1.9.2021 klo 09:07
Uutinen

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat kasvussa – kasvuhalukkuus huolettaa

Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat nousseet poikkeuksellisen pandemiavuoden jälkeen voimakkaasti, käy ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista. Siihen vastasi peräti 4600 yrittäjää. Pirkanmaalaisten vastaajien näkemykset ovat lähellä valtakunnallista keskiarvoa.

Keskiviikkona julkaistun Pk-yritysbarometrin mukaan 35 prosenttia Suomen pienistä ja keskisuurista yrityksistä arvioi, että talouden suhdanteet paranevat seuraavan 12 kuukauden aikana. Puoli vuotta sitten näin arvioi 26 prosenttia yrityksistä. Yritykset näkivät nyt myös vähemmän uhkakuvia. Nyt vain 13 prosenttia pelkää suhdanteiden heikkenevän. Vielä puoli vuotta sitten näin ajatteli 23 prosenttia.

Myös Pirkanmaalla pk-yritysten suhdannetilanne näyttää parantuvan.

– Meillä 85 prosenttia pk-yrityksistä näki liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan. 19 prosenttia arvioi henkilökuntansa määrän olevan vuoden päästä suurempi kuin nyt ja 74 prosenttia sen säilyvän ennallaan. Suunta on siis kohtuullisen hyvä, arvioi Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen ja muistuttaa, että pk-yritysten barometri on historiallisesti ennustanut varsin hyvin tulevaa.

Yritysten kasvuhalukkuus ja investoinnit vaikuttavat talouden kilpailukykyyn

Pirkanmaalaiset pk-yritykset näkivät seuraavan vuoden aikana palkkojen ja materiaalien hintojen kasvun ja sitä kautta omien tuotteidensa hintojen nousun. Tämä ennakoi inflaation kiihtymistä.

Jonkin verran Pasi Mäkistä huolestuttaa maakunnan kilpailukyvyn säilyminen.

– Pitkällä jänteellä kilpailukykyymme vaikuttaa edelleen investointien määrän alhainen taso. Melko huolestuttavaa on se, että vain seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä halusi kasvaa voimakkaasti. Työvoiman saatavuus oli toiminnan este 18 prosentilla yrityksistä. Talouden dynamiikan kannalta tarvitsemme voimakkaasti kasvavia yrityksiä, jotka tunnetusti luovat uusia työpaikkoja, hän sanoo.

Koronatuet toimineet kohtuullisen hyvin

Valtio on tukenut yrityksiä rahoituksella koronakriisissä. Vaikka tukia on myönnetty Suomessa maltillisesti joihinkin maihin verrattuna, yrityksistä 45 prosenttia on hakenut koronatukea tai rahoitusta. Yleisintä se on ollut teollisuudessa.

Yritysten koronatuet ja muut rahoitusmahdollisuudet ovat yritysten mukaan toimineet kohtuullisen hyvin: Pirkanmaalla 40 prosenttia tukea hakeneista yrityksistä kertoo sen vastanneen yrityksen tarpeita hyvin ja 33 prosenttia ainakin jossain määrin.

– Tuilla ja rahoituksella on estetty turhat konkurssit, joissa olisi menetetty elinkelpoiset yritykset ja niiden työpaikat. Nyt on tärkeää, että tukijärjestelmää ei ajeta ennenaikaisesti alas, jotta ei riskeerata yrityksiä, työpaikkoja ja tähän mennessä käytettyjä yritysten koronatukia, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Talouden toipuminen on tällä hetkellä nopeaa, mutta yrittäjien silmissä tilanne näyttää vielä jokseenkin epävarmalta. Pasi Mäkisen mukaan eri toimialojen välillä on eroja, sillä korona ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat kohdelleet yrityksiä hyvin eri tavoin.

– On luonnollista, että esimerkiksi tapahtumiin ja matkustamiseen liittyvät rajoitukset vaikuttavat monen toimialan yrittäjien luottamukseen liiketoiminnan elpymisestä. Ja vaikka rajoitukset poistuisivat, kukaan ei tiedä, miten pandemia vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen niin sanotussa uudessa normaalissa, Mäkinen pohtii.

Tutustu Pk-yritysbarometrin tuloksiin tarkemmin >

Taloustutkimus Oy toteutti syksyn 2021 Pk-yritysbarometrin internet- ja puhelinkyselynä kesä- ja heinäkuussa 2021. Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien ja Finnveran tilaamaan kyselyyn vastasi 4592 suomalaisen pk-yrityksen edustajaa. Pirkanmaalaisia vastaajia oli yli 400.