9.3.2020 klo 15:33
Uutinen

Palvelusetelillä monipuolisuutta hyvinvointipalveluihin

Palveluseteli avaa ihmiselle mahdollisuuden siihen, että hän voi hankkia tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita yksityiseltä tuottajalta. Oikeuden palvelusetelin saamiseen määrittää sote-järjestäjä.

Tällä hetkellä palvelusetelien tarjonta on kunta- ja kuntayhtymäkentällä kirjavaa: palveluseteli on käytössä 80 prosentissa Suomen kunnista ja tuotteistettuja palveluita on noin 500 erilaista. Etelä-Savossa Sosteri valmistelee palvelusetelien käyttöönottoa, Pieksämäellä palveluseteliä on mahdollista käyttää mm. ikääntyneiden palveluasumiseen ja Essotella palveluseteli on käytössä yli kymmenessä eri palvelussa.

Palvelusetelien käyttö tuo monipuolisuutta ja valinnanvaraa asiakkaalle sekä elinvoimaa ja yrittämisen mahdollisuuksia koko alueelle. Etelä-Savon Yrittäjät pitää tärkeänä, että asiakkaille kerrotaan palvelusetelimahdollisuudesta avoimesti ja opastetaan häntä palvelun valintaan. Käytännössä asiakas voi siis valita palveluntuottajan sote-järjestäjän hyväksymistä yksityisistä tuottajista tai valita myös julkisen palveluntuottajan.

Palvelusetelimallissa on myös kehittämistä. Yksi kehittämiskohde on palvelusetelien arvo, joka on pysytellyt suurin piirtein samalla tasolla viimeiset 10 vuotta. Palvelusetelien arvo ei ole ollut linjassa kustannuskehityksen kanssa. Ongelmallista tämä on siksi, että heikko arvo hyydyttää palvelusetelin käyttöä etenkin arkipäivien ja päiväsajan ulkopuolella. Esimerkiksi kotihoidon tarve on olemassa myös iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin palvelusetelin käyttö ei ole aito vaihtoehto asiakkaalle omavastuuosuuden nousun vuoksi. Oman tuotannon kustannusten laskeminen aidosti kaikki kulut huomioiden onkin edellytys palvelusetelin oikean arvon määrittämiseksi.

Käynnissä olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ihmisten valinnanmahdollisuus on taattava monituottajamallin mahdollistamisella. Tällöin julkisen ja kolmannen sektorin ohella palveluntuottajana voi olla myös yksityinen yritys. Käytännössä kyse on tällöin palvelusetelien laajasta käytöstä, henkilökohtaisesta budjetista ja julkisista hankinnoista. Tämä kaikki edellyttää mahdollistavaa lainsäädäntöä ja rohkeutta ottaa yksityinen sektori nykyistä vahvemmin mukaan palvelutuotantoon.

Heli Peltola, Etelä-Savon Yrittäjien sote-ryhmän puheenjohtaja
Niina Kuuva, Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja

Lisätiedot:

Heli Peltola, 044 726 2801, heli.peltola@geriwell.fi