31.8.2020 klo 12:57
Uutinen

Osaavat ja ketterät yritykset menestyvät kilpailussa

Yhteistyö ja verkostomainen toiminta on tiivistä Lapissa – tavoitteena on kasvattaa alueen yritysten osaamista. Kuvassa Esko Määttä (vas.) ja Marko Vuorinen.

Osaamisen kehittäminen on Esko Määtän mukaan keskeistä, sillä yrityksissä asiat tekevät ihmiset, eivät koneet. Yrityksen toiminnan kehittäminen tapahtuu osaamisen avulla – niin yrittäjän oman kuin työntekijöiden.

-Korona-aikana olemme nähneet, että yritykset, jotka pystyvät muuttamaan toimintaansa, menestyvät. Esimerkiksi digitaaliset etätyökalut ovat tulleet ihmisille tutuiksi, Määttä sanoo.

Marko Vuorinen on samoilla linjoilla: maailma muuttuu nopeasti ja voittaja oppii nopeimmin. Juuri nyt on tärkeä suunnata katse tulevaisuuteen. Työnantajayrityksissä osaamisen kehittäminen on myös osa hyvää työnantajakuvaa.

-Työntekijöiden on tärkeää antaa kehittää osaamistaan. Näin he sitoutuvat yritykseen, Marko Vuorinen toteaa.

Esko Määttä on Lapin Yrittäjien varapuheenjohtaja ja yrittäjä. Hänen yrityksensä GrowthFactor Oy tekee liikkeenjohdon konsultointia. Marko Vuorinen on Lapin Yrittäjien puheenjohtaja ja myös yrittäjä. Hänen yrityksensä, Ansionsa Mukaan Oy, on erikoistunut yritysten talouden sekä liikkeenjohdon konsultointiin.

Lappi tarvitsee lisää osaajia ja osaamista

Lapin maakuntahallinto organisoi ennakoinnin ja jatkuvan oppimisen työryhmää, jossa Yrittäjät on aktiivisesti mukana. Ennakointia tehdään yhdessä elinkeinoelämän, yrittäjien, viranomaisten, opiskelijoiden sekä koulutuksen järjestäjien kanssa.

-Ennakoinnin tavoitteena on nostaa Lapin alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa, Vuorinen kertoo.

Osaajia tarvitaan koko Lapissa. Pulaa on muun muassa erilaisista konekuskeista, pyöräkonekuljettajasta metsäkonekuljettajaan. Yrityksissä tarvitaan myös osaamista, niin kielitaitoa, esimiestaitoa kuin henkilöjohtamisen taitoa.

-Kielitaitoa tarvitaan esimerkiksi maahanmuuttotaustaisten työntekijöiden palkkaamisessa ja perehdyttämisessä. Esimiestaitojen osalta on oleellista miettiä, mitä esimiehen työ tuo tullessaan ja kouluttaa henkilö siihen. Henkilöjohtamisen taitoja tarvitaan myös alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa, Määttä toteaa.

Ennakoiva ajattelu ja osaamisen kehittäminen keskeistä

Määttä näkee yritysten arjen olevan usein reagoivaa. Hän kannustaa yrittäjiä ennakoivaan ajatteluun ja osaamisen kehittämiseen.

-Miten kehittäminen olisi yrittäjän tekemisessä voimakkaammin mukana tai miten ymmärrys nousisi arjen operatiivisten asioiden yläpuolelle. On oleellista, että yrittäjä osaa esimerkiksi suunnitella yrityksen taloutta, Määttä pohtii.

Vuorinen kokee ajankohtaiseksi ammatillisessa koulutuksessa muutostarpeiden ymmärtämisen niin, etteivät ne jäisi suunnitelman tasolle.

-Miten esimerkiksi opetetaan maahanmuuttajille suomen kieltä, jotta he selviäisivät arjessa, Vuorinen kertoo.

Itsensä kehittäminen kannattaa

Vuorinen kertoo olevansa innostunut itsensä kehittämisestä. Hän lukee paljon kirjallisuutta.

-Kiinnostavan aiheen opiskelu voi olla hyväksi arjessa. Myös yhtiökumppanini opiskelee: hän suorittaa tällä hetkellä johtamisen erikoisammattitutkintoa, Vuorinen kertoo.

Lapin Yrittäjät tekee yhteistyötä eri koulutusasteiden, Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston, REDUn sekä Lappian kanssa.

-Olkaa lappilaiset yrittäjät rohkeasti yhteydessä Yrittäjiin tai paikallisiin oppilaitoksiin yhteistyön käynnistämiseksi, Määttä rohkaisee.

Oppilaitosyhteistyötä yrityksen tarpeet edellä

Määttä kannustaa oppilaitoksia tekemään selkeät ehdotukset yrittäjille.

-Tehkää yrittäjille selkeät ehdotukset, roolitukset ja kaupanpäätösehdotukset, Määttä kertoo.

Vuorinen on samoilla linjoilla. Hän myös kannustaa opettajia jalkautumaan yrityksiin.

-Kannustan opettajia jalkautumaan yrityksiin. Opettaja ymmärtää tarpeet paremmin, kun hän on tutustunut yrityksiin, Vuorinen kannustaa.

Yrittäjä, tiesitkö, että ammatilliseen koulutukseen voi pyrkiä ympäri vuoden?

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Erilaisia tutkintoja on yli 160 ja tutkinnon osia lukuisia. Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden.

Koulutussopimus on entinen työssäoppiminen. Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hän saa palkkaa. Opiskelija on kuitenkin oikeutettu opintotukeen, koulumatkakorvaukseen ja koulutuksen järjestäjän tarjoamaan maksuttomaan ateriaan. Työnantaja ei saa koulutuskorvausta.

Oppisopimus voidaan solmia tutkintoon tai vain johonkin tutkinnon osaan. Oppisopimuksessa opiskelijalle maksetaan TES:n mukaista palkkaa ja töitä on tarjottavat vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja voi saada koulutuskorvausta. Opiskelijan voi palkata kesätöihin oppisopimuksella.

Yrittäjän oppisopimuksessa päätoiminen yrittäjä voi opiskella yleensä pienin kustannuksin tutkintoja tai tutkinnon osia.

Kirjoittaja: Anne Öhman, Suomen Yrittäjät ( anne.ohman@yrittajat.fi)

Kirjoittaja toimii projektikoordinaattorina Opetushallituksen rahoittamassa viestintähankkeessa, jossa edistetään ammatillisen koulutuksen työelämälle suunnattavien palveluiden tunnettuutta ja tavoitettavuutta vuoden 2020 aikana. Hankkeessa nostetaan esille hyviä käytänteitä ammatillisesta koulutuksesta, ja yrittäjien ja ammatillisten oppilaitosten välisestä yhteistyöstä. Hankkeen verkostokumppaneita ovat Suomen Yrittäjien aluejärjestöt, paikallisyhdistykset ja toimialajärjestöt sekä Suomen Yrittäjäopisto. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös muiden oppilaitosten ja median kanssa. Lue lisää ammatillisesta koulutuksesta täällä.