5.9.2019 klo 18:37
Uutinen

Pirkanmaan Yrittäjyyskasvatusteko 2019 -palkinto Ylöjärven lukiolle

Pirkanmaan Yrittäjät on palkinnut Ylöjärven lukion Pirkanmaan yrittäjyyskasvatusteko 2019 -kilpailun voittajana. Palkinto luovutettiin valtakunnallisessa Yrittäjän päivän päätapahtumassa Tampereen Mediapoliksella torstaina 5.9.

Pirkanmaan yrittäjyyskasvatusteko -kilpailu järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Ylöjärven lukio nousi voittajaksi kymmenien, eri puolilta Pirkanmaata annettujen ehdotusten joukosta.

”Ylöjärven lukio on toinen kahdesta suomalaisesta lukiosta, joille on myönnetty yrittäjyyden erityistehtävä vuonna 2018. Omana painopisteenään lukio on tarjonnut yrittäjyysopintoja jo 14 lukuvuotta, mikä kertoo toiminnan pitkäjänteisyydestä ja laajuudesta. Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalle on asetettu laaja-alainen ohjausryhmä, minkä ansiosta yrittäjyyslinjan tavoitteet ja opintosisällöt ovat ajassa kiinni ja vastaavat elinkeinoelämän tarpeisiin,” Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen sanoo.

Yhdessä tekemällä yritteliäisyyden ytimeen

Ylöjärven lukiossa tieto palkinnosta otettiin vastaan ilolla:

”Tuntuu hienolta, että tekemämme työ huomioidaan tällä tavalla. Yrittäjyysopintoja olemme tarjonneet jo pitkään, mutta erityisesti kahden viime vuoden aikana olemme tehneet kovasti töitä kokonaisuuden kehittämiseksi, ja palkinto on erinomainen tunnustus siitä työstä,” palkinnon vastaanottanut lukion rehtori Jarkko Tuomennoro sanoo.

Menestyksekkään yrittäjyyskasvatuksen avaimiksi Tuomennoro nostaa tiimityön ja tekemällä oppimisen.

”Lukio-opintojen ensimmäinen vuosi on hyvin pitkälle tiimiytymistä. Opettelemme toimimaan yhteistyössä toistemme kanssa ja hyödyntämään vahvuuksiamme. Oppia viedään nopeasti käytäntöön tapahtumajärjestämisen ja toisena opintovuonna perustettavien yritysten kautta. Kaiken aikaa korostamme yritteliäisyyttä, tarjoamme erilaisia näkökulmia yrittäjyyteen ja näin tuomme yrittämisen yhdeksi varteenotettavaksi tulevaisuuden vaihtoehdoksi jatko-opintojen jälkeen. Joka tapauksessa yhteistyötaidoista, ongelmanratkaisukyvystä, aloitteellisuudesta ja muista yrittäjyyslinjan lukio-opintojen vahvistamista taidoista on hyötyä kaikilla elämänalueilla,” Tuomennoro huomauttaa.

Yrittäjyyskasvatuksen profiilia on nostettava

Pirkanmaan Yrittäjät haluaa lisätä yrittäjyyskasvatuksen saavutettavuutta, laatua ja vaikuttavuutta ja käynnisti sen vuoksi Pirkanmaan Yrittäjyyskasvatusteko -kilpailun. Jatkossa palkinto jaetaan vuosittain.

”Yrittäjyys on tänä päivänä houkutteleva vaihtoehto palkkatyölle ja monesti myös avain työllistymiseen, mikä näkyy viime vuosina perustettujen yritysten määrän kasvuna. Laadukas ja monipuolinen yrittäjyyskasvatus tukee eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kiinnittymistä työelämään – on tuloksena sitten yrittäjäksi ryhtyminen tai yritteliäisyys jonkun toisen palveluksessa,” Virtanen muistuttaa.

Pirkanmaan Yrittäjyyskasvatusteko -kilpailu vauhdittaa yrittäjyyskasvatuksen ja sen hyvien käytäntöjen leviämistä Pirkanmaalla. Kilpailulla kannustetaan maakunnan oppilaitoksia ja muita yrittäjyyskasvatustoimijoita kehittämään yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä ja vahvistamaan yhteistyötään paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Nyt ensimmäistä kertaa järjestetystä kilpailusta tulee vuosittainen perinne.