29.3.2022 klo 15:33
Uutinen

Oppaat ulkomaalaisen työntekijän palkkaukseen

Etelä-Savossa moni ala kärsii työvoimapulasta. Ukrainalaiset kausityöntekijät ovat olleet jo kauan maa- ja marjatilojen pelastus. Korona on vaikeuttanut heidän mahdollisuuttaan tulla tänne. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikeuttanut tätä lisää. On uhka, että tästä syystä monilla tiloilla sato jää korjaamatta osin tai kokonaan. Myös matkailu- ja ravitsemusalat kärsivät kroonisesta työvoimapulasta.

Maatalouden ja matkailun merkitys on suuri ja kausityöntekijöitä tarvitaan. Parhaillaan työntekijöitä etsitään niin sanotusti joka kiven ja kannon alta.

Ukrainassa käytävä sota on aiheuttanut massiiviset pakolaisvirrat Eurooppaan mukaan lukien Suomi. Etelä-Savoon on tullut satoja henkilöitä. Osa tulleista on täällä oleskeluluvalla tai 90 vuorokauden matkailijastatuksella. Nämä tulijat vastaavat itse toimeentulostaan ja majoituksestaan. Tilapäistä suojelua hakevat pääsevät heti päätöksen saatuaan vastaanottopalvelujen piiriin ja saavat työskentely- ja opiskeluoikeuden. Tulijoista osa haluaa palata kotimaan heti, kun se on mahdollista. Osa palaa myöhemmin ja varmasti osa jää pitemmäksi aikaa.

Ukrainalaiset työntekijät ovat pidettyjä, ahkeria ja tunnollisia. Tulijoista iso osa haluaisi aloittaa työnteon ensi tilassa. Nyt olisi tärkeää saada tekijät ja tekijöiden tarvitsijat kohtaamaan toisensa.

Kielitaito voi olla puutteellista molemmilla osapuolilla. Yrittäjägallupin mukaan 19 prosenttia yrittäjistä kokee, että oma kielitaito ei riitä yhteistyöhön ulkomaisen työvoiman kanssa. Jatkossa yrittäjien ja yritysten työntekijöiden kieliopintoihin on satsattava enemmän. Tämä vaatii työvoimahallinnon, koulutuksen järjestäjien ja yrittäjäjärjestön yhteistyötä. Akuuttiin työvoimapulaan ei koulutus ehdi.

Apua työsuhdeasioihin

Ensiavuksi ongelmaan on Työsuojeluhallinnon julkaisema opas ”Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa”. Se on julkaistu 14 eri kielellä.

Siinä kerrotaan muun muassa työntekijän oikeuksista, kuten työajoista, palkoista ja lomista. Oppaan tavoitteena on lisätä ulkomaalaisten tietoisuutta työsuhteen keskeisistä ehdoista ja torjua työperäistä hyväksikäyttöä. Oppaat ovat luettavissa tästä.

Mirja Hytönen