25.5.2020 klo 11:46
Uutinen

Pääomasijoittajat esittää sijoitusohjelmaa – Lintilän johdolla valmistelussa Tesin kanavoima paketti startupeille

Monien lupaavien startup-yritysten tilanne on koronakriisin myötä muuttumassa tukalaksi, kertoo Pääomasijoittajat ry. Startup-yrityksille on valmisteltu valtion pääomasijoitusyhtiön Tesin kautta kanavoitavaa yhteensä 250 miljoonan euron rahoitusta.

Pääomasijoittajat ry:n pääomasijoittajille tekemän koronakriisikyselyn mukaan startup-yhtiöistä kolmasosalla loppuu kassa alle puolessa vuodessa ja kolmasosalla 6-12 kuukauden välillä.

Pääomasijoittajat esittää, että parhaat startupit autetaan kriisiajan yli oman pääoman ehtoisella rahoituksella, johon osallistuvat sekä yksityiset kokeneet sijoittajat että valtion omistama sijoitusyhtiö Tesi yhtä suurin osuuksin.

– Koronakriisi aiheuttaa ison loven startuppien kansainvälisiltä sijoittajilta keräämiin rahoituskierroksiin. Kyse ei ole startupeille myönnettävistä avustuksista vaan oman pääoman ehtoisista sijoituksista. Se tarkoittaa myös sitä, että kasvuyhtiön onnistuessa pääomaa palautuu sijoittajalle, eli tässä tapauksessa myös valtiolle, Voima Venturesin perustajaosakas Inka Mero täsmentää.

Mero on ministeri Mika Lintilän elinkeinopoliittisen työryhmän jäsen.

Pääomasijoittajien yhdistys esittää kahta rahoitusohjelmaa. Aikaisen vaiheen lupaavia startup-yhtiöitä koskeva Tesin hallinnoima 100 miljoonan euron järjestelyä ja toista 150 miljoonan euron ohjelmaa, joka suunnattaisiin noin 60 kansainvälisen kasvun vaiheeseen edenneelle startup-yhtiöille.

– Yrityksillä pitäisi olla rahoitusta hankittuna jo vähintään 500 000 euroa eli pitää olla näyttöä siitä, että liikeidea on toteuttamiskelpoinen. Tesin rahoitus toimisi siltana ennen yritysten ensimmäistä varsinaista suurempaa rahoituskierrosta, Pääomasijoittajien toimitusjohtaja Pia Santavirta kertoi Helsingin Sanomille.

Pääomasijoittajat ry on valmistellut kasvuyhtiöiden uutta sijoitusohjelmaa ja Tesi on ollut mukana. Asiaa, sijoitusohjelmaa, on valmisteltu myös ministeri Mika Lintilän elinkeinopoliittisessa työryhmässä. Lintilä kertoi Helsingin Sanomille, että tällä ei ole mitään tekemistä yritystukien kanssa.

– Tarvitsemme ne perinteisemmät yritykset, jotka taistelevat tällä hetkellä olemassaolostaan, mutta katseen pitää olla myös kauempana, niissä yrityksissä, jotka luovat tulevaisuuden työpaikkoja, Lintilä sanoo Helsingin Sanomissa.

Kotimaiset startupit keräsivät ennätysmäärän pääomasijoituksia viime vuonna – Koronakriisi kuitenkin vaikuttaa jatkossa

Pääomasijoitusalan eurooppalaisen kattojärjestö Invest Europen tilastojen mukaan Suomi on jo toista vuotta peräkkäin Euroopan ykkönen, kun mitataan startup-yritysten saamia koti- ja ulkomaisia venture capital -sijoituksia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Saatujen sijoitusten suhteellinen määrä on myös pitkällä aikavälillä (2015-2019) Suomessa muuta Eurooppaa korkeampi. Venture capital-sijoittamisella tarkoitetaan hyvin varhaisessa vaiheessa olevien yhtiöiden rahoittamista.

Kansantalouden kokoon suhteutettuna suomalaiset startup-yhtiöt saivat VC-sijoituksia yli kaksinkertaisesti Euroopan keskiarvoon verrattuna.

Tulosten taustalla ovat kasvuhaluiset startup-yrittäjät ja startup-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä vauhdittavat kotimaiset venture capital -sijoittajat. Myöhemmässä kansainvälisen kasvun vaiheessa olennaisessa roolissa ovat myös kansainväliset sijoittajat, jotka sijoittavat yhdessä kotimaisten pääomasijoittajien kanssa.

Suomalaiset yritykset saivat vuonna 2019 varhaisen vaiheen pääomasijoituksia yhteensä 293 miljoonaa euroa, joka oli lähes 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Tästä summasta 113 miljoonaa euroa tuli kotimaisilta sijoittajilta ja 180 miljoonaa euroa ulkomaisilta sijoittajilta. Nämä sijoitukset kohdistuivat yhteensä 176 suomalaiseen yritykseen, tämä määrä kasvoi 13 prosentilla.

– Yksittäisten sijoituskierrosten koossa olemme vielä paljon maailman johtavia startup-keskittymiä jäljessä. Kansainvälisten huippuyritysten rakentamiseksi Suomeen tarvitaan globaalilla tasolla kilpailukykyisiä rahoituskierroksia nyt ja jatkossa, sanoo Pääomasijoittajat ry:n Pia Santavirta.

Koronakriisi kuitenkin vaikuttaa startup-yritysten kansainvälisiltä sijoittajilta keräämiin sijoituksiin, siksi Pääomasijoittajat ehdottaa oman pääomanehtoista rahoitusta yhdessä Tesin kanssa.

toimitus (at) yrittajat.fi