Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Investoinnit rakennuksiin ja koneisiin vähenee Kanta-Hämeessä yrityksien siirtäessä panoksia tuotteiden ja toimintatapojen kehittämiseen. Tämä vaikeuttaa useiden rakennusalan yrityksien, jo entuudestaan hankalaa tilannetta. Julkisen sektorin rakennushankkeet ovat tärkeitä monelle yritykselle.
14.9.2023 klo 11:16
Uutinen

Pk-yritysbarometri – Yritysten odotuksissa myönteisiä palautumisen merkkejä, Kanta-Hämeessä panostetaan tutkimukseen ja kehittämiseen

Yritysten investointihalukkuus laskee edelleen. Kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointeja vähentäviä yrityksiä kuin niitä, joissa investoinnit lisääntyvät. Toisaalta esimerkiksi odotukset liikevaihdon ja vakavaraisuuden kehityksestä ovat parantuneet kevään kyselystä.

– Lähes kolmannes yrityksistä ilmoittaa lykkäävänsä tai vähentävän investointeja. Epävarmassa tilanteessa vain 12 prosenttia kertoo aikeistaan toteuttaa niitä, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka kertoo.

Investoinneilla ja rekrytoinneilla on luontainen yhteys. Kanta-Hämeen pk-yrityksistä 12 prosenttia aikoo lisätä henkilökunnan määrää. Sen sijaan useampi kuin joka kymmenes yritys odottaa henkilöstönsä määrän vähentyvän. Suurin joukko, 75 prosenttia pk-yrityksistä, aikoo kuitenkin säilyttää nykyisen henkilöstömääränsä.

Teollisuuden pk-yritykset aktiivisimpia tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

Pk-yrityksistä korkea osuus, yli viidennes, raportoi harjoittavansa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Toimialojen T&K-aktiivisuudesta on kuitenkin eroja. Teollisuuden ja osaamisintensiivisten palveluiden pk-yrityksissä T&K-toiminta on yleisintä.

Pk-yrityksistä 13 prosenttia aikoo varmasti lisätä tutkimus- ja kehitystoimia vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna, kun lähes kolmannes pk-yrityksistä ei osannut ottaa tähän kantaa. Yleisimmät julkisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituslähteet ovat paikallis- ja alueviranomaiset kuten ELY-keskukset sekä Business Finland. 

– On myönteistä, että 13 prosenttia pk-yrityksistä aikoo varmasti lisätä T&K-toimintaansa. Kanta-Hämeessä kysymykseen vastanneista 20 % aikoo niin tehdä. Kehitystyöhön panoksia vähentävien yrityksen määrä on kolmanneksen matalampi. Näyttääkin siltä, että haastavassa suhdannetilanteessa hämäläiset yritykset investoivat osaamiseen ja tuotteisiin mieluummin, kuin aineellisiin hyödykkeisiin.

Rahoitus ja kasvuhakuisuus

Tiukka pankkitoiminnan sääntely ja yritysten heikentynyt luottokelpoisuus näkyvät pk-yritysten ulkoisen rahoituksen käytössä. Kanta-Hämeen pk-yrityksistä 19 % aikoo hakea ulkoista rahoitusta. Lukema on laskenut keväästä yhden prosenttiyksikön. Rahoitusta haetaan ensisijaisesti kone- laite- tai rakennusinvestointeihin.

Kokonaisuutena rahoituksen saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, ja se on Kanta-Hämeessä kohtuullisen hyvällä tasolla. Erityisen tärkeää on huolehtia rahoituksen saatavuudesta yritysten kasvuun ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviin investointeihin sekä hankkeisiin, jotka vastaavat meneillään oleviin isoihin muutoksiin, kuten vihreään siirtymään sekä liiketoiminnan digitalisoitumiseen, sanoo Finnveran aluejohtaja Juha Ketola.

Tutustu syksyn 2023 pk-yritysbarometriin tästä:
Kanta-Hämeen alueraportti (pdf)
Seuturaportti: Forssa, Hämeenlinna, Hyvinkää-Riihimäki (pdf)
Koko Suomi

Lisätiedot

toimitusjohtaja Juha Haukka, Hämeen Yrittäjät, 050 433 0134
aluejohtaja Juha Ketola, Finnvera Oyj, 040 582 9280