15.2.2024 klo 14:38
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Espoon seudun suhdannenäkymät koetaan hieman koko maata paremmiksi

Espoon seudun yleiset suhdannenäkymät koetaan pk-yrittäjien keskuudessa hieman koko maata paremmiksi. Myös työllisyyden, liikevaihdon ja innovaatioiden osalta Espoon seudun näkymät ovat keskimääräistä positiivisemmat.

Ero koko maan tilanteeseen suhdannenäkymissä on kuitenkin pieni ja suhdanneodotus Espoossakin on heikkenemään päin.

Espoolaiset yritykset arvioivat liikevaihdon kehittyvän hieman paremmin jatkossa, mutta kannattavuuden arvioidaan laskevan samalla tavoin kuin koko maassa.

Espoolaisten pk-yritysten kasvuhakuisuus ja vientitoiminta ovat koko maata korkeammalla. Kun katsotaan kasvuhakuisuutta pidemmällä aikavälillä, niin kasvuhakuisuus Espoossa on kuitenkin laskussa trendin omaisesti. Espoolaisten yritysten vienti ja kansainvälinen toiminta koostuu lähinnä palveluista.

Espoolaisilla yrityksillä on ollut rahoitustarpeita viimeisen vuoden aikana valtakunnallista tasoa harvemmin. Kymmenen prosenttia alueen yrityksistä ei ole hakenut tai saanut rahoitusta, vaikka sille olisi ollut tarvetta. Tärkeimpänä syynä tälle pidetään rahoituksen huonoa saatavuutta. Yrityksistä edelleen vain neljätoista prosenttia aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Rahoitusta haetaan selvästi useammin yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä kehittämishankkeisiin verrattuna yrityksin muualla Suomessa.

Työllistämisnäkymät Espoossa ovat hieman paremmat, kun verrataan koko maahan tai muuhun pääkaupunkiseutuun. Toisaalta yhdeksäntoista prosenttia espoolaisista yrityksistä kokee jatkossa tarvetta sopeutustoimille, jotka pääsääntöisesti ovat lomautuksia ja työaikajärjestelyjä. Tällä hetkellä neljätoista prosenttia yrityksistä kertoo, että osaavan työvoiman puute on merkittävä kasvun este. Kuitenkin puolet yrityksistä kokee, että osaavaa työvoimaa on hyvin saatavilla.

Lisätietoja:

Esa Kinnunen, toimitusjohtaja, Espoon Yrittäjät
p. 040 586 0928, esa.kinnunen@yrittajat.fi

Anna Karppinen, aluejohtaja, Finnveran Etelä-Suomen alue
p. 029 460 2671, anna.karppinen@finnvera.fi


Pk-yritysbarometri -tutkimus

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö toteuttavat Pk-yritysbarometrin kahdesti vuodessa.

Pk-yritysbarometri mittaa pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä niiden toimintaan vaikuttavien taloudellisten tekijöiden muutoksista. Suhdannekysymysten lisäksi barometri luotaa yritysten toimintaympäristöön liittyviä rakenteellisia tekijöitä, kuten pk-yritysten kasvustrategiaa, rahoitusta ja uusiutumista.

Taloustutkimus Oy toteutti kevään 2024 Pk-yritysbarometrin internet- ja puhelinkyselynä joulukuussa 2023 ja tammikuussa 2024. Kyselyyn vastasi 5 052 suomalaisen pk-yrityksen edustajaa.

Espoon seudulta tutkimuksessa oli mukana 211 vastaajayritystä. Yritysten päätoimialana on palvelut (70 %) ja kauppa (15 %). Vastaajayrityksistä 80 %:lla liikevaihto oli alle miljoona euroa.

Otanta on poimittu kiintiöidyllä satunnaisotannalla Bisnoden Selector B2B -palvelusta ja Suomen Yrittäjien jäsenrekisteristä. Otoksessa on kiintiöity yritysten toimiala (TOL 2008), kokoluokka ja sijainti.

Tulosten laskentaan aineistoa on oikaistu. Näin aineisto pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin Suomen pienten ja keskisuurten yritysten todellista rakennetta.

Lue Yrittäjien valtakunnallinen uutinen Pk-yritysbarometrista 1/2024: