7.4.2020 klo 16:32
Uutinen

Perintäkulujen laskeminen voi pahentaa pienyrittäjien ahdinkoa – ”Pitkät maksuajat voivat pidentyä entisestään”

Perintätoimistoyrittäjä pelkää, että hallituksen esittämä yritysten perintäkulujen laskeminen kuluttajahintojen tasolle näkyisi pienten yritysten saatavissa.

Hallitus kertoi viime viikolla toimenpiteistä, joilla se pyrkii helpottamaan perinnässä olevien yritysten asemaa koronakriisissä. Oikeusministeriössä on käynnistetty nopealla aikataululla perintälain tilapäinen muutos, jolla kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismääriä sovellettaisiin myös yrityssaatavien perintään pk-yritysten kohdalla.

Tilapäisten perintäsäännösten odotetaan tulevan käyttöön toukokuussa. Niitä valmistellaan tällä hetkellä virkamiestasolla. Uusi lainsäädäntö olisi voimassa määräajan vuoden loppuun.

– Uusissa tilapäisissä perintäkuluissa on hyvää se, että ne tasapuolistavat velallisten asemaa. Kulut ovat tasapuoliset huolimatta siitä, mikä toimisto perintää tekee, perintätoimisto Perintäritari Oy:n yrittäjä Juha Järvinen sanoo.

Järvinen ei sen sijaan ole samoilla linjoilla lainsäätäjän kanssa perintäkulujen määrästä jatkossa. Uusi lainsäädäntö määräisi, että esimerkiksi 10 000 euron laskusta saisi ensimmäisestä maksuvaatimuksesta vaatia perintäkuluja 50 euroa eli saman summan kuin kuluttajaperinnässä.

– Tämän voi ajatella niin, että velallisena voin pitää tuon 10 000 euroa kassassa ja priorisoida sen muihin laskuihin tai vaikkapa omaan palkkaani ja maksaa laskun 2-3 kuukautta myöhässä, koska siitä aiheutuva kulu on 50 euroa.

– Jos sen sijaan lainaan rahoitusyhtiöltä 10 000 euroa käyttöpääomaa pariksi kuukaudeksi, se maksaa lainan perustamiskuluineen ja korkoineen helposti 300-400 euroa, Järvinen vertaa.

”Tunnolliset tulevat kärsimään”

Järvisen mielestä pienempien perintäkulujen pitäisi koskea pk-yritysten sijaan mikroyrityksiä.

– Keskisuuret yritykset ovat usein isoja työllistäjiä esimerkiksi rakennusalalla. Niillä voi olla useita alihankkijoita. Kun yritys pitkittää maksuja alihankkijoilleen, nämä jäävät ilman korvausta tehdystä työstä.

Aikaisemmin pienet yritykset ovat syyttäneet isompia siitä, että ne pitävät pieniä yrityksiä pankkeinaan ja pidentävät maksuaikoja.

– Kun perintäkuluja lasketaan, maksuviiveet todennäköisesti kasvavat entisestään, Järvinen pelkää.

– Tunnolliset tulevat kärsimään. Ne, jotka haluavat maksaa laskut ajoissa, joutuvat itse kärsimään pitkistä maksuajoista.

”Lainvastaisuuden raja yli 100 eurossa”

Tällä hetkellä voimassa oleva laki määrittelee, kuinka suuria perintäkuluja yritys voi periä kuluttajilta. Yrityssaataville vastaavanlaista perintäkulujen kattoa ei ole asetettu.

– Nykyinen tulkinta on liukuva. Laki sanoo, että yritysten perintäkulujen pitää olla ”kohtuulliset”, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.

Perintätoimistojen toimintaa valvova Etelä-Suomen aluehallintovirasto on osaltaan määritellyt kohtuullisuuden rajaa.

– Suomen Yrittäjissä olemme tehneet linjauksen, että jos perintäkuluissa mennään yli 100 euroon, ne ovat lähtökohtaisesti lainvastaisia, ellei ole tehty jotain erityisiä toimenpiteitä kuten trattaperintää.

Jos 100 euron raja ylittyy, Toivonen kehottaa olemaan yhteydessä aluehallintovirastoon. Se selvittää asiaa tarvittaessa.

– Aluehallintovirastolla on oikeus antaa perintätoimistolle varoitus. Rankin toimenpide on perintäluvan peruminen.

Taannoisen yrittäjägallupin tulosten perusteella osalta yrittäjiä on veloitettu jopa 400 euron perintäkuluja. Yrittäjägallupin mukaan 52 prosentilta perinnän kohteeksi joutuneilta yrityksiltä oli peritty enimmillään yli 100 euron perintäkuluja.

– Jos perintäkulut nousevat kohtuuttomaksi, asiassa voi olla yhteydessä myös Suomen Yrittäjiin. Poliisia en lähtisi asiaan sotkemaan. Perintätoiminta on luvanvaraista ja siellä on törmää harvemmin suoranaisiin laittomuuksiin, Toivonen jatkaa.

Toivonen toivoo, että perintätoimistot ymmärtävät yrittäjien vaikean tilanteen.

– Uskon ja toivon, että perintäfirmat ymmärtävät, että tulossa on lakimuutos. Yrittäjän kannattaa olla yhteydessä perintäfirmaan, siellä voidaan suhtautua jo asiaan suopeammin jo ennen lakimuutosta.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi