1.9.2021 klo 09:02
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten suhdanneodotukset nousseet voimakkaasti – suunta positiivinen

Pk-yritysten näkymät ovat parantuneet selkeästi. Suhdanneodotukset ovat nousussa ja odotukset liikevaihdon kasvusta ovat palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle, kertoo tuore Pk-yritysbarometri. Epävarmuuden kanssa eletään silti yhä: kuten koko maassa, myös Päijät-Hämeessä investointiodotukset ovat vaisuja ja henkilöstön määrään kohdistuvat odotukset pysyvät maltillisina.

Päijät-Hämeessä pk-yritysten yleisten suhdannenäkymien saldoluku oli 17, kun se vielä keväällä oli 2. Koko maan osalta suhdannenäkymien saldoluku oli 22, mikä on 19 yksikköä korkeampi kuin kevään barometrissä.

Odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat kohonneet reippaasti Päijät-Hämeessä: kevään lukemasta 15 on nyt noustu saldolukuun 30. Myös valtakunnallisesti saldoluku nousi keväästä 16 yksikköä ja sai nyt arvon 29, mikä vastaa tilannetta ennen pandemiaa.

Kannattavuusodotuksissa näkyy samoin selvää parannusta Päijät-Hämeen saldoluvun ollessa nyt 7 kun se keväällä oli vielä -1. Samaten koko maassa kannattavuusodotusten saldoluku oli nyt 8 kun se keväällä oli 0. Kannattavuusodotuksissa lähestytään pandemiaa edeltänyttä tasoa, mutta jäädään alle pitkän aikavälin keskiarvon, mikä heijastaa edelleen tulevaisuudesta koettua epävarmuutta.

– Näitä tuloksia on todella hieno katsoa. Talouden tila on selvästi parantunut monella mittarilla ja pk-yritykset näkevät tulevaisuuden hyvin positiivisena tulosten mukaan. Toisaalta tuotantokustannusten nopea nousu luo uhkaa hyville odotuksille eli tietynlaista tasapainoilua tämä on, toteaa toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo Päijät-Hämeen Yrittäjistä.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista. Barometriin vastasi 4 600 pk-yritystä, Päijät-Hämeessä vastaajia oli 170.

Päijät-Hämeessä investointitilanne edelleen keskimääräistä heikompi, työllisyysodotukset nousseet maltillisesti

Näkymien paranemisesta huolimatta pk-yritykset arvioivat edelleen lievästi vähentävänsä investointejaan lähiaikoina. Investointien koko maan muutosodotukset saivat saldoluvun -1, nousua keväästä 12 yksikköä. Päijät-Hämeessä vastaava luku oli -11, mikä on edelleen lievää laskua kevään arvosta -8.

Pandemian aikana on nähty, että pk-yritykset huolehtivat henkilöstöstä ja sinnittelevät heikon taloustilanteen yli pitämällä siitä kiinni. Tämän vuoksi suhdanneodotusten paraneminen ei näy yhtä suurena muutoksena henkilöstömääräodotuksissa. Tilanne on kuitenkin kevättä positiivisempi. Koko maassa odotukset henkilöstön määrän kehityksestä saivat saldoluvun 12 (keväällä 3), Päijät-Hämeessä arvoksi tuli 10, mikä on 13 yksikköä parempi kuin keväällä.

– Epävarma tulevaisuushan se vielä vähän näkyy näissä tuloksissa investointien osalta, mutta suunta kokonaisuutena on hyvä, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Juha Tähkänen. – Positiivista on se, että henkilöstöstä halutaan pitää kiinni ja pientä kasvuakin on nähtävissä työntekijämäärässä, jatkaa Tähkänen.

Rahoituksen saatavuus hyvä

Rahoituksen saatavuus on pysynyt hyvänä pandemiasta huolimatta. Ainoastaan 3 prosenttia (syksyllä 2020 18%) Päijät-Hämeen kyselyyn vastanneista yrityksistä mainitsee rahoituksen olleen esteenä yritystoiminnan kehittämiselle, kun valtakunnallisesti vastaava luku on 7 prosenttia (20%). Maakunnan yrityksistä reilusti yli puolet, 58%, ovat pärjänneet ilman ulkopuolista rahoitusta ja ainoastaan 6 prosenttia yrityksistä eivät ole saaneet hakemaansa rahoitusta. Eniten rahoitusta on haettu kone- ja laiteinvestointeihin sekä rakennusinvestointeihin, mutta lähes yhtä usein rahoitusta on tarvittu kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuvaan käyttöpääomatarpeeseen.

– Vaisuista investointinäkymistä huolimatta lähitulevaisuuden rahoitustarpeet kohdistuvat suurelta osin investointeihin, yritystoiminnan kasvuun ja kehittämiseen, kertoo Finnveran aluejohtaja Juha Ketola. –Tämä on positiivinen signaali, jota myös yritysten parantuneet kasvunäkymät tukevat.

Digitalisoitumisen matalat hedelmät jo poimittu

Ihmisten käyttäytymisen, yhteiskunnan ja liiketoimintaympäristön muutokset haastavat pk-yritysten muutosvalmiutta, erityisesti koronakriisin aikana. Barometrissa selvitettiin yritysten odotuksia myös toiminnan digitalisoitumisen tarjoamista mahdollisuuksista. Merkille pantavaa on, että päijäthämäläiset yritykset arvioivat digitalisoitumisen mahdollisuuksia esimerkiksi uusien asiakasryhmien tavoittamisessa, asiakaspalvelun parantumisessa sekä kumppaniyhteistyön tiivistymisessä laskevan suuntaisesti verrattuna 2020 syksyyn. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisen mahdollisuudet digitalisoitumisen kautta nähtiin Päijät-Hämeessä jopa 18 yksikköä heikompina kuin vuotta aiemmin.

Vastaava ilmiö näkyy lievempänä myös valtakunnallisesti. Tämä kertonee siitä, että digitalisaation nopein ja näkyvin hyöty on saatu jo aiemmin, ja yhtä merkittävien uusien hyötyjen saavuttaminen vaatisi panostuksia, jotka eivät tällä hetkellä välttämättä helposti toteudu.

Pk-yritysbarometrin koko aineisto saatavilla 1.9. klo 9 täältä

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 0400 854 995
Puheenjohtaja Juha Tähkänen, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 0400 938 151
Aluejohtaja Juha Ketola, Finnvera Oyj Sisä-Suomi, p. 040 582 9280