15.2.2018 klo 10:03
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Helsinkiläisillä yrityksillä hyvät suhdannenäkymät

Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat heikentyneet hieman viime syksystä, kertoo tänään julkaistu Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaama Pk-yritysbarometri 2018. Helsinkiläisten yritysten suhdannenäkymät ovat edelleen selvästi positiiviset.

Suhdannenäkymien muutokseen vaikuttaa mm. kansantalouden kasvun painottuminen yhä enemmän vientiin sekä yksityisen kulutuksen ja erityisesti rakennusinvestointien määrän oletettu väheneminen.

Koko maan pk-yrityksistä 43 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Kahdeksan prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Suhdannenäkymien saldoluku (+35) nousi kolmella yksiköllä viime syksystä.

– Helsinkiläisten yritysten suhdannenäkymät ovat edelleen selvästi positiiviset. Saldoluku on kuitenkin pääkaupungissakin laskenut viisi prosenttiyksikköä, ollen nyt +43, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Suhdanteiden paranemista ennakoi 50 prosenttia (syksyllä 55 %) ja heikkenemistä kahdeksan prosenttia helsinkiläisistä pk-yrityksistä. Ennallaan suhdanteiden arvioi pysyvän 42 prosenttia (syksyllä 38 %) yrityksistä.

Suhdannenäkymät ovat Helsingissä positiiviset myös henkilökunnan määrän kehityksen suhteen. Helsingin pk-yritysten edustajista 30 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi ja viisi prosenttia arvioi määrän olevan pienempi. Näin saldoluvuksi muodostuu +25, kun se syksyllä oli +26. Ennallaan henkilökunnan määrän arvioi pysyvän 65 prosenttia yrityksistä. Myös koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun perusteella lähes vastaavat (+17) kuin viime syksynä (+16).

– Helsingissä työllistämisen suurimmiksi esteiksi koetaan työn sivukulut ja kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus sekä osaavan työvoiman saatavuus, toteaa Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Tutkimuksessa kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

>> Lue koko Pk-yritysbarometri

>> Lue Helsingin alueellinen raportti

Kuva: Shutterstock

Lisätietoja:

Tiina Oksala
toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät
p. 040 548 1104
tiina.oksala@yrittajat.fi

Mika Kuismanen
pääekonomisti
Suomen Yrittäjät
p. 050 356 0705
mika.kuismanen@yrittajat.fi