24.10.2023 klo 14:19
Uutinen

Pohteen alueella tehdään paniikkiratkaisuja

Hyvinvointialueiden rahoituskriisi syvenee kovaa vauhtia. Edellisen hallituksen aikana annetun 500 miljoonan euron lisärahoitus hoitojonojen purkuun on käytetty ja lopputuloksena oli hoitojonojen pidentyminen muutaman kuukauden aikana jopa 45 prosenttia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa oli elokuussa 30 500 ihmistä yli kuuden kuukauden laittomassa hoitojonossa. Lisäksi kolmesta kuuteen kuukautta hoitoon jonottavia ihmisiä oli 48 000.  

Pohteen viranhaltijat ovat valmistelleet noin 100 miljoonan euron säästöohjelman. Ohjelman johtolankana palveluverkon supistamisen lisäksi näyttää olevan yksityisen palvelutuotannon alasajo ja siirtäminen Pohteen hoidettavaksi.  

Itse asiassa alasajo on jo alkanut, vaikka luottamushenkilöt eivät ole käsitelleet varsinaista säästöohjelmaa. Kärsijöinä ovat asiakkaat ja yksityinen sektori. Erityisesti tilanne on kärjistynyt kotihoidon saralla. Pohde on sanonut irti mm. yksityisten kotipalveluja tuottavien yritysten sopimuksia ilman ennakkovaroitusta, hyvin lyhyellä irtisanomisajalla. Äkkinäiset muutokset aiheuttavat kohtuutonta painetta pienissä sote-alan yrityksissä ja seurauksena on irtisanomisia ja pahimmillaan yritysten konkursseja. Pohteen tavoitteena näyttää olevan vapautuvien osaajien nopea rekrytointi ja omaan tuotantoon keskittäminen sekä toimivan yksityisen sektorin alas ajaminen, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus.  

Tuoreessa hallitusohjelmassa pidetään tärkeänä asiakkaiden valinnanvapauden toteutumista ja yksityisen palvelutuotannon osuutta. Tavoitteena oli lisätä palveluseteleitä ja mahdollistaa aito kilpailutilanne. Yleisesti on tunnustettu haasteet aidon kustannusvertailun tekemisestä julkisesti ja yksityisesti tuotetun palvelun välillä. Tiukkeneva taloustilanne paljastaa sen, että tätä vertailua ei olla pystytty aidosti tekemään. Lähtökohtaisesti näyttää oletuksena olevan, että säästöjä syntyy yksityistä palvelutuotantoa karsimalla.  

On edesvastuutonta tehdä säästöohjelma, jonka säästöjä ei pysytä luotettavalla tavalla laskemaan. Tämä johtaa vain ihmisten terveyden vaarantamiseen. Ohjelman kirjauksista on nähtävissä, että ostopalveluita on tarkoitus vähentää 20–30 miljoonaa euroa. Mitkä ovat ne toimet Pohteen sisällä, joiden perusteella omana tuotantona tehty palvelu olisi 20–30 miljoonaa euroa edullisempi?  

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät muistuttavat erityisesti pienten- ja keskisuurten kotimaisessa omistuksessa olevien yksityisten palvelutuottajien merkityksestä ja roolista terveen markkinan ylläpitämisessä. Ei voi olla tarkoituksenmukaista estää näitä yrityksiä toimimasta. Pk-yritykset kehittävät toimialoja uusilla innovaatioilla, luovat työpaikkoja ja mahdollistavat asumisen ja elämisen koko maakunnan alueella. Nyt syntynyt paniikinomainen tilanne vaatii uudelleen arviointia ja aitoa vuorovaikutusta pk-yritysten ja viranomaisten välillä. 

Lisätietoja:

Marjo Kolehmainen, marjo.kolehmainen@yrittajat.fi , p.050 5277 288, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja
Kirsi Anttila, kirsi.anttila@yrittajat.fi , p. 0500 685 148, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät