24.5.2017 klo 08:27
Uutinen

Nuoret ovat kiinnostavaa työvoimaa ja alueen pk-yritysten näkymät hyvät

Alueen yrittäjien suhdannenäkymät talousnakymakysely_toukokuu_2017.pdf

Alueen pk-yritysten suhdannenäkymät ovat edelleen positiiviset. Alueen pk-yrittäjistä yli puolet arvioi liikevaihdon kasvavan seuraavan 12 kuukauden aika. Henkilöstömäärän osalta kasvu näyttää tasaantuneen, mutta jatkuu edelleen hyvänä. Vuoden takaisen liikevaihdon muutosta kuvaava saldoluvun (kasvaa-pienenee erotus) oli 39 ja nyt vastaavasti 40. Henkilöstömäärää kuvaava vastaava saldoluku oli vuosi sitten 22 ja pysyi samana.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmaisen mukaan liiketoiminnan kasvusta kertova uutinen on hyvä. Kaupan, rakentamisen, teollisuuden ja ict:n toimialoilla toimivien yritysten odotukset liikevaihdon muutoksesta olivat paremmat kuin vuosi sitten vastaavassa kyselyssä. Palvelualalla kasvu myös jatkuu, mutta kuluttajapalveluissa kasvu on selvästi taittunut. Taittuminen näkyy siten, että liikevaihdon kokonaissaldoluku on tullut alaspäin vuoden takaisesta ollen nyt 35 ja vuosi sitten saldoluku oli 55. Sen sijaan palvelutoimiala liike-elämän puolella on jatkanut kasvuaan 37:stä 44:een. Kuljetusalalla liikevaihdon kasvuodotus on pysynyt tasaisena ollen nyt 18 ja vuosi sitten 19. Henkilöstömäärän kasvuodotukset ovat edelleen positiiviset, vaikkakin tasaantuneet ja hieman vähentyneet kaupan ja palvelun aloilla. Yritysten ulkopuolisen rahoituksen tarpeet eivät juurikaan ole kasvaneet.

Ajankohtaiskysymys: Nuorten työllistyminen ja mahdolliset esteet

Kyselyyn vastanneista yrittäjistä kaksi kolmesta ilmoittaa, ettei ikä vaikuta mitenkään työntekijän palkkaamiseen. Vastaajista 16 % ilmoittaa, että haluaa ensisijaisesti palkata nuoria ja 25 % vastaajista haluaa palkata ensisijaisesti kokeneempia työntekijöitä.

Mahdollisia esteitä nuorten työllistämiseen kysyttiin toimialoittain (kts. kuva alla). Erityisesti ict:n ja rakentamisen aloilla koettiin puutteita ammatillisesta osaamisesta. Ict-alalla myös puutteita erityisosaamisesta. Muiksi esteiksi kyselyssä nousivat mm., että yrityksellä ei ole tällä hetkellä tarvetta palkkaamiseen, yrittäjän omien resurssien puute estää palkkaamisen tai liiketoimintaa ollaan lopettamassa.

Pääsääntöisesti työntekijän ikä ei ole työllistämisen este. Silti yrittäjien halukkuus palkata erityisesti nuoria oli laskenut noin 3 %:n verran. Hienoa on kyselyn tuloksissa se, yrittäjien mielestä nuorten yleiset työelämävalmiudet ovat kohentuneet vuoden takaisesta tuloksesta, sanoo Kolehmainen. Työllistämisen suurimmat haasteet ovat enemmänkin ammatillisessa osaamisessa nuorten osalla kuin yleisissä työelämävalmiuksissa. Tiivis työelämäyhteistyö yrittäjien ja oppilaitosten välillä auttaa tähän, jatkaa Kolehmainen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, p. 050 527 7288

Tiedotteesta:
Yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine, p. 0500 686 174.