10.9.2020 klo 07:04
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten näkymät romahtaneet Uudellamaalla – “Poikkeuksellisen nopea sukellus”

Uudenmaan Yrittäjien kehittämispäällikkö Kati Liikanen: Pk-yritykset ovat olleet kuluvana vuonna hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruksen leviämisestä johtuneen kriisin vuoksi. Se heijastuu suoraan pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä. Ohessa Liikasen koko artikkeli.

Yritysten suhdannenäkymien saldoluku Uudenmaan Yrittäjien alueella laski 19 yksikköä keväästä arvoon miinus 13. Valtakunnallisesti lasku oli 20 yksikköä arvoon miinus 11. Vertailun vuoksi vuoden 2008 finanssikriisissä yritysten odotukset Uudellamaalla putosivat lukuun miinus kolmekymmentä.

– Tämä oli poikkeuksellisen nopea sukellus, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen arvioi.

Uudenmaan Yrittäjien alueella suhdanneodotukset ovat lähialueiden heikoimmat yhdessä Varsinais-Suomen kanssa.

Liikevaihdon kasvu hiipuu ja investoinnit supistuvat

Odotukset liikevaihdon kehityksestä laskivat myös jyrkästi: saldoluku laski kevään barometrista 24 yksikköä ja saa arvon miinus kaksi. Uudenmaan Yrittäjien alueella saldoluku laski arvoon miinus kuusi.

– Tämä on poikkeuksellisen alhainen arvo, mutta tämäkin onneksi vielä hieman korkeampi kuin finanssikriisin aikana, Mailinen sanoo.

Pk-yritykset arvioivat vähentävänsä investointejaan merkittävästi lähiaikoina. Kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointejaan vähentäviä yrityksiä kuin niitä, joissa investoinnit lisääntyvät.

– Heikko tulos kertoo poikkeuksellisen suuresta epävarmuudesta talouskasvun ja toimintaympäristön suhteen, Malinen sanoo.

Pk-yritykset pyrkivät pitämään kiinni osaavasta työvoimasta

Vaikka talous on supistunut ja tulevaisuuden näkymät muuttuneet poikkeuksellisen epävarmoiksi, pienet ja keskisuuret yritykset eivät oleta, että henkilöstö pienenisi merkittävästi. Tilanteen vaikeudesta kertoo kuitenkin se, että odotusten saldoluku laski keväästä 11 yksikköä ja päätyi arvoon miinus kaksi. Uudenmaan Yrittäjien alueella sinnittely näkyy myös selvästi: laskua oli 9 yksikköä ja loppuarvo miinus yksi.

– Myönteistä tilanteessa on se, että edelleenkin suuri enemmistö, eli 70 prosenttia pk-yrityksistä pyrkii säilyttämään nykyisen henkilömääränsä, Malinen kommentoi valtakunnallista tilannetta.

Yritysten taloudelliset puskurit käytetty

Poikkeuksellisen kevään seurauksena pk-yritysten kassatilanne on heikentynyt voimakkaasti alkuvuodesta. Tällä kertaa 16 prosenttia Uudenmaan Yrittäjien alueen yrityksistä raportoi vaikeuksista hoitaa maksujaan viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana.

– Vaikeaksi tilanteen tekee se, että yritysten jo valmiiksi tiukka kassatilanne ei mahdollista riittävää valmistautumista mahdolliseen toiseen korona aaltoon, Malinen sanoo.

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö julkistavat kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, josta käy ilmi, mitä pienet ja keskisuuret yritykset odottavat tulevalta 12 kuukaudelta. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 5100:n yrityksen edustajat.

Valtakunnallisen ja alueelliset tulokset löytyvät täältä (Suomen Yrittäjät/Tutkimukset)

Muita kiinnostavia aiheita