11.9.2019 klo 14:35
Uutinen

Pk-yritysbarometri syksy 2019

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin.

Huoli osaavan työvoiman saatavuudesta jarruttaa jo kehittämistä ja investointeja

Syksyn Pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat heikentyneet kevään 2019 tilanteesta. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +10, kun se keväällä oli +14. Kainuun alueella tilanne nähdään kevään 2019 tilannetta selvästi heikompana saldoluvun ollessa nyt -3, kun luku keväällä oli +11.

Työvoiman saatavuus ja kilpailutilanne koetaan Kainuussa suuremmaksi kehittämisen esteeksi kuin muualla Suomessa, vaikka Kainuun alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen jäävät myös heikommiksi kuin keväällä. Saldoluvuksi muodostuu +4, kun se keväällä oli +14. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+10) perusteella hieman heikommat kuin keväällä 2019 (+12).

-Huoli osaavan työvoiman saatavuudesta näkyy kyselyn tuloksissa. Yritykset miettivät aikaisempaa tarkemmin, kannattaako Kainuuseen investoida, jos työlle ei löydy tekijöitä. Tämä on erittäin huolestuttavaa. Meidän täytyy löytää nopeasti lääkkeitä osaajapulaan, jotta usko tulevaisuuteen palautuu, sanoo Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen.

Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Kainuun alueella on nyt eniten asemansa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä (41%). Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 3 % vastaajista. Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (34 %). Yritystoiminnan loppumista ennakoi 4 % koko maan pk-yrityksistä. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa lähes saman verran kuin kevään otoksessa, Kainuun alueella näitä ei ole lainkaan.

Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Kainuun pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia. Kainuussa henkilöstön koulutuksiin aiotaan panostaa jopa muuta maata ahkerammin.

Kehittämistarpeet ja kehittämisen esteet

Koko maan ja Kainuun alueen pk-yritykset näkevät eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Seuraavaksi eniten kehittämistarvetta on henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa sekä yhteistyössä, verkottumisessa ja alihankinnassa.

Koko maassa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään tasaväkisesti kilpailutilanne, työvoiman saatavuus ja suhdanne-/taloustilanne. Kainuussa kilpailutilanne nousee kehittämisen esteistä ykköseksi ja seuraavaksi useimmin mainitaan työvoiman saatavuus ja yleinen suhdanne-/taloustilanne. – Yritysten tulee panostaa jatkossa selvästi enemmän rekrytointiosaamiseen ja varata resursseja henkilöstön kehittämiseen. Työvoimarakenteen johdosta rekrytoiva on mahdollisesti osatyökykyinen tai maahanmuuttaja ja lähes aina rekrytointiin sisältyy merkittävä koulutustarve. Kainuussa on hyvin koulutustuotteita tarjolla rekrytointeihin liittyen ja mm. olemassa olevan henkilöstön kouluttamiseen. Ely-keskus ja TE-palvelut ovat näissä yrittäjien apuna mielellään, kertoo Pasi Loukasmäki.

Kireät vakuusvaatimukset vaikeuttavat rahoituksen saantia

Suurimmalla osalla kainuulaisyrityksistä ei ole ollut tarvetta hakea rahoitusta, sillä 59 % yrityksistä ei ole kuluneen vuoden aikana hakenut rahoitusta. Rahoitusta tarvitsevista neljäsosa ei ole kyennyt saamaan tarvitsemaansa rahoitusta. Selvästi tärkein este rahoituksen saannille ovat olleet pankkien kiristyneet vakuusvaatimukset. Jopa 45 % niistä yrityksistä, jotka eivät ole saaneet tai hakeneet rahoitusta, kokevat pankkien vakuusvaatimukset suurimmaksi esteeksi.

Tilannetta helpottamaan Finnvera on syyskuun alusta lanseerannut uuden pk-takauksen, jossa pankki hakee lainalleen Finnveran takausta, joka on 80 % lainan määrästä. Lainan maksimimäärä on 150.000 euroa. Takaus on tarkoitettu vähintään kolme vuotta toimineelle yritykselle, joka hakee kasvua. Yritys asioi suoraan oman pankkinsa kanssa. Aloittaville yritykselle on edelleen käytössä Alkutakaus, jossa takauksen maksimimäärä on 80.000 euroa.

-Näillä tuotteilla pankki saa lainalleen merkittävän vakuuden, jolloin lainan myöntäminen ei jää kiinni vakuuden puutteesta kertoo rahoituspäällikkö Stig Holmberg Finnverasta.

Kansainvälistyminen ja digitaalisuus liiketoiminnassa

Noin joka neljännellä koko maan ja joka kuudennella Kainuun pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Suoraa palvelujen vientiä ja suoraa tavaroiden vientiä on koko maassa näistä noin kahdella viidestä.

-Tulevaisuuden panostus kansainvälistymiseen on kyselyn mukaan Kainuussa muuta maata heikompaa. Vain 7 % suunnittelee kansainvälistymisen panostusten suurentamista ja 37 % pienentämistä. Viennin arvonkin pienentymistä ennakoi 27 % ja suurentumista vain 2 %. Kansainvälistymiseen liittyviä palveluita on käyttänyt vain 10 % yrityksistä viimeisen vuoden aikana ja seuraavan vuoden aikana palveluiden käyttöä suunnittelee 6 %. Pasi Loukasmäki toivoo kansainvälistymiseen panostuksia merkittävästi enemmän ja kehottaa yrityksiä hyödyntämään Team Finland palveluita kansainvälistymiseen.

Pk-yritykset hyödyntävät digitaalisista työkaluista ja palveluista yleisimmin omia internet-sivuja sekä sosiaalista mediaa.

-Kainuulaiset pk-yritykset panostavat digitaalisuuteen muuta maata laiskemmin. Kainuussa on käynnissä useita yrityksille suunnattuja digihankkeita, toivottavasti niiden avulla yritysten digihalukkuus kasvaa ja sähköisiä työkaluja otetaan käyttöön laajemmin, toivoo Anu Tervonen.

Pk-yritysten toimintaympäristö

Koko maan pk-yrittäjät arvioivat toimintaympäristönsä kehityksen olleen myönteisintä tietoliikenneyhteyksissä ja asuinympäristön viihtyisyyden sekä yritysten välisten yhteistyömahdollisuuksien kehittymisessä. Kainuun alueella parhaat arviot saavat tietoliikenneyhteyksien kehittymien, asuinympäristön viihtyisyyden kehitys sekä sijaintikunnan ja yrityksen välisen yhteistyön kehittyminen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Anu Tervonen, Kainuun Yrittäjät, p. 044 7287 100, anu.tervonen@yrittajat.fiRahoituspäällikkö Stig Holmberg, Finnvera Oyj, Pohjois-Suomi, p. 0400 289 720, stig.holmberg@finnvera.fi
Yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, Kainuun ELY-keskus, p. 044 362 5888, pasi.loukasmaki@ely-keskus.fi
Pk-yritysbarometrin valtakunnalliset ja alueelliset raportit saatavilla Suomen Yrittäjät/Tutkimukset -sivulla https://www.yrittajat.fi/tutkimukset

Muita kiinnostavia aiheita