Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Kasvuverkostolle valittiin johtoryhmä

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Kasvuverkosto kokoontui Oulun Kauppahallissa 1.6 linjaamaan tulevaa toimintaansa ja valitsemaan keskuudestaan johtoryhmän. Johtoryhmään valittiin mukaan: Niina Martikainen Oulun Rakennuslasi Oy:stä, Pasi Kinnunen Esmo-Yhtiöt, Virtuaaliassari Kirsi Mannermaa, Teemu Kivioja Tecinspire Oy:stä sekä Mika Syrjäpalo Kuljetusliike Syrjäpalo Oy:stä. Johtoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Pasi Kinnunen. Johtoryhmän sihteerinä toimii Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Minna Paakkola.

Järjestäytymiskokouksessa päätettiin kasvuverkoston toiminnalle runko, sekä kiteytettiin sen toiminta-ajatus. Verkoston keskeisenä nimittäjänä on tavoitella yleistä toimialan kasvua nopeampaa kasvua – ja kasvaa isosti yhdessä.

  • Toiminta-ajatusta avaa tuore puheenjohtaja Pasi Kinnunen, ”Kasvuverkosto on kasvuyritysten ja -yrittäjien oma verkosto, jossa voi tavata samassa tilanteessa olevia yrittäjiä. Verkosto on syntynyt siksi, että pk-sektorin kasvu- ja työnantajayrityksille ei aiemmin ole ollut luontevaa ”kotipesää”. Verkosto on syntynyt yrittäjien omasta aloitteesta ja on haluttu nostaa kasvuyritysten näkökulmia esiin. Verkosto koostuu eri toimialojen yrityksistä ja toiminnan alkuvaiheessa on käyty tutustumassa eri yrityksiin ja keskustelemassa itseä kiinnostavista / askarruttavista aiheista. Samalla on haluttu nostaa esiin kasvavien yritysten haasteita ja mahdollisuuksia. Verkoston toiminnan keskiössä on myös toisten yrittäjien sparraaminen sekä vertaistuki. Kasvuverkostossa on positiivinen ja rento ilmapiiri ja kaikki asian omakseen kokevat yrittäjät ovat tervetulleita mukaan, sanoo Kinnunen.

Verkoston tapaamisia on 6-8 kertaa vuodessa. Tapaamiset ovat avoimia kaikille alueen kasvuyrittäjille ja niihin on suunniteltu teemoja, jotka koskettavat kasvuyrityksiä alasta riippumatta. Teemoiksi nousi mm. strategiatyön merkitys, vastuullinen yritystoiminta, työnantajana toimiminen ja johtaminen, yrittäjän roolin muutos johtajaksi sekä kasvurahoitus ja talous.

Tarkoituksena on myös jatkaa vierailuja alueen kasvuyrityksiin ja tutustua niiden kasvutarinoihin. Suunnitelmissa on myös toteuttaa opintomatka sekä järjestää tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Verkostotapaamisten päivämääriksi syyskaudelle 2022 sovittiin 17.8, 21.9, 19.10, 30.11 klo 14. Tapaamisten teemat ja paikat ilmoitetaan tarkentuvat myöhemmin.

 Lisätietoja tiedotteesta ja toiminnasta:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Kasvuverkoston pj. Pasi Kinnunen p. 050 556 5110, pasi.kinnunen@esmo.fi
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät projektipäällikkö Minna Paakkolaan p. 050 477 7280, minna.paakkola@yrittajat.fi