8.10.2020 klo 16:32
Uutinen

Pk-seutu suosittaa yrittäjiä vaatimaan asiakkailta maskinkäyttöä, uusia keinoja ravintoloille tartunnanjäljitykseen

Pääkaupunkiseudun koronaryhmä suosittelee yksityisille yrityksille, että ne edellyttävät asiakkailtaan kasvomaskin käyttämistä. Joillakin alueilla ravintoloita ohjeistettu keräämään asiakkaidensa nimilistoja tartunnanjäljitystä varten. Selvitimme, mitä tästä sanoo Yrittäjien asiantuntija.

Pääkaupunkiseudun suositus maskinkäytöstä koskee yrityksiä, joiden tiloissa tapahtuu asiakaskohtaamisia, kuten esimerkiksi kauppoja, kauppakeskuksia, kulttuuripalveluita ja urheilutapahtumia.

Yrittäjien asiantuntija Karoliina Katila pitää hyvänä, että yrityksiä ohjataan suosituksen tasolla ohjeistamaan asiakkaitaan käyttämään maskia.

– Yrityksissä on hyvin erilaisia asiointitilanteita ja niiden asiakasmäärät sekä tilat voivat olla vaihtelevia. On järkevää, että yrittäjä itse arvioi sitä, onko maskin suosittaminen asiakkaille keino, joka kannattaa ottaa yhtenä toimenpiteenä mukaan keinovalikoimaan.

Yrityksissä on käytössä laajalti erilaisia turvallista asiointia edistäviä toimia, kuten tehostettua pintojen ja tilojen puhdistamista sekä käsidesin tarjoamista asiakkaiden käyttöön.

– Osassa kauppoja asiakkaiden määrä on muutenkin pudonnut niin merkittävästi, että asioinnissa on turvaetäisyyttä nykyisellään hyvin.

Katila ei pidä maskipakon säätämistä lakiin hyvänä.

– Lainsäädännöllisen pakon asettaminen on haastavaa ja siihen liittyy ongelmia.

Päivittäistavarakauppa ry tiedotti torstaina 8. lokakuuta, että he suosittelevat vahvasti asiakkaita käyttämään maskia asioidessaan.

Lapissa ja Länsi-Pohjassa maskisuositus matkakohteissa ja ravintoloissa

Niin ikään Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit yhdessä matkailun ja ravintola-alan edustajien kanssa ovat linjanneet, että Lapin matkakohteissa ja ravintoloissa suositellaan työntekijöille ja asiakkaille maskien käyttöä sisätiloissa.

Katila muistuttaa, että kansalaisille on annettu jo hyvin laaja suositus maskin pitämisestä.

– Kun viestiä lähetetään kahdelle kentälle, toivotaan, että saataisiin maskinkäyttöä nostettua.

Lapissa ravintoloiden toivotaan keräävän nimilistoja asiakkaista jäljitystä varten

Joillakin alueilla on annettu ohjeistuksia, jonka mukaan yrittäjän tulisi kerätä asiakkaidensa yhteystiedot mahdollista tartunnanjäljitystä varten. Näin on ohjeistettu muun muassa Lapissa. Lain tasoista velvoitetta yhteistietojen keräämiseen ei ole, vaan kyseessä on suositus.

Yrittäjien Katila huomauttaa, että osa ravintoloista ei välttämättä muuten käsittele henkilötietoja, jos käytössä ei ole varausjärjestelmää. Tällaisille ravintoloille ohje kerätä nimilistoja on erityisen työläs.

– Se on raskas järjestelmä. Asiakkaiden yhteystietojen keräämisessä pitää huomioida tietosuojalainsäädäntö. Herää kysymys, jos ravintola olisi kerännyt yhteystietoja, ja tulisi tilanne, että siellä olisi tullut esiin altistuminen. Ohjeistuksessa ei ilmene, miten viranomainen tässä tilanteessa toimisi ja mikä on yrittäjän rooli tässä kohtaa.

Tietojen keräämisessä muistettava, tiedot ovat vain nimenomaista tarkoitusta varten, säilytys vain tarvittavan ajan

– Tärkeää on se, että henkilötietoja kerätään tiettyä nimenomaista tarkoitusta varten, eikä tietoa saa kerätä enempää kuin tarvittavan määrän tarkoitukseen nähden. Todennäköisesti tässä tilanteessa vain yhteystiedot, joiden avulla henkilöön pystytään ottamaan yhteyttä, sekä tieto, milloin asiointi on tapahtunut. Tietoja ei saa alkaa käyttämään esimerkiksi markkinointitarkoituksiin, jos ne on asiakkaalta kerätty mahdollista tartunnanjäljitystä varten.

Ravintolan on informoitavat asiakasta tietojen keräämisestä, eli sen tulee olla asiakkaalle läpinäkyvää.

– Tietoja on säilytettävä ainoastaan niin kauan kuin se on tietojenkäsittelyn tarkoituksen toimittamista varten tarpeen. Tässä itse katson, että säilytysaika tulisi olla hyvin rajattu, koska altistumisesta tartunta ilmenee 5-10 päivän kuluessa.

Katila muistuttaa, että suositukseen pohjautuva yhteystietojen antaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, asiakas voi valita olla antamatta yhteystietojaan.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi ja puhelinnumero. Yllä kerrotut henkilötietojenkäsittelyn periaatteet pitävät sisällään vain osan vaatimuksista, eikä lista ole tyhjentävä. Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löydät lisätietoa siitä, mitä on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilökuvassa Karoliina Katila.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi