8.10.2018 klo 10:02
Uutinen

POHJOIS-POHJANMAAN YRITYSKYSELY: MAAKUNNALTA TOIVOTAAN PALVELU-SETELEIDEN KÄYTTÖÖNOTTOA TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUISSA!

TIIVISTYS: PDF iconkasvupalvelut_-kyselyn_tulokset_8_10_2018.pdf

  • Nykyiset ELY-keskuksen ja TE-toimiston tarjoamat yrityspalvelut siirtyvät maakunnan järjestämisvastuulle vuoden 2021 alussa.
  • Työnantajille ja yrityksille tarjottavilla kasvupalveluilla edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin.
  • Nykyisistä julkisista yrityspalveluista parhaiten yritysten tarpeisiin ovat soveltuneet palkkatuki, starttiraha, maaseudun yritysrahoitus, investointiavustus sekä innovaatiosetelit.
  • Muista yritystoiminnan kehittämisen palveluista yrittäjien myönteisimmät kokemukset ovat kuntien elinkeinotoimen tarjoamista palveluista, leader-rahoitteisista hankkeista sekä seutukuntien elinkeinopalvelujen tuottamista palveluista.
  • Kyselyn perusteella maakunnan tulisi myös jatkossa tarjota yrityksille kehittämisavustuksia, palkkatukia, kehittämispalveluita, maaseudun yritysrahoitusta sekä työnvälityspalvelua.
  • Muista yritystoiminnan palveluista yrittäjien mielestä jatkossa keskeisimpiä ovat kuntien elinkeinotoimen kautta tarjottavat palvelut sekä PPY:n omistajanvaihdospalvelu.
  • Kyselyyn vastanneiden mielestä palvelut tulisi järjestää ensisijaisesti maakunnan myöntämillä palveluseteleillä, jolloin asiakas voi itse valita palveluntuottajan palvelutuottajarekisteriin hyväksytyistä palveluntuottajista.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Ry, Oulun kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto toteuttivat elokuun aikana Yritysten kasvupalvelu-kyselyn. Kysely on osa Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutyötä.

Vastaajia oli yhteensä 287. Vastaajista vajaat 30 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten kokemuksia nykyisistä julkisista yrityspalveluista ja näkemyksiä tulevista yritystoimintaa tukevista kasvupalveluista.

Vastaajat kriittisiä

Kyselyn tulokset kertovat yrittäjien kriittisestä suhtautumisesta yrityspalveluiden tarjontaan ja laatuun. Tällä hetkellä yrityksille on tarjolla runsaasti erilaisia palvelunimikkeitä, arvioitavana oli peräti 44 erilaista palvelun muotoa. Lisäksi arvioitavana oli muita täydentäviä palveluita, mm. kuntien ja seutukuntien palvelut yrittäjille. Vastaajien tuli arvioida palveluiden soveltuvuutta omiin tarpeisiinsa asteikolla yhdestä viiteen.

Vastaajia pyydettiin kyselyssä myös nimeämään mitä palveluita maakunnan tulisi jatkossa tarjota yrityksille. Vastausten perusteella yritykset pitävät edelleen tärkeänä, että maakunta tarjoaa yrityksille kehittämisavustusta, palkkatukea sekä yrityksen kehittämispalveluita. Tärkeiksi nousivat myös kuntien elinkeinopalvelujen kautta tuotettavat palvelut, PPY:n yritysten omistajanvaihdospalvelut sekä seutukuntien tarjoamat elinkeinopalvelut, kertoo toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

”Toteutettu kysely luo pohjaa tulevien palvelujen suunnittelulle. Toimivat maakunnalliset yrityspalvelut vahvistavat alueen elinvoimaa ja auttavat yrityksiä kasvamaan”, toteaa projektipäällikkö Mari Tuomikoski Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelusta.

Palveluiden järjestäminen

Palvelutarjontaa tullaan tarkastelemaan huolellisesti ja myös järjestämistä arvioidaan palautteiden pohjalta. ”ELY-keskus ja TE-toimisto uudistavat työvoima- ja elinkeinopalveluja vielä nykyorganisaatioidensa voimin. Tulevan maakuntauudistuksen myöstä palvelut uudistetaan maakunnallisiksi kasvupalveluiksi, joiden tavoitteena on olla entistä enemmän asiakaslähtöisiä, yritysten tarpeisiin vastaavia ja tehokkaampia vaikutuksiltaan. Jatkossa palvelut on saavutettavissa entistä paremmin yhden luukun kautta”, toteaa johtaja Petri Keränen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

”Vastaajien mielestä palvelut tulee jatkossa järjestää ensisijaisesti maakunnan myöntämällä palvelusetelillä, jolloin yrittäjä voi itse valita palveluntuottajan rekisteriin hyväksytyistä palveluntuottajista”, jatkaa toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

TE-toimiston palveluista käytetyimmiksi ja parhaiten soveltuvimmiksi osoittautuivat palkkatuki sekä työvälityspalvelut. Myös starttirahaan panostusta kaivataan jatkossa. Tämä oli odotettavissa oleva tulos, kertoo johtaja Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta. Palveluiden tehokas järjestäminen ja olennaisiin sekä vaikuttaviin palveluihin keskittyminen on myös viranomaisen näkökulmasta ehdottoman tärkeää, Mäki toteaa.

”Monen yrityksen kasvun esteenä on tällä hetkellä puute osaavista työntekijöistä ja samaan aikaan on vielä varsin suuri työttömien työnhakijoiden työvoimareservi käytettävissä. Julkisen sektorin tuottamien palveluiden lisäksi tarvitaan uusia yksityisen sektorin toimijoita kehittämään työnvälitystä ja työvoiman täsmäkoulutusta yritysten tarpeiden mukaan. Tässä voisi olla yksi kehittämisen painopiste Kasvupalveluiden uudistamisessa”, toivoo toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen Oulun kauppakamarista.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, 050 527 7288

järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, 0500 685 148

johtaja Petri Keränen, 0400 197 187

projektipäällikkö Mari Tuomikoski, 044 436 8211

toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen, 044 313 4505