20.11.2019 klo 16:25
Uutinen

Raitistunut yrittäjä Mika Arramies auttaa muita päihderiippuvaisia jaloilleen

Mika Arramies kirjoitti lapsena kouluaineen haaveestaan seurata isänsä jalanjäljissä painoalan yrityksen ostopäälliköksi, koska siellä sai juoda limua. Toisena vaihtoehtona oli ruveta juopoksi. Näistä jälkimmäisestä tuli totta. Myöhemmin raitistuttuaan Arramies ryhtyi auttamaan yrittäjyyden kautta muita päihderiippuvaisia takaisin jaloilleen ja pysymään työelämässä.

19.11.2000. Sen päivän yrittäjä Mika Arramies muistaa loppuelämänsä, paremmin kuin syntymäpäivänsä. Sinä päivänä, 35-vuotiaana, hän raitistui. Sitä ennen kirjapainoalan perheyrityksen toimitusjohtajana toiminut mies joi päivittäin.

– Jos en olisi päässyt hyvään hoitoon, olisin kuollut kahden vuoden sisällä sisuskalujeni pettämiseen.

Alkoholiin Arramies tutustui 12-vuotiaana, jolloin hän koki ensihumalansa. Hän muistaa tarkasti vahvan euforisen olon. Nuoruusvuosien viikonlopuissa alkoholi oli aina läsnä. 28-vuotiaana mies haki ensimmäisen kerran apua työterveyshuollon kautta, mutta huonoin tuloksin.

Alkoholismin edetessä apu löytyi lopulta Minnesota-hoidosta. Siellä alkoholismia käsiteltiin sairautena eikä luonteenheikkoutena tai mielisairautena. Raitistumisen jälkeen Arramies koki vyöryn muita terveydellisiä vastoinkäymisiä, mutta mikään ei enää saanut miestä turvautumaan päihteisiin.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Perheyrityksen toimitusjohtajasta päihdehoidon uudistajaksi

Alun perin Arramies kouluttautui kirjapainoalalle, jossa myös hänen isänsä ja äitinsä työskenteli. Vuonna 1989 viisihenkinen Arramiesten perhe perusti oman kirjapainoalan yrityksen. Mika sai vastuulleen toimitusjohtajan pestin, jota hän hoiti vuoteen 2003 saakka.

Yrittäminen teki perheestä tiiviin yksikön, jossa jaettiin yhdessä tekemisen työkulttuuria. Siellä Arramies oppi arvostamaan työntekoa. Vaikka vuodet alkoholin kanssa ehtivät rikkoa miehen kaksi avioliittoa, lapsuuden perhe ja yrittäjyys säilyivät elämässä mukana.

– Perhesiteet ovat jopa voimakkaampia kuin parisuhteet. Perheyrityksestä on vaikeampi lähteä kuin avioliitosta, hän uskoo.

Kun Arramies raitistumisensa aikoihin oivalsi haluavansa auttaa muita, oli hänen isänsä suurin rohkaisija kohti uutta. Isän tuen myötä Arramies uskalsi jättäytyä kokonaan pois perheyrityksestä.

Hän alkoi järjestelmällisesti kerätä kaikkea saatavilla olevaa tutkimustietoa päihderiippuvuussairauksista ja niiden vaikuttavasta hoidoista. Oman yrityksensä ja Avominne Oy:n ensimmäisen klinikan Arramies perusti vuonna 2005 Tampereelle. Nyt klinikoita on jo kuudessa kaupungissa.

Kokonaisvaltainen sairaus

Arramies havaitsi, ettei Suomessa alkoholismia tunnistettu omaksi sairaudekseen, vaan se yhdistettiin mielenterveysongelmiin ja -sairauksiin. Tiedon avulla hän ryhtyi kehittämään modernia sairauskäsitystä päihderiippuvuudesta. Sairauskäsityksessä alkoholismi, yksi päihderiippuvuuden muodoista, nähdään neurobiologisena sairautena, johon liittyy fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, hengellisiä sekä erilaisia tunne-elämän ja käyttäytymisen oireita.

Arramiehen mukaan alkoholismin sekä päihderiippuvuuden syntymiseen vaikuttaa merkittävimmin genetiikka eli millaiset mielihyväradat ja keskushermostorakenteet on perinyt. Hän arvioi, että populaatiotasolla noin kymmenen prosenttia suomalaisista on perinyt voimakkaan alttiuden päihderiippuvuuteen, toiset 10 prosenttia ovat riskiryhmään kuuluvia ja lopuilla 80 prosentilla väestöstä riippuvuus ei synny helposti.

Ympäristöllä ja kulttuurilla on hänen mukaansa myös vaikutusta riippuvuuden syntymiseen. Lisäksi alkoholismiin ja päihderiippuvuuteen liittyvät voimakkaat defenssirakenteet.

– Päihderiippuvainen on itse viimeinen, joka tajuaa olevansa päihderiippuvainen. En minäkään ymmärtänyt.

Arramies on kehittänyt ja rekisteröinyt käsitteen ”kemiallinen persoonallisuus”, joka kuvaa miten päihderiippuvainen elää psykoosinkaltaisessa satumaailmassa päihteiden käyttönsä suhteen, jos sitä vertaa läheisten näkemään reaalimaailmaan. Päihderiippuvainen kieltää asioita, koska sairaus hallitsee hänen ajatteluaan ja tekojaan, jotka muuttuvat oman arvomaailman ja moraalin vastaisiksi mitä pidemmälle sairaus etenee.

– Päihderiippuvuus on etenevä aivosairaus, joka johtaa hoitamattomana ennenaikaiseen kuolemaan.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Oppimisteoreettista hoitoa työikäisille

Avominne Oy:n toiminta on suunnattu työelämässä oleville päihderiippuvaisille. Arramies sanoo, että on parasta hoitaa sairautta siinä vaiheessa, kun on vielä perhe ja ammatti tallella. Hoitoon hakeudutaankin usein lähimmäisen patistamana.

Arramiehen mukaan yli 60 prosenttia avohoitoklinikoille hoitoon hakeutuneista pysyy raittiina kahden vuoden jälkeen hoidon aloittamisesta. Hoidettavat ovat tavallisia perheenisiä ja -äitejä, kaikista ammattikunnista aina lääkäreistä yrittäjiin.

Avominnen hoitomuoto perustuu oppimisteoreettiseen hoitoon, jossa havahdutetaan ihmisiä ja heidän läheisiään tiedon avulla. Hoidossa avataan riippuvaisen silmät sille, millaisesta sairaudesta on kyse ja miten se vaikuttaa heidän elämäänsä. Hoidossa ohjataan ihmistä ymmärtämään, että hän ei ole yhtä kuin sairautensa. Henkisten työkalujen avulla ihminen oppii itse hoitamaan sairauttaan arkielämässä.

Yhdessä hyviä asioita

Vaikka Arramies ei enää tee töitä ydinperheensä kanssa, Avominnessä on löytynyt vastaavanlaista yhdessä tekemisen meininkiä ja iloa siitä, kun näkee miten päihderiippuvaiset ja heidän perheensä toipuvat yhdessä. Näistä hän ja 13 hengen työtiimi saavat virtaa työpäiviin. Arramies kokee, että Avominnen saavuttamat hyvät hoitotulokset lisäävät myös henkilökunnan hyvinvointia.

Ikimuistoisimpia hetkiä Arramiehen yrittäjätaipaleella ovat olleet Suomen Kuvalehden henkilöhaastattelu vuodelta 2010 ja Vuoden kantahelsinkiläinen yritys 2018 -palkinto. Ne vahvistavat tunnetta, että oikealla polulla ollaan ja tärkeä työ on huomattu.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Lappi saa vielä odottaa

Hyvästä itsetuntemuksesta on ollut Arramiehelle etua niin alkoholismista toipumisessa kuin yrittäjyyteen liittyvien epävarmuuksien sietämisessä. Usko hyviin asioihin säilyy kaikista haasteista huolimatta.

– Koen, että maailmassa on paljon hyvän ja pahan taistelua, mutta uskon hyvän voittavan aina lopulta. On äärimmäisen tärkeää pitää omista ja yrityksen arvoista kiinni ja niiden pohjalta toimia oikein, tapahtui mitä tahansa.

Arkena Arramies rentoutuu pikaisilla kuntosalikäynneillä ja illalla television ääressä. Kiireinen yrittäjä haaveilee välillä elämästä rauhallisessa Lapissa tunturien keskellä. Kentällä riittää vielä tekemistä, joten Lappi saa toistaiseksi odottaa.

– Joku viisas sanoi, että Jumala pitää minut taloudellisessa löysässä hirressä. Hyvää työtä on koko ajan tehtävänä.

Mika Arramies

  • Vuonna 2005 perustetun avomallisten, työelämään räätälöityjen päihdehoitopalvelujen sekä koulutuksia tarjoavan Avominne Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.
  • Toimipisteet Helsingissä, Riihimäellä, Lahdessa, Tampereella, Kokkolassa ja Oulussa.
  • Kirjoittanut vuonna 2013 tietokirjan ”Viimeinen pisara” yhdessä toimittaja Tuulikki Hakkaraisen kanssa.
  • Toimii myös esimies- ja työryhmien työnohjaajana.
  • Mika Arramiehen tekemä moderni holistinen sairauskäsitys: avominne.fi/riippuvuushoidot/paihderiippuvuus

Viisi vinkkiä päihdehaittojen ehkäisemiseen työpaikoilla:

  1. Onko yrityksessänne olemassa päihdeohjelma ja hoitoonohjausmalli? Jos ei, niin aloittakaa laatimalla molemmat.
  2. Ottakaa työyhteisössä selvää, millainen sairaus on päihderiippuvuus ja miten se oirehtii työelämässä.
  3. On hyvä tiedostaa, että päihderiippuvainen on viimeinen, joka ymmärtää olevansa koukussa.
  4. Suurinta välittämistä on haitalliseen käyttöön puuttuminen.
  5. Tehkää tarvittaessa hoitoonohjaus tuloksekkaaseen hoitopaikkaan.

Juttu on julkaistu alun perin Helsingin Yrittäjien Yritystä Stadiin -jäsenlehden numerossa 3/2019 (ilmestynyt 7.11.2019). Lue koko lehti Issuu-palvelussa.

Teksti: Valpuri Aalto
Kuvat: Jaana Tihtonen