9.9.2020 klo 11:39
Uutinen

Pk-yritykset eivät ole turvassa koronakriisiltä Satakunnassakaan – Syksyn 2020 Pk-yritysbarometri julkaistu

Koronakriisi on selkeästi heikentänyt pk-yritysten suhdanneodotuksia sekä Satakunnassa että koko maassa, kertoo nyt julkaistavan Pk-yritysbarometrin tulokset. Satakunnassa odotukset eivät ole kuitenkaan Pk-yritysbarometrin mukaan kaikkein synkimmät. Pk-yritysbarometrin toteuttavat yhteistyössä Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Finnvera.

– Suhdanteiden suhdeluku on Satakunnassa -8, kun se koko maassa on -10. Syksyn odotukset on kuitenkin pk- yrityksissä selkeästi heikommat kuin edellisessä, helmikuussa tehdyssä Pk-yritysbarometrissa. Mutta eipä ole maailmakaan enää sama kuin alkukeväästä, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen toteaa.

Korona on samanaikaisesti kurittanut monia pk-yrityksiä ja taas vauhdittanut toisia.

– Eroavaisuuksia on toimialojen välillä, mutta myös saman toimialan sisällä osalla on enemmän ongelmia ja toisilla tilauskirjat täyttyvät. Olemme myös kriisissä murrosvaiheessa, ja todennäköistä on, että syksyllä ongelmat näyttäytyvät pahimpana teollisuudessa, johon toistaiseksi vaikutukset ovat olleet vähäisempiä. Esimerkiksi lomautusten ja irtisanomisten todennäköisyys on syksyllä korkeinta juuri teollisuudessa.

Mistä pk-yrityksille jaksamista katsoa luottavaisena tulevaan?

– Totta kai tilanne on vaikea ja tulevaisuus epävarmaa kaikkialla. Satakunnassa olisi ensiarvoisen tärkeää, että pk-yritykset pääsisivät kiinni alueelle tuleviin BASF:in ja MetsäFibren kaltaisiin suurinvestointeihin suoraan sekä välillisesti palvelujen kautta. Tähän pyrimme mekin yrittäjäjärjestössä viestinnällisesti vaikuttamaan parhaamme mukaan, Markku Kivinen kertoo.

Markku Kivinen toivoo, että erityisesti valtiovalta lukee julkistetun Pk-yritysbarometrin tarkasti. Hänen mukaansa esimerkiksi kustannustuki tulee avata uudelleen, hakukriteerit lievennettyinä. Edellisessä haussa hakemuksia hylättiin paljon ja rahaa jäi jakamatta. Hakumenettelyjä tulee muutenkin helpottaa, nyt monet yrittäjät jättivät hakematta tukia, koska se oli tehty liian vaikeaksi.

– On aloja, joihin korona on iskenyt raskaasti, ehkä jopa lopullisesti. Jokaisen onkin hyvä miettiä, mitä itse voisi tehdä helpottaakseen pienten ja keskisuurten yritysten selviytymistä kriisistä, turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Käytetään yrittäjien palveluja, järjestetään pienimuotoisia tapahtumia ja toimitaan kukin yksilönä vastuullisesti, Kivinen muistuttaa.

Rahoituksen saatavuus hyvä mutta investointiodotukset heikot

Rahoituksen saatavuus on säilynyt hyvällä tasolla koronakriisistä huolimatta. Satakuntalaisista pk-yrityksistä vain 30 %:lla on ollut tarve hankkia ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana. Koronakriisin myötä painotus eri rahoitusmuotojen välillä on muuttunut. Yritysten hakeman pankkirahoituksen suhteellinen osuus on pienentynyt ja erityisesti Business Finlandin sekä ELY-keskuksen rahoitus kasvanut.

Finnveralta on haettu takauksia pankkilainoille sekä tehty runsaasti maksujärjestelyjä aiemmin myönnettyihin rahoituksiin. Finnveran Satakuntaan myöntämä pk-rahoitus oli tammi-kesäkuussa 2020 yhteensä 50 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 67 prosenttia. Satakunnassa Finnveran uutta rahoitusta myönnettiin 233 yritykselle.

– Koronan vaikutus investointeihin on merkittävä. Investointien arvo on laskenut merkittävästi saldoluvun ollessa -15, kun se alkuvuonna oli -3. Koronan vaikutukset näkyvät erityisesti investointikyvyssä ja riskin kasvussa, kertoo Finnveran aluepäällikkö Pia Kiuru.

Pk-yritysbarometri on erityisesti työkalu, ei pelkkä mittari

Markku Kivinen toivoo myös jokaisen yrittäjän paneutuvan Pk-yritysbarometriin. Se toimii hyvänä taustatyökaluna oman yritystoiminnan kehittämiseen ja esimerkiksi investointien suunnitteluun. Pk-yritysbarometrin avulla yrittäjä voi peilata oman toimintansa ennakoimisessa alueellisten kollegoiden suhdanneodotuksia, myös eri toimialoilta.

– Toki tästä koronakriisistä selviytymiseen tarvitaan ihan kaikkien yrittäjienkin panosta. Viestinä haluaisinkin muistuttaa, että aika harva yrittäjä voi jatkaa tästä enää samalla tavalla, vaikka kriisin yli selviäisikin. Kriisi on ehkä osoittanut oman liiketoiminnan heikkoja kohtia, ja ne tulisi laittaa kuntoon heti tilanteen salliessa. Pk-yritysbarometrista voi löytää uusia oivalluksia yrityksen kehittämiseen, Kivinen kehottaa yrittäjiä.

Lataa Satakunnan alueraportti pdf:nä tästä >


Lisätiedot ja haastattelut:

Pk-yritysbarometrin sisältö:

Markku Kivinen | toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät ry | 050 377 8006
Pia Kiuru | aluepäällikkö, Finnvera | 040 578 2016

Yrittäjä-näkökulma:

Mikael Ropo | Yrittäjä, Ropo Garden Oy | 0400 492 707