15.2.2018 klo 09:02
Uutinen

Pk-yritysbarometri: ALUEEN PK-YRITYKSILLÄ KASVUN SUUNTA ON tasaisesti ylöspäin – työvoiman saatavuudessa jo haasteita!

alueraportti_pohjois_pohjanmaa_kevat2018.pdf
aluekalvot_pohjois_pohjanmaa_kevat2018.pdf

  • Alueen pk-yritysten kasvu on tasaista ja hyvällä pohjalla
  • Investoinnit ovat lähteneet liikkeelle
  • Yli puolet yrityksistä haluaa palkata lisää työvoimaa
  • Työvoiman saatavuudessa on yrityksillä haasteita
  • Suomen Yrittäjät on palkannut vuodeksi 2018 kaksi amis-asiantuntijaa perehdyttämään ja aktivoimaan työelämää ammatillisen koulutuksen hyödyntämisessä. Toinen amis-asiantuntija Merja Paloniemi työskentelee Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimistossa ja vastaa Pohjois-Suomen alueesta.

Yleiset suhdannenäkymät

Alueen pk-yritysten suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku + 36 on hyvällä, tasaisella kasvu-uralla ja suunta näyttää menevän ylöspäin sekä suhdanneodotuksissa että henkilöstömuutosodotuksissa, toteaa Pk-yritysbarometrin suhdannekyselystä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Työvoiman saatavuudessa on haasteita ja se nähdään jo merkittävänä kasvun esteenä!

Alueen Pk-yritysbarometrin kyselyyn vastanneista yrityksistä yli puolet arvioi, että heillä on tarvetta työllistää lähitulevaisuudessa. Samalla 39 % vastanneista arvioi haasteeksi työvoiman saatavuuden. Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus tulee vasta työvoimasaatavuuden jälkeen esille yrittäjien vastauksista ja tämän jälkeen työn sivukulut, kun kysytään yrityksen työllistämisen esteistä.

Mikäli yrityksille ei ole riittävästi osaavaa työvoimaa tarjolla, se tulee rajoittamaan yritysten kasvua. 39% yrityksistä ilmoitti, että työvoiman saatavuus on työllistämisen este ja 15 %:lle merkittävä kasvun este.

Ongelmaan haetaan ratkaisua myös yrittäjäjärjestössä. Osaltaan helpotusta toivotaan mm. siitä, että Suomen Yrittäjät on palkannut Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimistoon asiantuntijaksi Merja Paloniemen auttamaan yrittäjiä ja yrityksiä oppisopimuksen ja koulutussopimuksen hyödyntämisessä Pohjois-Suomessa, toteaa Kolehmainen.

Kyselyn mukaan alueen yritykset pyrkivät ratkaisemaan työvoiman saatavuuteen liittyvä haasteita panostamalla edelleen henkilöstön osaamisen kehittämiseen, hyödyntäen aiempaa enemmän alihankinta- ja toimittajaverkostoja ja palkkaamalla uutta työvoimaa.

Rahoitus ja investoinnit

Finnveran Pohjois-Suomen aluejohtaja Juuso Heinilä näkee talouden kasvun jatkuvan tasaisena Pohjois-Pohjanmaalla. Kyselyn tulokset vahvistavat positiivisen näkemyksen etenkin pk-yritysten kasvun ja kannattavuuden osalta. Investoinnit ovat Heinilän mukaan keskeinen osa yritysten uudistumista ja niiden osuus rahoituskysynnästä on edelleen kasvussa. Työvoiman saatavuuden haasteiden ratkaiseminen on välttämätöntä myös investointikysynnän ylläpitämiseksi.

Kyselyn taustatietoa:

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina.

Kevään 2018 Pk-yritysbarometri perustuu 4826 pk-yrityksen edustajan vastauksiin. Pohjois-Pohjanmaan pk-yritysbarometrissa vastaajia oli 239 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelujen toimialoilta. Pk-yritysbarometri kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, p. 050 527 7288
Aluejohtaja Juuso Heinilä, Finnvera Oyj, p. 040 5396 898