2.2.2017 klo 15:32
Uutinen

Osataanko pk-yrityksissä hyödyntää kansainvälistä osaamista?

Toteutimme Opetushallitukselle (ent. CIMO) selvityksen siitä, miten pk-yritykset ovat hyödyntäneet kansainvälisiä opiskelijoita oman liiketoiminnan edistämisessä. Selvityksen keskeinen havainto on, ettei yrityksillä ole tarpeeksi tietoa hyödyntämisen mahdollisuuksista. Olemme haastatelleet yrityksiä ja koonneet tietopohjaa sähköisen kyselyn avulla. Yrityksissä, joissa opiskelijoita on ollut, kokevat hyödyt moninaisina: opiskelijat ovat edistäneet kansainvälistymistä ja tuoneet uusia näkökulmia ja lisäarvoa liiketoimintaan.

Hankkeessa syntyneet aineistot ja materiaalit perustuvat pk-yritysten kokemuksiin hyödyistä, haasteista ja ratkaisuista kv-osaajien hyödyntämiseksi. Uutta osaamista pk-yrityksiin -hankkeet tulokset ja materiaalit yritysten ja oppilaitosten käyttöön on julkaistu www.uuttaosaamista.fi -sivulla:

Lisätietoa: Laura Jauhola (@owalgroup.com, 050 443 1841) ja Opetushallitus: Anni Kallio (@oph.fi, 0295 338 696) sekä Sari Turunen-Zwinger (@oph.fi, 0295 338 617