6.2.2020 klo 10:02
Uutinen

PK-YRITYKSISSÄ TILAUSTA HARJOITTELIJOILLE JA KESÄTYÖNTEKIJÖILLE!

TIIVISTYS PK-YRITYSTEN JA OPPILAITOSTEN YHTEISTYÖN TILANTEESTA: PDF iconkasvun_suunta_2020_koulutus.pdf

  • Eniten kokemusta pk-yrittäjille on kertynyt yhteistyöstä ammatillisten oppilaitosten kanssa (239 vastaajaa). Vastaajat olivat myös tyytyväisimpiä tähän yhteistyöhön (ka 3,3 asteikolla 1-5).
  • Vähiten kokemusta on kertynyt yliopiston kv-opiskelijoiden harjoittelusta pk-yrityksissä (64 vastaajaa) ja tähän yhteistyön muotoon oltiin pk-yrityksissä myös vähinten tyytyväisiä (ka 1,6 asteikolla 1-5).
  • PK-yrittäjät ovat kiinnostuneita yhteistyöstä eri koulutusasteiden kanssa. Mahdollisuuksia nähdään harjoitteluiden, kesätöiden ja opinnäytetöiden tarjoamisessa.

Kyselyn tulokset ovat osa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien marraskuussa 2019 toteuttamaa Yritysten kasvun suunta –kyselyä.

Kasvun suunta -kyselyyn vastasi 551 yrittäjää. Vastaajista 35 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten kasvuhistoriaa vuodesta 2018 lähtien sekä kasvun keinoja ja odotuksia vuosille 2020 – 2021. Ajankohtaiskysymyksenä selvitettiin pk-yrittäjien kokemuksia oppilaitosyhteistyöstä eri koulutusasteilta.

Pk-yritykset ovat kiinnostuneita ottamaan harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä

Kysyttäessä kiinnostusta harjoittelijoiden ja/tai kesätyöntekijöiden ottamiseen, pk-yrittäjät olivat valmiita yhteistyöhön. Vastaajista 42,6 % oli kiinnostunut yhteistyöstä ammattiopiston kanssa, 41,33 % ammattikorkeakoulun ja 28.4 % yliopiston kanssa.

Suurin kiinnostus saada harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä on kesäajalle (78 % vastaajista). Seuraavaksi eniten keväälle (62 %) ja syksylle (49 %).

Opinnäyteyhteistyöhön on myös valmiutta. Vastaajista (397 kpl) 40 % oli kiinnostunut tästä yhteistyömahdollisuudesta.

– ”Tulevaisuuden työpaikat syntyvät yhä useammin pk-yrityksiin. Opintojen aikana saadut hyvät kokemukset puolin ja toisin johtavat parhaimmillaan työsuhteen syntymiseen opintojen päät-tyessä. Myös yrittäjyyden taitoja tarvitaan ja tämän toteutuksessa on olennaista vahva yhteistyö oppilaitosten ja pk-yritysten kesken”, toteaa järjestöpäällikkö Kirsi Anttila Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Vastaajista 104 yrittäjää jätti yhteystietonsa oppilaitosyhteistyön virittämiseksi.

-”Pelkästään OSAO:sta kontaktoitiin 88 yrittäjää yhteydenottopyyntöjen pohjalta. Useimmat yhteydenotot koskivat työelämässä oppimisen paikkojen ja koulutussopimusten tarjoamista. Osalla yrittäjistä oli tarve löytää osaaja avoinna olevaan työpaikkaan. Yhteistyö yrittäjien kanssa on tärkeä osa työtämme ja tarjoamme kaikkia OSAOn osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluita yrittäjien käyttöön”, kertoo palvelujohtaja Virpi Spangar OSAO:n Työelämä- ja yrityspalveluista.