11.9.2019 klo 09:00
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten suhdannenäkymät heikentyneet edelleen myös Helsingissä

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat heikentyneet edelleen, kertoo syksyn 2019 Pk-yritysbarometri. Koko maan pk-yrityksistä 27 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 17 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Suhdannenäkymien saldoluku on nyt +10, kun se keväällä oli +14 ja vuosi sitten syksyllä vielä +27.

– Myös helsinkiläisten yritysten suhdanneodotukset ovat selvästi heikentyneet. Saldoluku on nyt +12, kun luku keväällä oli vielä +20 ja vuosi sitten +31. Suhdanneodotukset olivat korkeimmillaan syksyllä 2017, jonka jälkeen ne ovat tasaisesti heikentyneet, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Yhä harvempi helsinkiläinen yritys arvioi nyt suhdanteiden paranevan ja yhä useampi suhdanteiden heikkenevän. Paranemista ennakoi 28 prosenttia (keväällä 32 %) ja heikkenemistä 17 prosenttia (keväällä 12 %) helsinkiläisistä pk-yrityksistä. Ennallaan suhdanteiden arvioi pysyvän 55 prosenttia yrityksistä (keväällä 56 %).

Suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen jäävät nyt myös Helsingissä heikommiksi kuin keväällä. Vielä viime keväänä odotukset olivat Helsingissä, koko maasta poiketen, paremmat kuin edellisenä syksynä. Saldoluvuksi muodostuu nyt +16, kun se keväällä oli +23. Myös koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+10) perusteella hieman heikommat kuin keväällä (+12).

– Helsingin pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia ovat investoinnit ja henkilöstön koulutus. Useimmin mainitut esteet yrityksen kehittämiselle Helsingissä ovat kustannustaso, työvoiman saatavuus ja kilpailutilanne, kertoo Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Tutkimuksessa kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Lue koko Suomen Pk-yritysbarometri >>

Helsingin alueellinen raportti >>

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 548 1104, tiina.oksala @ yrittajat.fi

ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 050 434 5952, petri.malinen @ yrittajat.fi

Kuva: Shutterstock