Kuva: Pixhill
16.12.2021 klo 16:00
Uutinen

Pitääkö työnantajan periä ja tilittää ay-jäsenmaksut – näin vastaa asiantuntija

Ammatillisista keskusjärjestöistä erityisesti SAK:n jäsenmäärä on laskenut. Asian nosti tällä viikolla esille Ilta-Sanomat.

Ilta-Sanomien mukaan SAK:n palkansaajajäsenien määrä on nyt hieman alle 550 000. Tässä jäsenluvussa eivät ole mukana opiskelija-, eläkeläis- tai vapaajäseniä. IS:n mukaan SAK:n jäsenmäärä on kolmessa vuodessa laskenut lähes 60 000:lla.

Samaan aikaan keskusteluun on nostettu työnantajien perimät ja tilittämät ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksut. Ulottuuko työehtosopimusten yleissitovuus ay-jäsenmaksujen perintään ja tilitykseen? Suomen Yrittäjien asiantuntijan Atte Rytkönen-Sandbergin mukaan ei.

Työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä.

Työsopimuslain esitöiden mukaan yleissitovasti noudatettavilla määräyksillä tarkoitetaan ehtoja työsopimuksissa (palkkaus, työaika, vuosiloma jne.) sekä työpaikan työoloja koskevia määräyksiä esimerkiksi peseytymis- ja pukeutumistiloista. Näitä yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä on noudatettava riippumatta siitä, kuuluuko työnantaja työehtosopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon.

Ay-jäsenmaksujen periminen ja tilittäminen ei Rytkönen-Sandbergin mukaan kuitenkaan kuulu tällaisiin ehtoihin, vaan on työehtosopimuksen toteuttamista koskeva määräys.

– Yleissitovuuden perusteella työehtosopimusta noudattava työnantaja ei ole velvollinen noudattamaan työehtosopimuksen toteuttamista koskevia määräyksiä kuten ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksun tilityksiä, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Nämä yritykset eivät ole velvoitettuja perimään ja tilittämään ay-jäsenmaksuja, kuten eivät maksamaan työntekijän puolesta mitään muitakaan tämän henkilökohtaisia laskuja.

Suomen työnantajayrityksistä noin 50 000 eli yli puolet on tällaisia järjestäytymättömiä yrityksiä, jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella.

– Nämä yritykset eivät ole velvoitettuja perimään ja tilittämään ay-jäsenmaksuja, kuten eivät maksamaan työntekijän puolesta mitään muitakaan tämän henkilökohtaisia laskuja, Sandberg-Rytkönen sanoo.

Esimerkiksi Teollisuusliiton lokakuisen tilaston mukaan liiton jäsenistä lähes neljännes maksoi jäsenmaksunsa itse liitolle.

Työnantajaliittoon kuuluvaa järjestäytynyttä työnantajaa työehtosopimuksen normaalisitovuus velvoittaa perimään ja tilittämään ay-jäsenmaksuja.

Toimitus
Toimitus