18.4.2017 klo 12:46
Uutinen

Pienhankinnat saattavat johtaa suureen mahdollisuuteen

Pienhankinnat ovat vain pieni osa julkisen sektorin hankinnoista, mutta niillä on kuitenkin iso merkitys elinkeinoelämälle. Tämän lisäksi ne voivat johtaa suuriin säästöihin kuntatasolla. Hankintojen vaikutus kerrannaisvaikutusten kautta kunnan toiminnan kannattavuuteen on merkittävä.

Julkiset hankinnat jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen, joita ovat: pien-, kansalliset- ja EU-hankinnat. Kahden jälkimmäisen tavoin pienhankinnat eivät lukeudu hankintalain ja EU-direktiivien alaisuuteen. Hankintalain uudistuksessa on kuitenkin haluttu kiinnittää erillisellä pykälällä huomioita pienhankintojen kilpailuttamiseen. Tavoitteena on saada kilpailutus toimimaan avoimesti, syrjimättömästi ja tasapuolisesti.

Uusi hankintalaki tuli voimaan vuoden 2017 alussa tarkoituksenaan edistää kilpailua ja tehostaa julkisten varojen käyttöä. Kilpailutettavien pienhankintojen arvo on merkittävästi kohonnut kansallisten kynnysarvojen kohotuksista johtuen. Arvioiden mukaan hankintojen rahallinen arvo olisi vuositasolla lähes 5,0 miljardia euroa.

Valtaosa kaikista pienhankinnoista tehdään kuntien ja paikallisviranomaisten toimesta. Yrittäjät ovatkin kiinnostuneita tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan julkiselle sektorille, joten uudistuksen julkisempi ja kevyempi ote kilpailutukseen hyödyttää juuri yrittäjiä-

Esimerkiksi Espoo ja Vantaa ovat ottaneet käyttöön sähköiset kilpailutusjärjestelmät, joiden ansioita yrittäjät voivat tarjota tuotteittaan ja palveluitaan julkiselle sektorille edullisemmin ja tehokkaammin. Kaupunkien sivuilta löytyvät käynnissä olevat kilpailutukset, joihin yrittäjä voi halutessaan osallistua. Yrittäjät kuitenkin toivovat, että kaikki kilpailutuksen alla olevat hankinnat julkaistaisiin sähköisissä järjestelmissä. Edelleen monet pienhankinnat hoidetaan muiden kanavien kautta totutun tavan vuoksi. Sähköisillä kilpailujärjestelmillä saataisiin alun perin hankintalain peräänkuuluttama avoimuus esiin.

Hankinta-asiamies Pentti Komssi neuvoo pääkaupunkiseudun hankintoihin liittyvissä asioissa

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät parantaa palveluaan yrityksille tarjoamalla julkisiin hankintoihin liittyvää neuvontapalvelua. Hankinta-asiamies Pentti Komssi auttaa yrityksiä tarjouskilpailuihin ja muihin julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on myös kehittää avoimuutta ja vuoropuhelua julkisten toimijoiden ja yrittäjien välillä.

Hankinta-asiamies palvelee yrityksiä Espoon Yrittäjien tiloissa, Innopoli1:ssä osoitteessa Tekniikantie 12. Neuvontapalvelun käyttö ei edellytä Yrittäjien jäsenyyttä. Tapaamisista on hyvä sopia etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse. Hankinta-asiamies tekee myös yrityskäyntejä erikseen sovittaessa.

Yritysten toimintaympäristön tunteva espoolainen

Hankinta-asiamiehenä aloittaneella Pentti Komssilla on pitkä yritystausta. Hän on toiminut noin 25 vuotta myynnin erilaisissa tehtävissä, ja viimeksi Espoon kaupungilla hankintaneuvojana.
Asuinvuosia Espoossa on lähes 20. Vapaa-ajallaan hän hyödyntää ahkerasti Espoon liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia.

Laajentunutta tehtäväkenttäänsä ja yhteistyötä yritysten kanssa Pentti Komssi odottaa innostuneena.

”Tavoitteeni on päästä hyvään vuorovaikutukseen yritysten kanssa ja palvella yrityksiä mahdollisimman hyvin pääkaupunkiseudun julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa.
Toivottavasti saamme tämän neuvontapalvelun myötä helpotettua kaikkien yritysten mahdollisuuksia päästä osallistumaan julkisiin hankintoihin.”

Pentti Komssin tavoittaa numerosta 044 343 2045. Sähköpostiosoite on pentti.komssi@yrittajat.fi