22.8.2019 klo 07:32
Uutinen

Pohjois-Pohjanmaalla yksinyrittäjät hakevat myös kasvua!

Reilusti yli puolet suomalaisyrittäjistä yrittää yksin. Pohjoispohjalaiset yksinyrittäjät erottuvat kasvuhakuisuudellaan, sillä heistä peräti 75 prosenttia tavoittelee kasvua. Tieto käy ilmi Suomen Yrittäjien tuoreesta Yksinyrittäjäkyselystä.

Tuoreen yksinyrittäjäkyselyn mukaan keskivertoyksinyrittäjä on palvelualalla toimiva korkeakoulutettu toiminimiyrittäjä, jonka työviikko on yli 40 tuntinen ja loma pari viikkoa vuodessa. Hän ansaitsee korkeintaan 2000 euroa kuukaudessa, mutta hakee kasvua.

Kasvuhakuisuus on erittäin voimakasta Pohjois-Pohjanmaalla ja muuta maata korkeammalla tasolla. Pohjois-Pohjanmaan vastaajista kolme neljästä (75 prosenttia) tavoittelee kasvua tai mahdollisuuksien mukaan kasvua (koko maassa 67 prosenttia).

Kasvun keinoina Pohjois-Pohjanmaan vastauksissa löytyy pari erityispiirrettä verrattuna muuhun Suomeen: Työntekijän palkkaamisen valitsee kasvukeinokseen 41 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan vastaajista (koko maa 30 %) ja investoinnit 23 prosenttia vastaajista (kokomaa 17 %). Työllistäminen näkyy myös kasvua rajoittavia tekijöitä kysyttäessä: peräti 50 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan vastaajista piti kasvua rajoittavina tekijöinä työllistämisenkalleutta (koko maa 33 %) ja 40 prosenttia työllistämiseen liittyvää riskiä (koko maa 32%).

– Vaikka alueellamme yksinyrittäjät hakevat kasvua, ei pidä unohtaa niitä esteitä, jotka voivat olla kasvun tiellä. Esimerkiksi paikallisen sopimisen helpottaminen auttaisi kasvuhakuisia yksinyrittäjiä, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien yksinyrittäjäryhmän vetäjä Elina Piippo kertoo.

– Kaikki eivät tietysti halua kasvaa vaan osa valitsee tietoisesti yksinyrittäjyyden, ja se riittää! On erittäin arvokasta työllistää itsensä, Piippo lisää.

Pohjois-Pohjanmaan vastaajilla työntekijän palkkaaminen tai vuokratyövoiman käyttö yrityksen jossain vaiheessa on ollut huomattavasti yleisempää kuin koko maassa: työntekijän on palkannut Pohjois-Pohjanmaan vastaajista 45 prosenttia (koko maa 34 %) ja vuokratyövoimaa käyttänyt 19 prosenttia (koko maa 12 %).

Jaksaminen mietityttää yksinyrittäjiä

Pohjois-Pohjanmaan yksinyrittäjät tekevät vastausten perusteella hieman enemmän pitkiä työviikkoa kuin yksinyrittäjät muualla maassa: Pohjois-Pohjanmaan vastaajista yli 50 tuntia viikossa ilmoittaa tekevänsä 34 prosenttia vastaajista, kun koko maassa lukema on 23 prosenttia. Toisaalta Pohjois-Pohjanmaan vastaajilla on sijaisen saaminen yritystoimintaan hieman muuta maata helpompaa. Pohjois-Pohjanmaan vastaajista 37 prosenttia ilmoittaa, että heillä on tiedossa sijainen, kun vastaava lukema koko maassa on vain 26 prosenttia.

Piipon mukaan sairastaminen ja sairastamisesta aiheutuvat kulut sekä jaksaminen mietityttävät yksinyrittäjiä.

– Niissä on paljon yrittäjäjärjestöllä ja yksinyrittäjäryhmällä työtä tehtävänä, jotta asiat tulevat oikein esille. Yrittäjäjärjestön ja oman paikallisyhdistyksen tuki on yksinyrittäjälle erittäin tärkeää ja parasta lääkettä haastaviin tilanteisiin, Piippo korostaa.

Pohjois-Pohjanmaalla yrittäjät tunnistavat omistajanvaihdokseen liittyvät haasteet

Vanhuuden päiviin varautumisessa Pohjois-Pohjanmaan vastauksista löytyy yksi eroavaisuus muuhun maahan verrattuna: 25 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan vastaajista ilmoittaa keinoksi sen, että varautuu myymään yrityksensä, kun vastaava lukema koko maassa on 13 prosenttia.

Tämä kertoo ainakin siitä, että Pohjois-Pohjanmaalla on tiedostettu hyvin oman yrityksen arvo ja toisaalta myös omistajanvaihdokseen liittyvät haasteet.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä kehityspäällikkö Paula Pihlajanmaan Restartup -palvelu auttaa yrittäjiä ennakoivasti yrityksen ostoon, myyntiin tai sukupolvenvaihdokseen liittyvissä tilanteissa.

Yksinyrittäjyyden yleistyminen työelämän merkittävin trendi

Yksinyrittäminen on yrittäjyyden yleisin muoto. Yksinyrittäjyyden yleistyminen on ollut työelämässä 2000-luvun merkittävin trendi. Vuosituhannen alussa yksinyrittäjien määrä oli Tilastokeskuksen mukaan 123 000 ja vuonna 2018 jo 182 000. Yrittäjien määränkasvu on perustunut pääosin yksinyrittäjien määrän kasvuun.

Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjät on toteuttanut Yksinyrittäjäkyselyn kolmen vuoden välein, edellisen kerran vuonna 2016. Kysely toimitettiin sähköpostikyselynä Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäjäsenille, jotka ovat antaneet luvan tutkimuskäyttöön. Kyselyyn vastasi 1874 yksinyrittäjää. Tiedot kerättiin viikoilla 19–21.

Lisätietoja kyselystä:Elina Piippo p. 040 715 8385 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien yksinyrittäjäryhmän vetäjä

Restarup hankkeesta:Paula Pihlajamaa p. 050 4399 808 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Restartup

Lisätietoa kyselystä linkistä: https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2019/09/yksinyrittajakysely_2019_0.pdf