11.9.2017 klo 12:02
Uutinen

Pk-yrityksillä edelleen hyvät kasvunäkymät – varovaisuuttakin on!

aluekalvot_syksy_2017_pohjois_pohjanmaa.pdf

alueraportti_pohjois_pohjanmaa_syksy2017_0_1.pdf

Suhdannenäkymät
Suomen pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä ovat jatkuneet positiivisina keväästä 2017. Koko maan pk-yrityksistä 47 % arvioi suhdanteiden paranevan ja 9 % huononevan. Saldoluku on nyt +38 kun se edellisellä mittauskierroksella oli +35. Pohjois-Pohjanmaan alueella yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku jää kaksi prosenttiyksikköä keväästä ollen nyt +35.

Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun perusteella vastaavat kuin keväällä 2017 (saldoluku +16). Pohjois-Pohjanmaan alueella saldoluku on yhden prosenttiyksikkö parempi, +17. Alueella työllisyysodotukset ovat hieman heikommat kuin keväällä, jolloin saldoluku oli +19.

Suhdannenäkymät ovat kokonaisuudessaan positiiviset, vaikkakin ovat tulleet jonkin verran alueellamme alaspäin keväästä ja ovat varovaisemmat. Rakenteelliset ongelmat eivät ole poistuneet ja yritysten suhdannenäkymät vaikuttavat yritysten työllistämishalukkuuteen ja näkyvät yleensä pienellä viiveellä, analysoi alueellisia suhdannenäkymiä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö Kirsi Anttila.

Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen
Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (37 %). Yritystoiminnan loppumista ennakoi 3 % koko maan pk-yrityksistä. Pohjois-Pohjanmaan alueella on myös eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (41 %). Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 2 % alueen vastaajista mikä on yhden prosenttiyksikön verran vähemmän kuin keväällä 2017. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa ja alueella lähes vastaava määrä kuin keväällä. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Alueen yritysten kasvun, uusiutumisen ja omistajanvaihdosten tukeminen on tärkeää. Yritysten tulee eri vaiheissa saada riittävästi tietoa ja apua, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Lauri Mikkonen. Alueellamme on paljon mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä ja kasvun tukeminen vaikuttaa erittäin paljon alueen pärjäämiseen, jatkaa Mikkonen.

Kehittämistarpeet ja -esteet
Koko maan ja Pohjois-Pohjanmaan alueen pk-yrityksissä on eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Henkilöstön kehittäminen ja rahoitukseen sekä talouteen liittyvät tarpeet ovat alueella kehittämisen tarpeista seuraavina. Koko maassa pahimpina kehittämisen esteinä nähdään kustannustaso ja kilpailutilanne. Pohjois-Pohjanmaalla työvoiman saatavuus ja kilpailutilanne ovat merkittävimmät. Verrattuna kevään 2017 tilanteeseen koetaan yleinen suhdanne/taloustilanne nyt melko selvästi pienempänä kehittämisen esteenä sekä koko maassa että alueella.

Kasvukeskuksen ulkopuolella toimivien yritysten riittävästä työvoimansaatavuudesta tulee huolehtia. Kustannustason pitäminen kurissa pitäminen haastaa kaikki yritykset ja erityisesti logistiikkakulut tulee tasata muilla keinoin. Alueellinen kuljetustuki tuo tähän hieman helpotusta, sanoo Profin Oy:n toimitusjohtaja Mikko Haapala. Hän jatkaa rakennusteollisuuden korkeasuhdanteen jatkuneen edelleen vahvana ja tarjonneen selkeää volyymin kasvua. Lisäliikevaihtoa on tarjonnut myös etenkin Oslon ja Tukholman alueen vahva rakennusbuumi, johon Profin on päässyt mukaan.

Finnvera Oyj:n aluejohtaja Juuso Heinilän mukaan koko maan talouden positiivinen vire näkyy myös tämän barometrin tuloksissa. On tärkeää varmistaa, ettei rahoituksen saatavuus muodostu kasvuinvestointien tai yritysten uudistumisen esteeksi. Barometrin tulosten perusteella rahoituksen saatavuus on Pohjois-Pohjanmaalla hieman koko maata paremmalla tasolla.

Digitaalisuus liiketoiminnassa
Internet kotisivut, sosiaalinen media ja pilvipalvelut ovat pk-yrityksissä yleisimmin hyödynnetyt tai käytetyt digitaaliset työkalut/palvelut. Yrityskuvan vahvistuminen, uusien asiakasryhmien tavoittaminen sekä asiakaspalvelun parantuminen arvioidaan merkittävimmiksi digitalisoitumisesta syntyviksi mahdollisuuksiksi pk-yritysten keskuudessa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ovat järjestäneet tälle syksylle jo kaksi tilaisuutta, joissa alueen yrittäjlle on tarjottu mahdollisuus saada tietoa tietosuojaan liittyvistä asioista ja ideoita digitaalisuuden ottamiseksi mukaan vieläkin tiiviimmin omaan liiketoimintaan. Alueen yrittäjien kanssa keskusteluissa on noussut esille, että yritykset ja yrittäjät pohtivat tällä hetkellä digitalisoinnin kautta syntyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ovat valmiita myös kokeilemaan niitä. Haasteitakin digitaalisuuden haltuun ottamisessa pk-yrityksillä on.

Omistajanvaihdos
Noin puolet vastanneista koko maan ja alueen pk-yrityspäättäjistä ei suunnittele omistajanvaihdosta. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunnittelee viidesosa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mikko Haapala, Profin Oy p. 040 744 9698
Järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät p. 0500 685 148
Aluejohtaja Juuso Heinilä, Finnvera Oyj p. 040 5396 898
Puheenjohtaja Lauri Mikkonen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät p. 040 511 7366

Tiedotteesta:
Yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät p. 0500 686 174