Minna Koskelo.
22.4.2022 klo 11:56
Uutinen

Rakennatko tulevaisuuden kestävää liiketoimintaa?

Ennakointi on Minna Koskelon mukaan liiketoiminnan elinehto. Koskelo on tulevaisuusmuotoilija, yrittäjä, tietokirjailija ja tulevaisuusajattelun edelläkävijä. Hän kannustaa yrittäjiä rakentamaan tulevaisuuskestävää liiketoimintaa tulevaisuusmuotoilun avulla.

Tulevaisuusmuotoilu on Minna Koskelon kehittämä lähestyminen ja hän tarkoittaa sillä tulevaisuusajattelun, liiketoimintamuotoilun liiketoiminta-ajattelun ja palvelumuotoilun yhdistämistä. Tulevaisuusmuotoilun avulla organisaatiot pystyvät tunnistamaan ja tarttumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja rakentamaan toivottua tulevaisuutta. Tulevaisuusmuotoilu auttaa myös kehittämään organisaation asiakasymmärrystä sekä liiketoimintaa.

– Liiketoiminnan logiikassa on tapahtunut suunnan muutos. Teollisesta paradigmasta, jossa yritykset kehittivät tuotteita kulutettaviksi asiakkaille, olemme siirtyneet uuteen logiikkaan. Asiakas ei ole enää ainoastaan kuluttaja, vaan aktiivinen osapuoli, arvoluoja, kumppani ja kehittäjä. Asiakaskokemuksesta on tullut menestyksen mittari ja hyvään asiakaskokemukseen haastaa myös sosiaalisen media, jonka myötä asiakkaan valta on kasvanut, Koskelo kertoo.

Yritysten ratkaisut ja tuotteet tulisi tehdä yhdessä asiakkaiden, sidosryhmien ja työntekijöiden kanssa, jotta lopputulos palvelee asiakkaita ja myös organisaatioita. Palvelumuotoilussa asiakas on keskiössä.
Koskelon mukaan yritysten tulisi huomioida toiminnassaan useampi aikajänne. Palvelumuotoilussa katsotaan tätä hetkeä, kun tulevaisuusmuotoilussa katse suunnataan myös tulevaisuuteen. Tulevaisuutta ei tarvitse vastaanottaa, vaan sitä voi aktiivisesti rakentaa. Tulevaisuutta on mahdollista tutkia ja saatua tietoa voidaan käyttää päätöksenteossa nykyhetkessä. Kun toivottu tulevaisuus on kirkas, sitä kohti on helpompi mennä.

Yrittäjät tulevaisuusmuotoilun eturintamassa

Koskelon mukaan yrittäjyys itsessään on jo tulevaisuusmuotoilua ja yrittäjät ovat eturintamassa rakentamassa tulevaisuutta. Yritys perustetaan usein koska jokin asia ei toimi ja yrittäjä haluaa tarjota siihen uuden ratkaisun. Tulevaisuusmuotoilua ei tarvita kuitenkaan ainoastaan yrityksen perustamiseen vaan myös kestävään ja jatkuvaan liiketoimintaan.

– Jos ei ole kiinnostunut tulevaisuudesta, se pääsee helposti yllättämään. Yrittäjän tulisi olla kiinnostunut vähintään suurista megatrendeistä. Esimerkiksi teknologian ja työelämän muutos ovat megatrendejä, jotka tulevat ennemmin tai myöhemmin vaikuttamaan jokaisen yrittäjän liiketoimintaan.

Valveutuneen yrittäjän tulisi ottaa tulevaisuustietoa päätöksentekoon mukaan, sillä tulevaisuusmuotoilu luo mahdollisuuksia. Ennakoimalla yrittäjä voi tunnistaa missä ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuus tarjoaa. Ennakoimalla voi myös varautua uhkakuviin.

– Kaikkien ei tarvitse olla trendsettereitä, mutta megatrendit täytyy huomioida ja ymmärtää miten ne vaikuttavat juuri omaan liiketoimintaan.

Tulevaisuuskestävää liiketoimintaa rakentaakseen yrittäjän kannattaa huomioida myös asioita, jotka eivät muutu. Koskelo kannustaa pohtimaan, mitkä asiat omalla toimialalla, asiakaskunnassa tai vaikka ihmisyydessä ovat asioita, jotka pysyvät muuttumattomina tai mitkä jo olemassa olevat toiminnot palvelevat asiakkaita myös jatkossa?

Minna Koskelo.
Tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelon mielestä tulevaisuutta ei tarvitse vain vastaanottaa, vaan sitä voi aktiivisesti rakentaa. Kuva: Jaana Tihtonen

Tulevaisuustiedon äärelle voi päästä edunvalvonnan ja verkostojen kautta

Tulevaisuustietoa on kaikkien saatavilla ja sitä tuottavat Suomessa esimerkiksi Sitra ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. Koskelo on itsekin kirjoittanut aiheesta: Tehtävänä tulevaisuus – Tulevaisuusmuotoilu päätöksenteossa -kirja julkaistiin joulukuussa 2021 ja sitä varten hän haastatteli muun muassa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäistä.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä resurssit ovat rajalliset ja pienen yrityksen on ensisijaisesti keskityttävä tämän päivän liiketoimintaan. Koskelo neuvoo kiireisiä pk-yrittäjiä ainakin hakeutumaan verkostoihin ja edunvalvonnan piiriin. Esimerkiksi yrittäjäjärjestöön kuulumalla yrittäjä altistaa itsensä tulevaisuustiedolle. Edunvalvonnassa usein huomioidaan ja katsotaan tulevaisuuteen, joka edesauttaa yrittäjää menestymään tulevaisuudessa.

Koskelo kannustaa yrittäjiä ottamaan tulevaisuusmuotoilua mukaan myös yrityksen tiedottamiseen ja viestintään.

– Tulevaisuudesta viestitään usein uhkakuvien, kuten ilmastokriisin ja koronakriisin, kautta. Uhkakuvien sijaan yrittäjät voisivat inspiroida ja rohkaista asiakkaitaan tulevaisuudella.

Koskelo haastaa miettimään, millaista tulevaisuutta yrittäjänä ja yrityksenä kukin meistä haluaa rakentaa ja avartamaan ajatuksia siitä, mitä mahdollisuuksia tulevaisuudella on tarjota.

Minna Koskelo on helsinkiläinen tulevaisuusmuotoilija, yrittäjä, kirjailija ja tulevaisuusajattelun edelläkävijä. Koskelo on Futures Finland -yhdistyksen vetäjä ja yksi vuosittaisen Tulevaisuuspäivä-tapahtuman perustajista. Päätyönään Koskelo toimii tulevaisuusmuotoilijana perustamassaan 11Helsinki Oy -yrityksessä.


Tulevaisuusmuotoilijan kolme vinkkiä yrittäjille, jotka haluavat tehdä liiketoiminnastaan tulevaisuuskestävää

  1. Tieto
    Etsi ja altista itsesi tulevaisuustiedolle. Tulevaisuustietoa tuottavat mm. Sitra ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta.
  2. Tulkinta
    Tulkitse trendejä ja keräämääsi tietoa. Ota tulevaisuustieto mukaan päätöksentekoon.
  3. Verkostot
    Mene mukaan verkostoihin, joissa keskitytään ennakointiin ja tulevaisuuteen. Näin altistut tulevaisuustiedolle huomaamattasi.

Tiesitkö?
Tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelo on yksi Yritystä Stadiin -tapahtuman esiintyjistä. Tule kuulemaan Minnan kiinnostava puheenvuoro Tulevaisuustiedosto toimintaan 10.5.2022 Bio Rexiin. Varaa paikkasi maksuttomaan yrittäjyystapahtumaan: www.yritystastadiin.fi.


Teksti Lotta Teivaala
Kuva Jaana Tihtonen