25.10.2018 klo 10:00
Uutinen

PHHYKY pöytäsi päätöksen tehostetun palveluasumisen palvelusetelistä – keskustelu kattohinta -periaatteesta jatkuu

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) hallitus kokoontui 15.10.2018 kokoukseen, jonka esityslistalla oli mm. tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja ja palvelusetelin arvo. Uusi käänteinen palveluseteli oli esitetty otettavaksi käyttöön 1.1.2019 alkaen.

Päijät-Hämeen Yrittäjät jätti kannanoton PHHYKYn hallitukselle perjantaina 12.10.2018 ilmaisten huolensa kattohinnan vaikutuksista yksityisiin toimijoihin. Päijät-Hämeen Yrittäjät ovat huolissaan erityisesti seudun sote-alan pk-yrityksistä, joihin kattohinnan periaatteen vaikutusten ennakoidaan osuvan kipeimmin.

Kattohinnan periaatteella tarkoitetaan uutta palveluseteliin liittyvää toimintatapaa, jolla palveluntuottaja veloittaa palvelunjärjestäjää ennalta määritellyllä hinnalla, joka tulee olemaan kiinteä 120 euroa / hoitovuorokausi. Tähän asti käytössä ollut palveluseteli on ollut asiakkaan tuloihin perustuva ja sen arvo on vaihdellut 59–96 euron välillä siten, että pienimmän setelin (59 euroa) on saanut, jos bruttotulot ovat ylittäneet 3000 euroa. Isoimman setelin (96 euroa) on puolestaan saanut, jos bruttotulot ovat olleet alle 1000 euroa/kk.

Vaikka palvelusetelin arvo on esityksen mukaan suurempi kuin aiemmin, tekee ehdotuksesta haastavan asiakkaan omavastuuosuuden poistuminen. Tähän asti asiakas on voinut itse valita tahtomansa palveluasumisen paikan ja on voinut itse kustantaa hoitovuorokauden ja palvelusetelin välisen erotuksen. Nyt kaavaillussa palvelusetelimallissa asiakkaan omavastuu poistuu, jonka seurauksena palveluntuottajalle jää vaihtoehdoiksi tuottaa palvelu annetulla hinnalla tai jäädä pois palvelusetelituottajien joukosta. Osa tuottajista ei välttämättä pystyisi jatkamaan palvelutoimintaansa lainkaan, mikäli joutuisivat jäämään järjestelyn ulkopuolelle.

PHHYKY on siirtänyt asian käsittelyä toistaiseksi ja palauttanut esityksen valmisteluun. Tehostetun palveluasumisen sääntökirjan pääset lukemaan tästä.

Päijät-Hämeen Yrittäjien kannanoton pääset lukemaan täältä.