Pohjalaiset yrittäjäjärjestöt edellyttävät nopeita toimia energian hinnan korotuspaineiden estämiseksi

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien edustajat tapasivat Brysselissä 7.9.2022 europarlamentaarikot Mauri Pekkarisen ja Henna Virkkusen. Mauri Pekkarinen kuuluu varsinaisena jäsenenä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaan (ITRE). Pekkarinen on ainoana suomalaisena varajäsenenä aluekehitys-valiokunnassa (REGI). Lisäksi Pekkarinen on budjettivaliokunnan (BUDG) valiokunnan jäsen. Virkkunen puolestaan kuuluu Euroopan parlamentin suurimpaan poliittiseen ryhmään, keskustaoikeistolaiseen Euroopan kansanpuolueeseen. Virkkunen on varsinainen jäsen Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa (ITRE) ja liikenne- ja matkailuvaliokunnassa (TRAN).

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemen mukaan suhteet Euroopan unioniin ja parlamenttiin sekä niiden suomalaisiin edustajiin ovat yrittäjille tärkeä verkosto. Niemi toimii myös Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana.

-Euroopan unionin jäsenvaltioille tarjottavat energian kompensaatiopäätökset vaikuttavat suoraan myös suomalaisiin yrityksiin ja toivottavaa on, että sähkönkorotukset Suomessa olisivat maltillisia jatkaa Niemi.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jarmo Nahkala näkee edunvalvontamatkan Brysseliin tärkeäksi Keski-Pohjanmaalle. Alueellisen näkökulman esiintuominen ja alueiden erilaisuus on hyvä tuoda esiin ja muistaa päätöksenteossa myös Euroopan tasolla.

Vaikuttamismatkan aikana pohjalaisyrittäjät tapaavat myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) edustajan Jüri Soosaarin. ETSK on aina korostanut pk-yritysten merkitystä ja tarvetta edistää niiden kehitystä. Komiteasta on viime vuosina tullut EU-tasolla keskeinen toimija edistettäessä yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja yhteisötaloutta. Erityisesti pk-yritykset ovat tärkeitä unionin talouden kannalta. Viemme komiteaan terveiset pk-yritysten tulevaisuuden näkymistä toiminta-alueellamme.

Viime vuosikymmenen aikana pk-yritykset ovat auttaneet pitämään yllä investointeja, ja samalla ne ovat ylläpitäneet työllisyysastetta ja selviytyneet, usein suurin vaikeuksin, rajallisten luottomarkkinoiden ja sopimattomien maksuviivästysten aiheuttamista taloudellisista rajoitteista.

Pk-yritykset ovat kuitenkin edelleen Euroopan talouden todellinen selkäranka. Viime vuosina niiden on pitänyt vastata talouden ja teollisuuden uuteen kehitykseen. Niiden on selviydyttävä lähitulevaisuudessa monista uusista haasteista. Tarvitaan innovointia, digitalisointia, ammatillista osaamista ja helpompaa pääsyä rahoitusmarkkinoille. Liiallista sääntelyä ja hallinnollista taakkaa olisi vähennettävä selkeästi.

Vierailukohteina oli myös alueemme maakuntaliittojen edustustot, Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto (West Finland European Office, WFEO) ja Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto (East & North Finland). Eurooppa-toimistojen tehtävänä on toimia maakuntiensa parhaaksi tarjoamalla suora yhteys Brysseliin ja EU-instituutioihin.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Anne Niemi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät p.+358 40 066 1635
puheenjohtaja Jarmo Nahkala, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, p. +358 40 076 7117
toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, p. +358 50 056 1145