11.9.2018 klo 09:02
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Helsinkiläisten yritysten suhdannenäkymät tasaantuneet

Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat edelleen hyvät, vaikka suhdannehuippu on ohitettu niin Helsingissä kuin koko maassa, kertoo tänään julkaistu Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaama syksyn 2018 Pk-yritysbarometri.

Koko maan pk-yrityksistä 37 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Kymmenen prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Suhdannenäkymien saldoluku oli nyt +27, kun se vielä keväällä oli +35.

– Helsinkiläisten yritysten suhdanneodotukset ovat laskeneet keväästä keskimääräistä enemmän ja näkymät ovat nyt samaa tasoa kuin koko maassa. Saldoluku on laskenut keväästä 12 prosenttiyksikköä, ollen nyt +31. Suhdanneodotukset olivat korkeimmillaan viime syksynä, josta on tultu alaspäin 17 prosenttiyksikköä, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Yhä harvempi helsinkiläinen yritys arvioi nyt suhdanteiden paranevan ja yhä useampi pysyvän ennallaan. Paranemista ennakoi 39 prosenttia (keväällä 50 %) ja heikkenemistä kahdeksan prosenttia helsinkiläisistä pk-yrityksistä. Ennallaan suhdanteiden arvioi pysyvän 53 prosenttia (keväällä 42 %) yrityksistä.

Näkymät ovat heikentyneet myös henkilökunnan määrän kehityksen suhteen. Helsingin pk-yritysten edustajista 24 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi ja seitsemän prosenttia arvioi määrän olevan pienempi. Näin saldoluvuksi muodostuu +17, kun se vielä keväällä oli +25. Ennallaan henkilökunnan määrän arvioi pysyvän 69 prosenttia yrityksistä. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+14) perusteella heikentyneet hieman keväästä (+17).

– Helsingissä työllistämisen suurimmiksi esteiksi koetaan kilpailutilanne ja osaavan työvoiman saatavuus. Yhä useammalla toimialalla on pulaa ammattimaisesta työvoimasta, mikä vaikuttaa yritysten kasvun mahdollisuuksiin, toteaa Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Tutkimuksessa kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät, tiina.oksala @ yrittajat.fi, p. 040 548 1104

pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, mika.kuismanen @ yrittajat.fi, p. 050 356 0705

Kuva: Shutterstock