18.4.2018 klo 09:16
Uutinen

Onko kesätöitä tarjolla Etelä-Savossa?

Etelä-Savon kauppakamari, Etelä-Savon Yrittäjät ja MTK-Etelä-Savo toteuttivat jo perinteiseksi muodostuneen yhteisen kesätyöpaikkakyselyn maaliskuun aikana, jonka tuloksista selvisi seuraavaa.

Kesätyöpaikkakysely 2018 poiki Etelä-Savossa yhteensä 370 vastausta. Vastaajista 45% on jo päättänyt palkata kesätyöntekijöitä, mutta reilut 16% ei ollut kyselyä tehtäessä vielä tehnyt päätöstä asiasta (kysely sulkeutui 23.3.).

Edellisvuotta enemmän kesätyöntekijöitä ilmoitti palkkaavansa noin 14% vastanneista. Noin 57% vastanneista palkkaa 1-3 työntekijää, mutta peräti 12 % palkkaa yli 15 kesätyöntekijää.

Yritykset ovat halukkaita palkkaamaan myös alle 18 -vuotiaita, laajasti erilaisen koulutuksen saaneita tai jopa ilman ammatillista koulutusta olevia sekä eri etnisistä taustoista tulevia.

Huomattavaa on, että 95% vastaajista palkkaa kesätyöntekijöitä vähintään 1 kuukauden työjaksoille.

Yrityksen oman henkilöstön sidosryhmät ja kesätyön tarjoaminen yrityksessä aiemmin työskennelleelle ovat vahvoja rekrytointikanavia (74% vastaajista). Kolmasosa vastaajista käyttää myös eri rekrytointikanavia. Sosiaalisen median käyttö rekrytoinnissa on lisääntynyt viime vuodesta 10%:lla.

Edellisvuoteen verrattuna kesätyöntekijöiden tarjonta näyttää kohentuneen, mutta silti kolmasosalla on rekrytointiongelmia kesän työpaikkoihin. Myös ajanpuute kesätyöntekijöiden rekrytointiin sekä perehdyttämiseen näyttää lisääntyneen.

Tänä vuonna vain noin 22 % vastanneista koki lainsäädännön palkkaamista rajoittavaksi tekijäksi, kun pari vuotta aiemmin näin koki jopa 44 % vastaajista.

Lainsäädännöllisiksi rajoittaviksi tekijöiksi nousivat erityisesti erilaiset työkortit, kurssit ja passit. Palkkaus ja sen sivukulut nousivat myös esille.

Tänä vuonna uutena kysymyksenä tehtiin lisäkysymys koulujen lomien siirrosta vastaamaan rehtorien tekemää kansalaisaloitetta, jolloin koulujen lomat alkaisivat jo viikkoa ennen juhannusta. Jopa 76% vastaajista kannattaa loma-ajan siirtoa, mutta toisaalta lomien toivotaan jatkuvan pidemmälle elokuuhun.

Lisätiedot:
Mirja Haavikko, puh. 0500 651 310
Vesa Kallio, puh. 040 527 1039
Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592

Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja alueelliset kauppakamarit mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.