24.6.2020 klo 10:14
Uutinen

Pienhankintojen kilpailutus on elinvoimateko

Usein kuulee sanottavan, että hankintalaki ei koske pienhankintoja. Käsitys on väärä. Hankintalaki edellyttää, että pienhankintojen toteuttamisessa on toteuduttava hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään paikallista kilpailuttamista. Hankintalaki ei kuitenkaan säätele sitä, miten hankinta tulee tehdä. Palvelujen kohdalla hankinta on pienhankintaa, kun arvo on alle 60 000 euroa ja rakennusurakoissa pienhankintoja ovat alle 150 000 euron urakat.

Kunta voi päättää pienhankintojen edellä mainittuja kansallisia kynnysarvoja pienemmistä euromääräisistä kilpailutusrajoista ja kilpailuttamisen tavoista. Nämä kilpailutusrajat vaihtelevat kunnittain ja aika ajoin keskusteluun nousee rajojen huomattavakin nosto. Toivottavasti tälle linjalle ei Etelä-Savossa lähdetä. Kilpailutusraja on pidettävä alhaisena – monissa kunnissa raja onkin luokkaa 10 000 euroa tai jopa sen alle.

Sähköiset kilpailutusjärjestelmät tai pienhankintajärjestelmät ovat yleistyneet ja niiden avulla tarjouspyynnön laatiminen ja julkaiseminen onkin todella nopeaa ja kätevää. Tämän vuoksi pienhankintojen kilpailuttamisesta ei aiheudu merkittävää työmäärän lisääntymistä – päinvastoin. Monet hankkijat ovat huomanneet, miten näppärää on käyttää vanhoja sähköisiä ilmoituksia uuden pohjana tai kopioiden niistä osia, kuten esimerkiksi hankinnan kriteerejä. Lisäksi hankinnat löytyvät yhden osoitteen takaa – sähköisestä hankintapalvelusta.

Esimerkiksi Mikkelin kaupungissa pienhankintajärjestelmä on ollut käytössä jo useamman vuoden ja kaupungin konserniyhtiöt ottivat järjestelmän käyttöön vuoden 2019 alussa. Konserni julkaisi sähköisiä hankintailmoituksia sähköisten järjestelmien kautta jo ensimmäisen käyttövuoden aikana 316 kappaletta. Näistä pienhankintailmoituksia oli 250 kpl. Puolet ilmoituksista julkaistiin konserniyhtiöiden toimesta. Määrät ovat kansallisellakin tasolla konsernin kokoon nähden erittäin hyviä, mutta tehostamisen varaa varmasti vielä on.

Mikkelin kaupungin vuoden 2019 ostolaskudatan mukaan ostolaskujen kokonaissumma per yritys ylitti kansalliset kynnysarvot vain 144:n yrityksen kohdalla. 4300:n yrityksen tai muun laskuttajan tapauksessa jopa laskutettu kokonaissumma jäi alle kynnysarvojen. Tämä kertoo siitä, että pienhankintoja on kaikkiaan yli 96 % kaikista hankinnoista.

Suomessa kaikista yrityksistä pieniä ja keskisuuria yrityksiä on n. 96 % Näille yrityksille pienhankinnat ovat niiden kokoon ja suorituskykyyn nähden juuri oikean kokoisia hankintoja. Nyt on siis korkea aika lopettaa pienhankintojen merkityksen ja vaikutusten vähättely sekä tunnustaa, että kyseessä on merkittävä paikallinen elinvoimatekijä ja strateginen menestystekijä kunnalle.

Ilkka Liljander
Suomen Yrittäjien hankintaneuvoja – Etelä-Savo

Muita kiinnostavia aiheita