13.2.2017 klo 10:04
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Kannattavuus normalisoituu mutta investoimaan ei riehaannuta

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat positiiviset, mutta kasvu jää hitaaksi. – Kasvun vauhdittamiseksi tarvitaan määrätietoisia rakenteellisia uudistuksia Suomen talouteen, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suomen pienistä ja keskisuurista yrityksistä 44 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Yhdeksän prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Suhdannenäkymien saldoluku nousi kolmella yksiköllä, kertoo tänään julkaistu Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaama Pk-yritysbarometri. Taloustutkimuksen tekemään barometriin saatiin vastaus 4800 yrityksestä.

Pk-yritysten kannattavuusodotukset ovat kohonneet samaan aikaan, kun talouskasvu on vähitellen kiihtynyt. Saldoluku nousi syksystä kaksi yksikköä ja on nyt 25.

Odotukset kannattavuudesta alkavat normalisoitua ja lähestyä hyvien taloudellisten olojen tasoa Pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat hieman aiempaa positiivisemmat, mutta edelleen hyvin alhaiset. Investointien saldoluku nousi syksystä vain yhden yksikön ja päätyi lukemaan neljä.

– Hieman yllättäen voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten investointiodotuksia peilaava saldoluku ei kohentunut suhteessa syksyn Pk-yritysbarometriin. Tämä saattaa kertoa kasvuodotusten laskemisesta. Lisäksi on huomattavaa, että näistä pk-yrityksistä hieman aiempaa useampi aikoo vähentää investointejaan, Mika Kuismanen sanoo.

Vienti vetää vähän paremmin

Jo 23 prosentilla pk-yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa on noin 65 000 pientä ja keskisuurta yritystä, jotka vievät tavaroita tai palveluja tai harjoittavat muuten liiketoimintaa ulkomailla.

Voimakkaasti kasvuhaluiset yritykset erottuvat selkeästi joukosta, kun niistä yli 50 prosenttia hakee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Kasvuhakuisten yritysten joukossa vastaava määrä on 27 prosenttia. Pk-yritysten kansainvälistymisen edistämisen voidaan näin ollen katsoa tukevan suoraan myös kasvua ja työllisyyttä.

– Perinteisesti vientiodotuksissa ja toteutuvan viennin määrässä muutokset ovat usein nopeita ja jyrkkiä. Tämän barometrin mukaan viennin määrän odotetaan kuitenkin nousevan seuraavan vuoden aikana vain maltillisesti, Kuismanen sanoo.

Pk-yrityksiin syntyy uutta työtä

Taloudellisten olojen paraneminen ei näy välittömästi yhtä suurena muutoksena pk-yritysten henkilöstöodotuksissa, koska yritykset ovat sinnitelleet heikon taloustilanteen yli pitämällä kiinni henkilöstöstään. Työllistämisodotusten saldoluku nousi syksystä kolme yksikköä.

– Pk-yritysten lähiajan positiivisten suhdanneodotusten perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että yrityksiin alkaa syntyä uusia työpaikkoja, Kuismanen sanoo.

Suurin työllistämisen este on epävakaa taloudellinen tilanne ja huono kysyntä. Myös työn sivukulujen suuruus ja työvoiman heikko saatavuus estävät yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa. Tämä ongelma korostuu erityisesti kasvuhaluisten yritysten kohdalla.

Lähes puolella yrityksistä osaavan työvoiman puute rajoittaa kasvua. Joka kymmenes yritys ilmoittaa osaavan työvoiman saatavuuden olevan yrityksen kasvun merkittävin este ja noin 40 prosentilla yrityksistä kyseinen tekijä rajoittaa jossain määrin kasvua.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Lisätietoja:

Pk-yritysbarometri, kevät 2017: https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-12017-549090

pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 050 356 0705, mika.kuismanen@yrittajat.fi
ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 0504345952, petri.malinen@yrittajat.fi