Kesätyöntekijän palkkaamisessa on muistettava kunnollinen työhön opastus. Kuva: Getty Images
16.2.2022 klo 08:45
Uutinen

Oletko palkkaamassa kesätyöntekijää? Vältä nämä virheet

Suomen Yrittäjien asiantuntija kehottaa tarkistamaan muun muassa, onko kesätyöntekijän palkkaamiseen saatavissa palkkatukea. Perehdytys on tärkeässä roolissa.

Kesätyöpaikkojen haku on käynnissä useilla toimialoilla. Kaikkiaan kesätöitä on tänä kesänä tarjolla nuorille selvästi viime vuotta enemmän. EK:n tekemän kyselyn mukaan sen jäsenyrityksissä kesätyö- ja harjoittelupaikkojen määrän arvioidaan nousevan 120 000:een viime vuoden alle sadasta tuhannesta paikasta.

Esimerkiksi Kesko muistuttaa, että koronatilanne saattaa edelleen vaikuttaa kesätyöpaikkojen määriin sekä haun aikatauluihin. Keskon mukaan lisätyövoiman tarve vaihtelee erityisen paljon alueiden ja kauppojen välillä.

– Kesätöiden tarjoamiseen liittyy edelleen koronapandemian vuoksi epävarmuustekijöitä. Niitä on erityisesti toimialoilla, joiden toimintaa on rajoitettu tai jotka muutoin ovat kärsineet pandemian seurauksista. Toivottavasti nyt nähty omikron-variantti on kesään mennessä jo selätetty, eikä uutta varianttia tule, jolloin ei tarvita myöskään uusia rajoitustoimia ja myös yrityksillä on paremmat mahdollisuudet tarjota kesätöitä nuorille, Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.

Hän muistuttaa, että kesätyöpaikka on monelle nuorelle tärkeä polku tulevaan työelämään.

– Toisaalta työnantajat saavat nuorilta uusia näkemyksiä työelämästä sekä mahdollisuuden kehittää toimintakulttuuriaan vastaamaan paremmin tulevien työntekijöiden tarpeisiin. Se, että kesätyöpaikkoja pystytään tarjoamaan, on tavoiteltavaa kaikkien osapuolten kannalta.

Pahimmat virheet kesätyöntekijän rekrytoinnissa

1. Ketään ei kannata palkata vain ”palkkaamisen vuoksi” 

Jos tarve tekijälle ei ole selkeä, kesätyöntekijästä tulee helposti yleinen ”joka paikan höylä”, eikä työntekijän mahdollista potentiaalia saada välttämättä parhaalla tavalla hyödynnettyä. Työtehtävien selkeä viestintä on tärkeää myös siksi, että kesätyöntekijä ei koe itseään harhaanjohdetuksi.Epärealistiset odotukset ja liian laaja toimenkuva. 

2. Epärealistiset odotukset ja liian laaja toimenkuva

Mieti jo ennen rekrytointiprosessin aloittamista ja hakuilmoituksen laatimista, mitkä taidot ovat ehdottoman tarpeellisia vaadittavien työtehtävien suorittamiseksi ja mitkä mahdolliset taidot ovat muutoin toivottavia tai työssä menestymisen osalta tarkoituksenmukaisia.

3. Rekrytointiprosessin hoitaminen huolimattomasti tai välinpitämättömästi

Kesätyöntekijät ovat usein nuoria ja hakukokemus on usein nuoren työnhakijan ensimmäinen kosketus yritykseen. Tämä ensivaikutelma vaikuttaa usein ratkaisevasti myös työnantajamielikuvaan ja heikko hakijakokemus tai huonosti hoidettu rekrytointiprosessi voi jättää pysyvästi ikävän kuvan yrityksestä. Voi myös käydä niin, että kerran huonossa rekrytointiprosessissa mukana ollut hakija ei hae yritykseen enää myöhemmin uudelleen. Lisäksi on hyvä muistaa, että rekrytointiprosessin tavoitteena pitäisi olla se, että yrityksenne saa parhaat hakijat kiinnostumaan teistä työnantajana.

4. Perehdytyksen laiminlyönti

Kesätyö voi olla nuorelle hänen elämänsä ensimmäinen työpaikka tai ensimmäinen työpaikka kyseessä olevissa työtehtävissä. Huolellinen perehdytys on tärkeää, jotta nuori työntekijä saa mahdollisimman positiivisen kokemuksen työelämän aloituksesta ja hänelle jää motivoitunut ja osaava olo. Sen myötä työntekijä pystyy suoriutumaan työstään paremmin. 

Näin rekrytoit oikein

1. Kartoita työtehtävät

Kartoita ne työtehtävät, joihin kesätyöntekijä tai -tekijöitä tarvitaan. Mieti, mitä työtehtävien tekeminen vaatii ja millaista työntekijää haet. Pohdi jo etukäteen, miten uudet työntekijät saadaan mukaan työyhteisöön ja miten heitä voidaan työssä parhaalla tavalla tukea.

2. Hoida rekrytointiprosessi oikein

Suhtaudu rekrytointiprosessiin avoimesti ja huolehdi, että jo työpaikkailmoitus houkuttelee työntekijöitä hakemaan ja huomioi mahdolliset hakijat yhdenvertaisesti.

Tarkista työ- ja elinkeinotoimistosta, onko kesätyöntekijöiden palkkaamiseen mahdollista saada esimerkiksi palkkatukea tai tukeeko kaupunki jollakin tavalla nuorten palkkaamista. TE-toimistoista voi myös saada apua kesätyöntekijöiden hakemiseen. Muista ilmoittaa kesätyöntekijöiden valinnasta myös työnhakijoille, jotka eivät tulleet valituksi.

3. Tee kirjallinen työsopimus

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti. Työsopimukseen on syytä kirjata ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto ja alkamisajankohta, mahdollisesti sovellettava työehtosopimus sekä määräaikaisuuden peruste.

Tarkista lisäksi, onko työehtosopimuksessa esimerkiksi nuoriin työntekijöihin liittyviä velvoitteita tai määräyksiä palkan osalta.

4. Perehdytä työntekijä kunnolla ja huolehdi työsuhdeasioista

Kesätyöntekijä kannattaa perehdyttää yhtä huolellisesti kuin muutkin työntekijät, vaikka hän on töissä vain määräaikaisesti ja huolehtia siitä, että nuori tietää, kenen puoleen voi kääntyä, mikäli työhön liittyen esiintyy kysymyksiä tai haasteita.

Muista, että nuorelle työntekijälle on kustannettava terveystarkastus ennen työn aloittamista tai kuukauden sisällä sen alkamisesta, jos työsuhde kestää yli kolme kuukautta. Tarkastusta ei kuitenkaan tarvita, jos työ on erityisen kevyttä.

5. Muista palkkalaskelma ja työtodistus

Palkanmaksun yhteydessä tulee antaa myös palkkalaskelma. Kun kesätyöntekijän työsuhde loppuu, muista antaa hänelle työtodistus. Lisäksi palkat tulee ilmoittaa tulorekisteriin myös lyhytaikaisista työsuhteista.

Pauli Reinikainen