Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

14.9.2023 klo 09:00
Uutinen

Pohjois-Pohjanmaalla suhdannenäkymässä on tapahtunut pieni käänne parempaa – henkilökunnasta halutaan pitää kiinni, vaikka suhdanne haastaa!

Pohjois-Pohjanmaalla yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on (-6), kun se keväällä oli vielä (-11). Suhdannenäkymän saldoluku on noussut jokin verran keväästä. Saldoluku on sama kuin valtakunnallinen keskiarvo. Pohjois-Pohjanmaan aluediat ja raportti TÄSTÄ

Henkilöstön muutosodotukset ovat edelleen positiiviset (+5) ja osaavasta työvoimasta pidetään kiinni (72 %). Henkilöstön muutosodotukset ovat hieman paremmat kuin koko maassa keskimäärin (+1)

Pohjois-Pohjanmaalla liikevaihtoa kuvaava saldoluku on noussut (+16), kun se keväällä oli (+6). Kannattavuuden osalta saldoluku on miinuksella (-8), kun se keväällä oli (-14) ja vuosi sitten vielä saldoluku oli positiivinen (+4). Koko maan liikevaihtoa ja kannattavuutta kuvaavat saldoluvut ovat (+9) ja (-10).

Arviot investointien määrästä ovat jonkin verran parantuneet ollen nyt (-19), kun vielä keväällä ne olivat (-22). Innovaatiot, tuotannon ja tuotteiden panostusten suunta on noussut hieman (+1), kun se keväällä oli (-1).

  • ”Yrittäjät eivät ole lyöneet hanskoja tiskiin, vaikka yleinen epävarmuus on heikentänyt kysyntää. Keväästä moni saldoluku on parantunut, joten voidaan sanoa, että sopeutumista ”uuteen normaaliin” on tapahtunut. Kustannusten nousua on osittain saatu vietyä hintoihin mukaan, kulukuri ja toiminnan tehostamiset näyttävät purevan. Kannattavuus on myös hieman parantunut. Edelleen yrityksissä on työvoimantarvetta ja alueemme yritykset pyrkivät kasvamaan, joko voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan. Arviot investointien määrästä ovat edelleen tukevasti miinuksella, mutta luku on parempi kuin keväällä”, analysoi kyselyn tuloksia Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Alueen yritysten kasvu ja kansainvälistyminen – verkostoja ja vuorovaikutusta tarvitaan

Alueen yritykset hakevat nyt voimakasta kasvua, 9 % ilmoittaa alueella olevan voimakkaasti kasvua hakevia. Voimakkaasti kasvavia ja kasvuhakuisia yrityksiä on nyt Pohjois-Pohjanmaalla 47 %.

  • ”Lähes puolet alueemme yrityksistä hakee kasvua. Valitettavasti ulkomaankauppa ja vienti eivät näyttäisi tarjoavan nopeaa apua kasvuun, vaan viennin arvon uskotaan laskevan ja alueemme on menettänyt vientiä selkeästi vuodesta 2022. Kannattavuuden ja tuotannon tehostamisen näkökulmasta myös digitaalisten työkalujen ja palvelujen voimallisemmassa käyttöönotossa on mahdollisuuksia”, sanoo Kolehmainen.
  • ”Koulutusorganisaatioiden kannattaisi nyt olla hereillä, yritykset nimittäin ilmoittivat, että eniten kehittämistarvetta heillä on yhteistyö- ja verkosto-osaamisessa. Innovaatiot edellyttävät monenlaista osaamista ja yhteistyö- ja verkosto-osaamisen puutteen jälkeen yritykset tarvitsivat lisää liiketoimintaosaamista ja osaamista datan hyödyntämisestä”, sanoo Kolehmainen.

Työllisyystilanne ja yritysten kehittämispalvelut

Työttömien ja lomautettujen määrä on kasvussa usealla toimialalla. Erityisesti asuntorakentamisen ja puutuoteteollisuuden suhdannenäkymät ovat heikentyneet. Yrityksillä on kuitenkin edelleen kehittämishalukkuutta.

  • ”Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksella on tänä vuonna poikkeuksellisen suuret myöntövaltuudet yritysten kehittämisavustuksiin ja alueellamme onkin käynnissä ja suunnitteilla merkittäviä investointihankkeita”, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen johtaja Petri Keränen.

Pk-yritysten rahoitus Pohjois-Pohjanmaa

Rahoituksen kysyntä ja tarve on pysynyt melko ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla. 36 %:illa pohjoispohjalaisista yrityksistä on ollut tarve ulkopuoliselle rahoitukselle viimeisen 12 kk:n aikana. Rahoitusta on ensisijaisesti haettu kone- ja laiteinvestointeihin ja toisaalta myös kireästä taloudellista tilanteesta johtuviin käyttöpääomatarpeisiin. Vaikeammasta taloustilanteesta kertoo myös, että maksuvaikeuksista kertovien yritysten määrä on kasvussa. Lukema on noussut kevään mittauksen 11 %:sta 14 %:iin, mutta ne ovat edelleen muuta maata (16 %) alemmalla tasolla.

Rahoituksen saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, suurin osa rahoitusta tarvinneista yrityksistä on tarvitsemansa rahoituksen saanut. Niiden yritysten osalta, jotka eivät ole hakeneet tai saaneet hakemaansa rahoitusta, kertovat kuitenkin, että rahan korkea hinta on nyt yleisin syy miksi rahoitusta ei ole saatu järjestymään.

  • ”Aiemmissa mittauksissa rahan hinta ei ole noussut ongelmaksi, mutta korkojen nousu alkaa nyt vaikuttaa yritysten rahoituksen hakemiseen”, kertoo Finnveran aluejohtaja Pasi Vartiainen

Tulevaisuudessa rahoitustarpeet näyttävät kasvavan maltillisesti. 22 %:ia yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta kone- ja laiteinvestointeihin sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Taloustilanteen vaikeutuminen näkyy siten, että yritykset tarvitsevat selvästi enemmän käyttöpääomaa kireästä taloustilanteesta johtuen.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen p. 050 5277 288
Finnvera Oyj aluejohtaja Pohjois-Suomi Pasi Vartiainen p. 050 356 016
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Petri Keränen p. 0295 026 727

Tutustu syksyn 2023 Pk-yritysbarometriin tästä:
https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/pk-yritysbarometri-2-2023/

Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Syksyn 2023 Pk-yritysbarometri perustuu 4573 pk-yrityksen edustajan vastuksiin. Se kuvaa kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Pohjois-Pohjanmaalla vastaajia oli 262. Alueen tuloksia on verrattu pääosin koko maan tuloksiin ja suhdannenäkymien osalta myös lähialueiden tuloksiin. Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa. Tiedonkeruun ajankohta heinäkuu 2023.