Palveluntuottajille oma vaikuttamispaikka

Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuusto päätti eilen, että palveluntuottajille perustetaan oma vaikuttamistoimielin Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Kyseessä on yrittäjille tärkeä foorumi tuoda esiin palvelutuotannon näkökulmia ja olla mukana päätösten valmistelussa. Keski-Suomessa on yli 800 sote-alan yritystä.

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin toimii palveluntuottajien väylänä osallistua päätöksentekoon, antaa esimerkiksi lausuntoja ja kehitysehdotuksia. Palveluntuottajien vaikuttamistoimielimen lisäksi perustetaan aihekohtaisia foorumeita toimintojen kehittämiseen. Kokoonpanot perustuvat laaja-alaisuuteen alueellisesti ja tuottajakohtaisesti. 

AKKE-rahoitteinen YrHyvaKS-hanke on valmistellut toimielintä tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa. Runsasta joukkoa yrittäjiä on kuultu valmistelussa. Tarkoituksena on tuoda yksityisten palveluntuottajien näkökulmaa hyvinvointialueen toimintojen organisoimiseen ja kehittämiseen myös ensi kesänä päättyvän hankkeen jälkeen.

  • Tavoite on, että saamme pienten ja isojen palveluntuottajien äänen kuulumaan koko hyvinvointialueen alueelta, sanoo hankkeen vetäjä Veli Puttonen Keski-Suomen Yrittäjistä

Tämän syksyn aikana YrHyvaKS on mukana vaikuttamassa palveluseteleiden päivittämiseen, lähiajan hankintamallien ja -periaatteiden luomisessa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämisessä, henkilöstön saatavuuden parantamisessa, innovaatioiden edistämisessä sekä hyvinvointialueen menossa olevien hankkeiden kehitystyössä. Tavoitteemme on vuoropuhelu laaja-alaisesti kaikkien toimijoiden kanssa. Kuukausittain järjestetään hyvinvointialueen kanssa yrittäjäfoorumeita, joissa käsitellään ajankohtaisia teemoja.

  • Hyvinvointialue aloittaa parin kuukauden päästä. On tärkeää, että vaikuttamistoimielin päätettiin perustaa nyt. Hiomme sen toimintoja ja tavoitteita tiiviissä yhteistyössä eri palveluntuottajien sekä hyvinvointialueen viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa. Kiitos hyvästä päätöksestä valtuustolle, kommentoi Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski.

Kevään 2023 aikana painopiste tulee olemaan palveluprosessien ja kumppanuuden kehittämisessä.

Hankkeen vetäjänä toimii Veli Puttonen, johon voi olla aktiivisesti yhteydessä kaikesta hyvinvointialueen valmisteluun liittyvästä.

Yhteystiedot:

Veli Puttonen, veli.puttonen@yrittajat.fi, p. 0500 646 793