Kuvituskuva Helsingistä.
14.9.2023 klo 09:10
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten odotuksissa palautumisen merkkejä Helsingissä ja koko maassa 

Pk-yritysten odotukset ovat parantuneet viime keväästä niin Helsingissä kuin koko maassa, kertoo pk-yritysbarometri. Ukrainan sodan ja energiakriisin vaikutusten tasaantuminen ovat palauttaneet odotukset lähelle vuoden takaista poikkeuksellisen negatiivisen kevään jälkeen. Odotukset pysyvät silti negatiivisina. Talouden tilan odotetaan lievästi heikkenevän seuraavan vuoden aikana. Pk-yritysten investointihalukkuus on edelleen vaatimatonta.

Poikkeukselliset kuluneet vuodet ja talouden nykytilanteen epävarmuus vaikuttavat suoraan pk-yritysten näkymiin suhdannekehityksestä. Silti syksyn pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotukset koko maassa nousivat -6:een, kun ne keväällä painuivat -18:sta.

Helsingissä suhdanneodotukset ovat hieman koko maata paremmat ja saldoluku nousi -2:een, kun se keväällä laski -11:een edellisen syksyn -1:stä. Helsinkiläisistä pk-yrityksistä ennakoi suhdannenäkymien paranemista seuraavan vuoden aikana 24 prosenttia (keväällä 18 %) ja heikkenemistä 26 prosenttia (keväällä 29 %). Puolet yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan (keväällä 53 %).

Epävarmuus heikentää haluja investoida

Taloustunnelmat pk-yrityksissä ovat yhä vaisut koko maassa, vaikka vastauksissa näkyy varovainen käänne parempaan, koska Venäjän hyökkäyssodan ja energiakriisin vaikutukset ovat tasaantuneet.

– Helsinkiläisten pk-yritysten liikevaihdon kehityksen saldoluku on 12 (keväällä 13), kannattavuuden -7 (keväällä -8) ja työllistämisaikeiden 6 (keväällä 4), Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala kertoo.

– Pk-yritysten investointihalukkuus on edelleen vaatimattomalla tasolla koko maassa. Helsingissä saldoluku laski -15:een kevään -12:sta, Oksala jatkaa.

Kustannusten nopea nousuvauhti taittumassa 

– Tuotantokustannusten, kuten raaka-aineiden hintojen, nousuodotukset ovat yrityksissä vähentyneet viime vuoden syksyn huipustaan. Samalla pk-yritysten myyntituotteiden ja -palvelujen hinnoitteluvaran kasvu on hieman hidastunut, Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen sanoo.

Yritysten omassa tuotannossaan käyttämien välituotteiden, kuten osien ja raaka-aineiden, hintojen odotetaan nousevan lähes puolitoista kertaa nopeammin kuin lopputuotehintojen. Ero tuotantokustannusten ja yritysten myymien lopputuotteiden hintojen välillä on silti kaventumassa. 

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa  vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Tutkimuksessa kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle. Kyselyyn vastasi 444 helsinkiläistä ja koko maassa lähes 4600 pk-yritystä. Vastausaika oli kesäkuun 2023 puolivälistä heinäkuun 2023 puoliväliin. 

Lisätiedot:

Tiina Oksala

Tiina Oksala

Toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät