15.2.2018 klo 10:05
Uutinen

Positiivinen rakennemuutos näkyy jo pk-sektorilla

Osaavan työvoiman saatavuus, kasvuyritysten tunnistaminen ja omistajanvaihdosten onnistuminen keskiössä.

Kainuun pk-yritysten lähiajan suhdannenäkymät ovat kohentuneet ja kehityssuunta on pääosin valtakunnan yleisellä tasolla. Saldoluku on parantunut viime syksystä hieman, ollen nyt kuusi prosenttiyksikköä korkeammalla. Kainuun alueen työllistämisodotukset ovat selvästi paremmat kuin syksyllä 2017. Alueen pk-yritysten edustajista 30% arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi ja vain 6% arvioi henkilökunnan määrän olevan pienempi, saldoluvuksi muodostuu +24 (syksyllä -2).

Rahoituksen saatavuus on kokonaisuutena valtakunnan yleisellä tasolla. Valitettavasti rahoitustarpeet kohdistuvat muuta maata enemmän kireän taloustilanteen käyttöpääomittamiseen ja vähemmän kasvuun ja investointeihin.

Kainuun haasteena on kehityksen voimakas eriytyminen Kajaanin seutukunnan ja Kehys-Kainuun välillä. Kajaanin seutukunnan yritysten näkymät ovat koko maatakin selvästi positiivisemmat, kun puolestaan Kehys-Kainuussa yritysten tilanteen arvioidaan edelleen heikkenevän.

Finnveran Pohjois-Suomen aluejohtaja Juuso Heinilä on erityisen ilahtunut yritysten arvioista myönteisestä henkilöstömäärän kehityksestä. Lukemissa on tapahtunut merkittävä käänne ja nyt henkilöstömäärän kehityksen arvioidaan olevan selvästi muuta maata positiivisempaa. Seuraavan viiden vuoden kuluessa omistajanvaihdoksen suunnittelee toteuttavansa 31% yrityksistä (n.900 kpl). ”Omistajanvaihdoksissa onnistuminen on ratkaisevan tärkeää Kainuun yrityskentän uudistumisen näkökulmasta sekä työpaikkojen turvaamiseksi”, jatkaa Heinilä.

Kainuussa on voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä 9% ja kasvuhakuisia 38%. ”Kainuun elinvoiman kannalta on olennaista, että kasvuhakuiset yritykset tunnistetaan ja niitä tuetaan kasvun polulla”, painottaa Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen. ”Koulutukseen, yritysten kehittämiseen ja investointeihin on ELY-keskuksella hyvin varoja käytössä, toivotaan että yritykset hyödyntävät näitä”, lisää Kainuun ELY-keskuksen Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen vs. johtaja Pasi Loukasmäki.

Vajaa puolet (47%) Kainuun pk-yrityksistä kokee osaavan työvoiman saatavuuden jossain määrin rajoittavaksi esteeksi yrityksen kasvulle (viime syksynä 38%). ”Koulutuksen lisäksi pitää löytää muitakin ratkaisuja tilanteen kohentamiseksi”, sanoo Tervonen. Loukasmäen mielestä on hyvä, että panostaminen henkilöstön osaamisen kehittämiseen on noussut suurimmaksi työvoiman saatavuuden varmistamisen keinoksi. Esimerkiksi koulutussopimusta ja työkokeilua aiottiin hyödyntää Kainuussa muuta maata aktiivisemmin. ”On hyvä asia, että etsitään uuden työn tekemisen mahdollisuuksia, koska kohtaantohaasteet ovat Kainuussakin merkittävät”, sanoo Loukasmäki.

Lisätietoja: Aluejohtaja Juuso Heinilä, Finnvera Oyj, p. 040 539 6898, juuso.heinila@finnvera.fi
Toimitusjohtaja Anu Tervonen, Kainuun Yrittäjät, p. 044 7287 100, anu.tervonen@yrittajat.fi
vs. johtaja Pasi Loukasmäki, Kainuun ELY-keskus, p. 044 362 5888, pasi.loukasmaki@ely-keskus.fi

Pk-yritysbarometrin valtakunnalliset ja alueelliset raportit saatavilla Suomen Yrittäjät/Tutkimukset -sivulla https://www.yrittajat.fi/tutkimukset

Eväitä pk-yrityksille kasvuun ja kansainvälistymiseen – Kasvunnälkää-talousseminaari to 15.2.2018 Kajaanissa:

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen esitelmöi aiheesta: Pk-yritysten odotukset tulevasta Kainuussa ja muualla Suomessa, Kasvunnälkää-talousseminaarissa to 15.2.2018 Kajaanissa.