19.4.2022 klo 08:47
Uutinen

Nuorten kesätyöllistämisen tuki

Orimattilan kaupunki tukee nuorten työllistämistä yrityksissä, yhdistykissä ja yksittäisillä työnantajilla harkinnanvairaisella kesätyöllistämisen tuella. Tuen suuruun on 200€/kk.

Yrityksillä, yhdistyksillä, säätiöillä ja yksityisillä on mahdollisuus hakea tukea orimattilalaisen nuoren työllistämiseen yhdeksi kuukaudeksi seuraavin ehdoin:

• nuori on 15-25 vuotias orimattilalainen koululainen tai opiskelija

• työnantaja huomioi työsuhteessa erityisesti nuorta työntekijää koskevan lainsäädännön ja asetukset sekä noudattaa niitä

• työnantaja hankkii itse työntekijän

• työnantaja tekee työsopimuksen ja vastaa työnantajamaksuista

• työnantaja hakee kaupungilta tukea kirjallisesti

• työllistäminen tapahtuu touko-syyskuussa

• nuorelle maksettava palkka on vähintään 650 €/kk

• tukea maksetaan enintään 3 työntekijää/työnantaja

• tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen palkanmaksukuittia vastaan

• tukea ei makseta oman perheenjäsenen työllistämiseen Nuorta työntekijää koskeva lainsäädäntö:

• Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta (189/2012)

• Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta (928/2014)

• Työturvallisuuslaki (738/2002)

o 8 § työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

o 10 § työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

o 14 § työntekijälle annettava opetus ja ohjaus