Lisätietoja

projektipäällikkö Veera Vihula, veera.vihula@espoo.fi
Ison Omenan palvelutori
Avoimet Innovaatioalustat, 6Aika Strategia

Kehittämistarpeet:

Kehittämistarve 1

Robotiikka ja tekoäly asiakaspalvelun ja tehokkuuden parantamisessa

Palvelutorilla halutaan olla asiakaspalvelun ja palvelukehityksen edelläkävijöitä. Nopeissa kokeiluissa etsitään ideoita, aihioita tai prototyyppejä, jotka robotiikan tai tekoälyn avulla voisivat parantaa asiakaskokemusta tai työn tehokkuutta.

Asiakaskokemus: Miten palvelurobotiikkaa voitaisiin käyttää asiakkaiden ohjaamiseen tai palvelutilanteiden tehostamiseen?

Tehokkuuden parantaminen: Miten tehokkuutta voitaisiin tehostaa esimerkiksi tilan käytön tai työvuorosuunnittelun ratkaisuilla?

Kehittämistarve 2

Yhteistyön edistäminen

Palvelutorilla 10 eri palveluyksikköä. Yhteistyötä halutaan tehdä enemmän ja yhdessä tekemiseen kaivataan uudenlaisia toimintatapoja. Yhteistyön haasteet liittyvät viestintään, asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen, aikatauluttamiseen, yhteisen kulttuurin ja ymmärryksen rakentamiseen.