26.5.2023 klo 16:13
Uutinen

Pohjois-Savon yrittäjät vastasivat: Maakunnan elinvoima maan keskiarvoa, mutta uhkakuvia ilmassa

Yrittäjien Elinvoimabarometrissä Pohjois-Savo sijoittui kokonaistuloksissa seitsemänneksi, mutta kymmenen vuoden kehityksessä yrittäjät pelkäävät maakunnan taantumista. Suomen Yrittäjien ensimmäistä kertaa toteuttamaan Valtakunnallisen Elinvoimabarometriin vastasi 4 830 yrittäjää. Uusimaa vei voiton kokonaistuloksessa.

Maakunnan johtamisessa ja päätöksenteossa Pohjois-Savo sijoittui hienosti viidenneksi, mutta vain neljännekselle vastaajista on selvää, mistä Pohjois-Savon liitto päättää. Pohjois-Savo sijoittui maan keskikastiin muun muassa kokonaissaavutettavuudessa (9.) ja maakunnan puoleensavetävyydessä (8.).

Pohjois-Savo sijoittui keskiarvon alapuolelle maakunnan toimijoiden kesken riittävässä keskustelussa maakunnan elinvoimasta (11.) sekä vastaajien osallistumisessa järjestettyihin verkostoitumistilaisuuksiin (eri toimijoiden väleillä sijat 10.–18.). Kyselyyn vastanneiden mukaan Pohjois-Savoa uhkaa elinvoiman taantuminen seuraavan kymmenen vuoden aikana suhteessa muuhun Suomeen.

– Elinvoimabarometrin tulokset olivat Pohjois-Savon osalta kokonaisuudessaan myönteisiä, mutta nyt tarvitsemme yhteistä tahtotilaa ja yhteistyötä maakunnan kehittämiseen kaikkien toimijoiden kesken, jotta tulevaisuuden uhkakuvat voidaan välttää, korostaa Savon Yrittäjien puheenjohtaja Kalevi Hilli.

Yrittäjien vinkit maakuntien ja yrittäjien yhteistyön ja elinvoiman vahvistamiseksi:
1. Maakuntien on syydä luoda yhteinen strategia, tiekartta tulevaan, yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa. Johtamisrakenteen tulee tukea hyvää yhteistyötä ja sopia, kuka ottaa siitä johtajuutta ja valmisteluvastuuta.
2. Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Palvelut on turvattava läpi maakunnan, myös yksin- ja pienyrittäjien verkostoille.
3. Verkostot yhdistävät yrittäjiä. Varmistetaan, että tilaisuuksia verkostoitua on tarjolla maakunnassa erilaisille yrityksille ja yrittäjille.
4. Maakuntien kannattaa koota kuntiaan ja yrityksiään elinvoimahankkeisiin ja auttaa niitä EU-rahoituksen saamiseksi sekä viennin ja tutkimustoiminnan vauhdittamiseksi
5. Yritysvaikutusten arviointi pitää ottaa järjestelmällisesti mukaan kaikkeen julkiseen päätöksentekoon.
6. Pitää rakentaa yhdessä positiivista maakuntakuvaa, joka houkuttelee yrityksiä sijoittumaan alueelle.

– Alueelle on luotava uskoa elinvoimaan myös tulevaisuutta ajatellen. Alueen saavutettavuus mm. infrainvestoinnit ja koulutustarjonnasta huolehtiminen ovat avaimia siihen, painottaa Savo-Karjalan alueen kansanedustaja Sari Essayah (kd.).

– Huolta maakunnan elinvoiman heikosta kehittymisestä voidaan pienentää, kun pidetään huolta maakunnan savutettavuudesta. Lentoyhteyksien säilyttäminen, raide- ja tieverkkojen korjausinvestoinnit alempaa tiestöä myöten sekä tietoliikenneverkkojen kehittäminen ovat avainasemassa elinvoiman kehittymisessä. Samoin koulutuspaikat on turvattava Itä-Suomessa, kansanedustaja Markku Siponen (kesk.) nostaa esiin toimenpiteitä maakunnan taantumisen välttämiseksi.

Lue Yrittäjien Elinvoimabarometri 2023 Pohjois-Savon tulokset

Koko Suomen Elinvoimabarometrin 2023 tulokset

Lisätietoja

Savon Yrittäjät toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren 0400 404 346 paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi
Savon Yrittäjät puheenjohtaja Kalevi Hilli  040 551 1402 kalevihilli@gmail.com