12.2.2019 klo 09:20
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten suhdannenäkymät heikentyneet myös Helsingissä

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat selvästi heikentyneet syksystä 2018 koko maassa, kertoo kevään 2019 Pk-yritysbarometri. Koko maan pk-yrityksistä vain 29 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 15 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Suhdannenäkymien saldoluku on nyt +14, kun se vielä syksyllä oli +27.

– Myös helsinkiläisten yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet, vaikka näkymät ovat hieman paremmat kuin koko maassa. Saldoluku on laskenut syksystä 11 prosenttiyksikköä, ollen nyt +20. Suhdanneodotukset olivat korkeimmillaan syksyllä 2017, jonka jälkeen ne ovat tasaisesti heikentyneet, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Yhä harvempi helsinkiläinen yritys arvioi nyt suhdanteiden paranevan ja yhä useampi pysyvän ennallaan. Paranemista ennakoi 32 prosenttia (syksyllä 39 %) ja heikkenemistä 12 prosenttia (syksyllä 8 %) helsinkiläisistä pk-yrityksistä. Ennallaan suhdanteiden arvioi pysyvän 56 prosenttia yrityksistä.

Henkilökunnan määrän suhteen näkymät ovat Helsingissä paremmat kuin viime syksynä, toisin kuin koko maassa. Helsinkiläisistä pk-yritysten edustajista 29 prosenttia (syksyllä 24 %) arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi ja kuusi prosenttia (syksyllä 7 %) arvioi määrän olevan pienempi. Ennallaan henkilökunnan määrän arvioi pysyvän 65 prosenttia yrityksistä. Näin saldoluvuksi muodostuu +23, kun se syksyllä oli +17. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+12) perusteella hivenen heikommat kuin syksyllä 2018 (+14) ja heikommat kuin Helsingissä.

– Yli puolet koko maan ja Helsingin alueelta vastanneista pk-yrityksistä kertoo tarjolla olevan riittämättömästi tarpeitaan vastaavaa osaavaa työvoimaa, kertoo Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Pk-yritykset pyrkivät turvaamaan osaavan työvoiman saannin yleisimmin panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämällä aiempaa enemmän alihankinta- ja toimittajaverkostoja.

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Tutkimuksessa kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 548 1104

pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 050 356 0705