21.2.2018 klo 08:56
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yrittäjät odottavat kasvua

Pk-yritysten odotukset suhdanteista ovat säilyneet syksyn 2017 tasolla. Päijät-Hämeen yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +36 eli sama kuin viime syksynä. Yhä useampi yritys ennakoi suhdanteiden paranevan tai pysyvän vähintään ennallaan. Alueen tulokset ovat samalla tasolla koko maan saldoluvun kanssa.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin tänään. Kevään 2018 tutkimus perustuu 4 826 pk-yrityksen vastauksiin. Pk-yritysbarometri kuvaa pk-yritysten odotuksia vuoden eteenpäin ja se julkaistaan kaksi kertaa vuodessa.

Työvoiman saatavuus merkittävä työllistämisen este

Kilpailutilanne ja kustannustaso nousevat sekä Päijät-Hämeessä että valtakunnallisesti esille keskeisinä pk-yritysten kehittämisen esteinä.

Työllistämisen merkittävimmäksi esteeksi nousee työvoiman saatavuus. Päijät-Hämeessä näin ilmoitti jopa 44 prosenttia vastanneista, kun vastaava luku koko maassa on 35 prosenttia. Alle puolet Päijät-Hämeen pk-yrityksistä toteaa tarjolla olevan riittävästi yrityksen tarpeita vastaavaa osaavaa työvoimaa.

– Työvoiman saatavuusongelma on otettava vakavasti. Alueet kilpailevat osaajista, meidän on huolehdittava sekä koulutus- että muun palvelutarjonnan houkuttelevuudesta, sanoo Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Tiina Wangel. Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on yksi mahdollisuus yritysten työvoiman saatavuusongelmaan, hän jatkaa.

Kasvuhakuisuus Päijät-Hämeessä korkeammalla kuin koko maassa

Kun syksyllä asemansa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä oli Päijät-Hämeessä niukka enemmistö, nyt eniten on mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä eli 43 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin koko maan vastaava osuus (37 %). Voimakkaasti sekä mahdollisuuksien mukaan kasvuhakuisten osuus yhteensä on Päijät-Hämeessä suurempi (50%) kuin koko maassa (47%). Yritystoiminnan loppumista ennakoi alueella 2%, mikä on prosenttiyksikön verran vähemmän kuin syksyllä.

Kansainvälistymisaste hyvä

Yli neljänneksellä (27 %) alueen pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla, koko maassa joka viidennellä (22%). Suoraa vientiä näistä harjoittaa Päijät-Hämeen alueella kuusi kymmenestä ja koko maassa yli puolet.

Rahoituksen saatavuus hyvällä tasolla

Barometrin mukaan yli puolet Päijät-Hämeen pk-yrityksistä on velattomia ja ainoastaan 22% vastanneista suunnittelee ottavansa ulkopuolista rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana. Ulkoista rahoitusta aiotaan käyttää pääsääntöisesti kone- ja laiteinvestointeihin tai rakennusinvestointeihin. Reilu kolmannes rahoitusta hakevista yrityksistä kohdistaa rahoituksen kasvun ja kansainvälistymisen käyttöpääomatarpeisiin.

– Lähes vuosikymmen jatkunut matala investointiaste saattaa olla tulevaisuudessa merkittävä yritysten kasvua ja kilpailukykyä rajoittava tekijä, pohtii Finnveran aluejohtaja Juha Ketola ja kehottaakin yrityksiä rohkeasti investointeihin, jotka varmistavat kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.

Koko aineiston löydät täältä »

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Outi Hongisto, Päijät-Hämeen Yrittäjät,
p. 050 597 8802, outi.hongisto@phyrittajat.fi

aluejohtaja Juha Ketola, Finnvera Oyj Sisä-Suomi,
p. 040 582 9280, juha.ketola@finnvera.fi

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät,
p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi

ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi