15.2.2018 klo 09:30
Uutinen

Pk-yritysbarometri – Satakunnassa positiiviset odotukset

Syksyllä 2017 yritysten usko kasvuun hiipui Satakunnassa, mutta nyt usko vahvaan kasvuun on palannut. Satakuntalaisten yritysten odotusarvot suhdanteiden kehittymiselle ovatkin positiiviset; lähes 90% yrityksistä odottaa oman yrityksensä liikevaihdon parantuvan tai pysyvän ennallaan.

Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä Työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka on julkaistu 15.2.2018.

Satakuntalaisittain barometri on positiivista luettavaa

Satakuntalaisista pk-yrityksistä 48% odottaa suhdanteiden paranevan kuluneen vuoden aikana ja 40% kokee niiden pysyvän ennallaan. Tämä nostaa odotusarvot Satakunnassa positiivisiksi myös henkilöstön kasvun ja investointien suhteen. Investoinneissa se näkyy erityisesti koneiden ja laitteiden investoinneissa, jotka uudella tekniikalla lisäävät myös yritysten tuottavuuta.

– Liikevaihdon kasvuodotukset vaikuttavat myös yritysten tarpeeseen työllistää, sillä yli neljännes aikoo lisätä henkilökuntaa tulevan vuoden aikana. Samaan aikaan ollaan kuitenkin huolissaan osaavan henkilöstön saatavuudesta, Satakunnan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Markku Kivinen tulkitsee barometrin tuloksia.

Pk-yritysbarometrin mukaan irtisanomisten ja lomautusten tarve on vähentynyt Satakunnassa huomattavasti. Yritysten tuottavuuteen kiinnitetään enemmän huomiota esimerkiksi työaikajärjestelyiden kautta. Lisäksi barometrista käy ilmi, että henkilöstön osaaamisen kehittämiseen ollaan halukkaita panostamaan aikaisempaa enemmän, mikä on selkeä merkki suhdanneodotuksien positiivisuudesta.

– Minun urani aikana Pk-yritysbarometrissa ei ole aiemmin ollut irtisanomistarpeessa pyöreää nollaa, Markku Kivinen nostaa esiin.

Satakunnan profiloituminen automaation ja robotiikan maakunnaksi vahvistuu edelleen, ja pk-yrityksissä tämä näkyy varovaisena kiinnostuksena tekoälyä kohtaan. Pk-yritysbarometrissa kysyttiinkin tällä kertaa myös tekoälyn hyödyntämisestä yritysten liiketoiminnassa.

– Yritysten tietotaso vaihtelee vielä paljon, kun puhutaan digitalisaatiosta, automatisaatiosta, robotisaatiosta ja tekoälyn hyödyntämisestä. Kiinnostus niitä kohtaan on kuitenkin kasvanut lähes jokaisella toimialalla, mutta konkreettisia kehitysaskeleita on vasta kolmasosalla yrityksistä.

– Kokonaisuutena Satakunnassa menee hyvin, ja odotukset tälle vuodelle ovat hyvät. Useissa tekijöissä Satakunnan tulokset ovat selkeästi koko maan keskiarvoja paremmat, Markku Kivinen iloitsee.

Alueraportteja pääset tutkimaan täältä: https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometri…